Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koniec historii czy zderzenie cywilizacji? Świat na początku XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-SM-S2-1-BG-KHZC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Koniec historii czy zderzenie cywilizacji? Świat na początku XXI wieku
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe II st - 1 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych wspólczesnych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturowych w skali globalnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

4 pkt. ECTS x 30 h = minimum 120 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:


1. obecność na zajęciach.


2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;


3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzę na temat głownych problemów politycznych, gospodarczych i społęcznych świata na początku XXI wieku.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować i interpretować procesy polityczne, gospodarcze, społęczne i kulturowe w długim przedziale czasu.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem problemowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

"Koniec historii" F. Fukuyamy; "zderzenie cywilizacji" S. Huntingtona; kryzys cywilizacji zachodniej?; prognozy dla świata na XXI wiek.

Pełny opis:

Koncepcja "końca historii" F. Fukuyamy i "zderzenia cywilizacji" S. Huntingtona, ich krytyka z pozycji lewicowych - N. Klein oraz prawicowych - R. Legutko, R. Scruton. Kryzys cywilizacji Zachodu - interpretacje, kryzys, kryzys kulturowy czy kryzys instytucji? Świat na przłomie stuleci i prognozy na wiek XXI.

Literatura:

Fukuyama F., Koniec historii i ostatni człowiek, wiele wydań

Fukuyama F., Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Present Day, New York 2015.

Fukuyama F., Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, New York 2018.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, wiele wydań

Klein N., No logo: bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy, Warszawa 2016

Klein N., Doktryna szoku: jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, wiele wydań

Klein N., Doktryna szoku: jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, wiele wydań

Legutko R., Triumf człowieka pospolitego, Poznań 2012

Weaver R.M., Idee mają konsekwencje, Kraków 1996

Scruton R., Zachód i cała reszta: globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, Poznań 2003

Ferguson N., Wielka degeneracja: jak psują się instytucje i umierają gospodarki, Kraków 2017

Co0nquest R., Uwagi o spustoszonym stuleciu, Poznań 2002

Friedman G., Następne 100 lat: progonoza na XXI wiek, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, studenci wybierają jedno z trzech pytań problemowych i piszą esej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.