Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

The Changing World of Work – the Economy and Enterprises Perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-CHWW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Changing World of Work – the Economy and Enterprises Perspective
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Blok Programu ERASMUS+ WH
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:


- participation in lectures - 20 hrs

- consultations – 10 hrs


Self-study hours:

np.

- preparation for lectures - 20 hrs

- reading literature- 20 hrs

- preparation for test- 30 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student knows the concept of labour market

W2: Student is familiar with labour market policy instruments

W3: Student recognizes the phenomena occurring on the labour market and identify their determinants (institutional, economic, demographic etc.).

W4: Student is acquainted with motivation instruments within the organization

W5: Student has basic knowledge about organizational culture and the concept of conflict


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student is able to interpret labour market indicators. He or she is able to find necessary data to understand labour market situation

U2: Student categorizes labour market policy instruments

U3: Student is able to categorize motivation instruments

U4: Student explains the role of organizational culture in managing people

U5: Student has basic skills in managing conflict in the organization


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student is aware of the consequences of the use of appropriate methods of combating unemployment

K2: Students understands the need for managing the conflict in the organization

K3: student understands the importance of motivation mechanism in an organization

K4: Student can communicate and cooperate within a group


Metody dydaktyczne:

informative lecture, case study, discussion and presentations

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

The aim of the course is to show students how labour markets work and what are the main challenges in human resources management in the wake of current changes in the world of work (related to society ageing and other economic challenges).

Pełny opis:

Digital advances, society ageing, new generations of workers and economic challenges make the workplace change rapidly. Forms of employment are becoming more flexible and individualized and the career is not related to one job for a lifetime. It is becoming more and more important to be able to balance work and life at different stages. During the course we look at the transformations in the world of work both from the economy and an enterprise perspective. We analyze the way labour market works, discuss new phenomenon in the field of employment and talk about the ways of combating unemployment. Moreover, we look at selected aspects of Human Resources Management related, among others, to employee motivation to work, organizational culture and innovations (including workplace innovations).

Literatura:

G. J. Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill/Irwin, 2012.

World Bank, World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Washington, DC: World Bank 2019.

T. Boeri, J. van Ours, The Economics of Imperfect Labour Markets, Princeton University Press, Princeton-Oxfrord, 2008.

M. Uhl-Bien, J. R. Schermerhorn, R. N. Osborn, Organizational behavior, Wiley, 2014.

Burke R., Cooper C. L., Antoniou A-S. G., The Multi-generational and Aging Workforce. Challenges and Opportunities, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton, 2015.

Eurostat, OECD

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- test - W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3

- case study or problem solving within a group – U4, U5, K1, K2, K3, K4.

Assessment criteria:

Student can gain maximum 100 points (50 points for the test and 50 points for problem solving during the classes):

fail- 50 pts and less

satisfactory- 51-60 pts

satisfactory plus- 61-70 pts

good – 71 – 80 pts

good plus- 81-90 pts

very good- 91-100 pts

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Introduction

How do labour markets work?

The changing nature of work

Flexible forms of employment. Is it the end of standard employment?

Labour market institutions – towards better social protection?

How to motivate workers?

How to balance work and eldercare?

Organizational culture

Conflicts in organization. How to manage it?

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

• Introduction

• How do the labour markets work?

• The changing nature of work

• Flexible forms of employment. Telework and ICT-based mobile work - is it the end of standard employment?

• Labour market institutions – towards better social protection?

• How to motivate workers?

• Organizational culture

• Conflict in organization. How to manage it?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

• Introduction

• How do the labour markets work?

• The changing nature of work

• Flexible forms of employment. Telework and ICT-based mobile work - is it the end of standard employment?

• Labour market institutions – towards better social protection?

• How to motivate workers?

• Organizational culture

• Conflict in organization. How to manage it?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

• Introduction

• How do the labour markets work?

• The changing nature of work

• Flexible forms of employment. Telework and ICT-based mobile work - is it the end of standard employment?

• Labour market institutions – towards better social protection?

• How to motivate workers?

• Organizational culture

• Conflict in organization. How to manage it?

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)