Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gender Problem in Science. Theories and Practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-GPTSP
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gender Problem in Science. Theories and Practice
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Blok Programu ERASMUS+ WH
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Using philosophical tools and methods the course aims at recognizing gender problem in science and its epistemological and axiological consequences.

Pełny opis:

The course aims at recognizing epistemological and axiological consequences of gender&science possible interrelation. It will address the problem of introducing gender factor into philosophical considerations about science; the problem of scientific method and knowledge, rationality and objectivity with respect to masculinity and femininity; the role of gender in shaping scientific theories; gender factor in construing and sustaining values and priorities of the contemporary knowledge; the role of neuroscience in sustaining sex/gender differences in popular culture.

Literatura:

• Ruth Hubbard, Science, Facts and Feminism

• Evelyn Fox Keller, The gender/Science System: or, Is Sex to Gender as Nature to Science?

• Lynne Osman Elkin, Rosalind Franklin and the Double Helix

• Nancy Tuana, The Weaker Seed the Sexist Bias of Reproductive Theory

• Emily Martin, The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical MaleFemale Roles

• Cordelia Fine, The Potentially Self-Fulfilling Effects of ‘Hardwired’ Accounts of Sex Differences

Uwagi:

Students are obliged to participate in the classes and know the content of the texts which will be the basis of the discussion in the class. Additionally they have to prepare 2-3 pages essay in the form of the analysis of one of the problem discussed in the class. Active participation in discussions may increase the grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course aims at recognizing gender problem in science and its epistemological, axiological, and political consequences.

Pełny opis:

By using philosophical tools like conceptual analysis, critical approach to texts, critical interpretation of text content, problematization of the assumptions of the texts and historical comparison of cultural context, we aim at gaining more clear view of the possible practical solution of gender problem in science.

Possible topics include (but are not limited to):

- What does it mean to be a gender sensitive scientist and/or philosopher of science (text 1);

-The phenomenon of the absence of women in science and underestimation of their contribution to science (text 2);

- The impact of gender on research priorities, methodology, language and the way of presenting the results. Case study: biology (text 3);

- Political dimension of the scientific research (text 4);

- Feminist science and technology studies (text 5);

- Neurofeminism: its assumptions and solutions (text 6).

Literatura:

1. Anne Fausto-Sterling. 2003. Science Matters, Culture Matters. "Perspectives in Biology and Medicine", vol. 46. no. 1, 109-124.

2. Margaret W. Rossiter. 1993. The Matthew Matilda Effect in Science, "Social Studies of Science", Vol. 23, No. 2, 325-341.

3. Londa Schiebinger et. al. Textbooks: Rethinking Language and Visual Representations, http://genderedinnovations.stanford.edu/case-studies/textbooks.html#tabs-2

4. Ruth Hubbard. 1988. Science, Facts, and Feminism, "Hypatia", Vol. 3, No. 1, 5-17.

5. Judy Wajcman. 2010. Feminist Theories of technology. "Cambridge Journal of Economics", vol. 34, 143-152.

6. Catherine Vidal. 2012. The Sexed Brain: Between Science and Idoelogy. "Neuroethics", vol. 5, 295-303.

Uwagi:

Students are expected to participate in the classes and know the content of the texts which will be the basis for the discussion. Additionally they can prepare 2-3 pages essay in the form of the analysis of one of the problem discussed in the class. Active participation in discussions will increase the grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course aims at recognizing gender problem in science and its epistemological, axiological, and political consequences.

Pełny opis:

By using philosophical tools like conceptual analysis, critical approach to texts, critical interpretation of text content, problematization of the assumptions of the texts and historical comparison of cultural context, we aim at gaining more clear view of the possible practical solution of gender problem in science.

Possible topics include (but are not limited to):

- What does it mean to be a gender sensitive scientist and/or philosopher of science (text 1);

-The phenomenon of the absence of women in science and underestimation of their contribution to science (text 2);

- The impact of gender on research priorities, methodology, language and the way of presenting the results. Case study: biology (text 3);

- Political dimension of the scientific research (text 4);

- Feminist science and technology studies (text 5);

- Neurofeminism: its assumptions and solutions (text 6).

Literatura:

1. Janet A. Kourany. 2003. A Philosophy of Science for the Twenty-First Century. Philosophy of Science, vol. 70, no. 1, pp. 1-14.

2. Margaret W. Rossiter. 1993. The Matthew Matilda Effect in Science, "Social Studies of Science", Vol. 23, No. 2, 325-341.

3. Londa Schiebinger et. al. Textbooks: Rethinking Language and Visual Representations, http://genderedinnovations.stanford.edu/case-studies/textbooks.html#tabs-2

4. Ruth Hubbard. 1988. Science, Facts, and Feminism, "Hypatia", Vol. 3, No. 1, 5-17.

5. Judy Wajcman. 2010. Feminist Theories of technology. "Cambridge Journal of Economics", vol. 34, 143-152.

6. Catherine Vidal. 2012. The Sexed Brain: Between Science and Idoelogy. "Neuroethics", vol. 5, 295-303.

Uwagi:

Due to the extraordinary epidemic situation caused by SARS-CoV-2 the criteria of passing the class have changed. Students are obliged to read all texts and write short reviews of them and send them via e-mail. All needed material is available on https://padlet.com/aldewicz/Bookmarks. Students were informed about the changes via e-mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course aims at recognizing gender problem in science and its epistemological, axiological, and political consequences.

Pełny opis:

By using philosophical tools like conceptual analysis, critical approach to texts, critical interpretation of text content, problematization of the assumptions of the texts and historical comparison of cultural context, we aim at gaining more clear view of the possible practical solution of gender problem in science.

Possible topics include (but are not limited to):

- What does it mean to be a gender sensitive scientist and/or philosopher of science (text 1);

-The phenomenon of the absence of women in science and underestimation of their contribution to science (text 2);

- The impact of gender on research priorities, methodology, language and the way of presenting the results. Case study: biology (text 3);

- Political dimension of the scientific research (text 4);

- Feminist science and technology studies (text 5);

- Neurofeminism: its assumptions and solutions (text 6).

Literatura:

All texts areavailable at: https://padlet.com/aldewicz/Bookmarks

1. Janet A. Kourany. 2003. A Philosophy of Science for the Twenty-First Century. Philosophy of Science, vol. 70, no. 1, pp. 1-14.

2. Margaret W. Rossiter. 1993. The Matthew Matilda Effect in Science, "Social Studies of Science", Vol. 23, No. 2, 325-341.

3. Londa Schiebinger et. al. Textbooks: Rethinking Language and Visual Representations, http://genderedinnovations.stanford.edu/case-studies/textbooks.html#tabs-2

4. Ruth Hubbard. 1988. Science, Facts, and Feminism, "Hypatia", Vol. 3, No. 1, 5-17.

5. Judy Wajcman. 2010. Feminist Theories of technology. "Cambridge Journal of Economics", vol. 34, 143-152.

6. Catherine Vidal. 2012. The Sexed Brain: Between Science and Ideology. "Neuroethics", vol. 5, 295-303.

Uwagi:

Due to the extraordinary epidemic situation caused by SARS-CoV-2, the class will be organized on BigBlueButton platform. All details will be established during a first warm-up organizational meeting, which will occur on the 2nd of March 2021 (3 pm-4.30 pm). Link: https://vc.umk.pl/b/ale-cxn-2kf.

In order to pass the class students are encouraged to: read the texts available on https://padlet.com/aldewicz/Bookmarks; take part in online classes on Big Blue Button; actively take part in the class discussion.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course aims at recognizing gender problem in science and its epistemological, axiological, and political consequences.

Pełny opis:

By using philosophical tools like conceptual analysis, critical approach to texts, critical interpretation of text content, problematization of the assumptions of the texts and historical comparison of cultural context, we aim at gaining more clear view of the possible practical solution of gender problem in science.

Possible topics include (but are not limited to):

- What does it mean to be a gender sensitive scientist and/or philosopher of science (text 1);

-The phenomenon of the absence of women in science and underestimation of their contribution to science (text 2);

- The impact of gender on research priorities, methodology, language and the way of presenting the results (text 3);

- Political dimension of the scientific research (text 4);

- Feminist science and technology studies (text 5);

- Neurofeminism: its assumptions and solutions (text 6).

Literatura:

1. Sandra Harding, A Socially Relevant Philosophy of Science? Resources from Standpoint Theory's Controversiality, Hypatia 2004/19.

2. Lynn Osman Elkin, Rosalind FRanklin and the Double Helix, Physics Today 2003

3. Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to

Research and Innovation. Policy Review, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ki0320108enn_final.pdf

4. Donna Haraway, Primatology is Politics by Other Means, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Vol. 1984, Volume Two: Symposia and Invited Papers.

5. Judy Wajcman. Feminist Theories of technology. "Cambridge Journal of Economics", 2010/34.

6. Annie Duchesne, Anelis Kaiser Trujillo, Reflections on Neurofeminism and Intersectionality Using Insights From Psychology, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2021.684412/full

Uwagi:

Students are encouraged to participate in the classes and know the content of the texts which will be the basis for the discussion. Additionally, they can prepare a 2-3 pages essay in the form of an analysis of one of the problems discussed in the class. Active participation in discussions will increase the grade.

First meeting will take place on 10th of March 2022.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course aims at recognizing gender problem in science and its epistemological, axiological, and political consequences.

Pełny opis:

By using philosophical tools like conceptual analysis, critical approach to texts, critical interpretation of text content, problematization of the assumptions of the texts and historical comparison of cultural context, we aim at gaining more clear view of the possible practical solution of gender problem in science.

Possible topics include (but are not limited to):

- What does it mean to be a gender sensitive scientist and/or philosopher of science (text 1);

-The phenomenon of the absence of women in science and underestimation of their contribution to science (text 2);

- The impact of gender on research priorities, methodology, language and the way of presenting the results (text 3);

- Political dimension of the scientific research (text 4);

- Feminist science and technology studies (text 5);

- Neurofeminism: its assumptions and solutions (text 6).

Literatura:

1. Sandra Harding, A Socially Relevant Philosophy of Science? Resources from Standpoint Theory's Controversiality, Hypatia 2004/19.

2. Lynn Osman Elkin, Rosalind FRanklin and the Double Helix, Physics Today 2003

3. Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to

Research and Innovation. Policy Review, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ki0320108enn_final.pdf

4. Donna Haraway, Primatology is Politics by Other Means, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Vol. 1984, Volume Two: Symposia and Invited Papers.

5. Judy Wajcman. Feminist Theories of technology. "Cambridge Journal of Economics", 2010/34.

6. Annie Duchesne, Anelis Kaiser Trujillo, Reflections on Neurofeminism and Intersectionality Using Insights From Psychology, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2021.684412/full

Uwagi:

Students are encouraged to participate in the classes and know the content of the texts which will be the basis for the discussion. Additionally, they can prepare a 2-3 pages essay in the form of an analysis of one of the problems discussed in the class. Active participation in discussions will increase the grade.

First meeting will take place on 10th of March 2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)