Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Basic introduction to programming with Matlab and Octave

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-CS-12-BIPMO-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Information and Communication Technologies (ICTs) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Basic introduction to programming with Matlab and Octave
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Cognitive Science s2 - I rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) 1. Basic ability to work on a PC.


2. Successful completion of the Introduction to Computer Science course.


3. Successful completion of the Introduction to Mathematics course.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Hours with the teacher: 30


2.Individual work done by the student/learner/course participant required to successfully complete the course: 30


3. Time required to prepare for and to participate in the assessment process (e.g. examinations): 20
Total: 80 hours - 2 ECTS credits

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Knows the syntax of the MATLAB language - K_W17


W2: Knows the MATLAB environment, uses MATLAB help - K_W17


W3: Understands MATLAB error messages - K_W17


W5: Knows the built-in functions of MATLAB - K_W17


W5: Understands the concept of polymorphic function - K_W17


W6: Uses built-in MATLAB functions - K_W17


W7: Understands the principles of conditional statements (and. if-statements) - K_W17


W8: Understands the principles of loops (for-loops and the while-loops) - K_W17


W9: Understands the concept of data type - K_W17

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1. Uses MATLAB for advanced calculations - K_U13


U2: Works with matrices in MATLAB - K_U13


U3: Writes own functions and scripts - K_U13


U4: Uses standard and non-standard packages of the MATLAB system - K_U13


U5: Uses built-in MATLAB functions - K_U13


U6: Uses conditional statements - K_U13


U7: Interprets errors and solves related problems - K_U13


U8: Independently extends his knowledge on the use of MATLAB - K_U02


U9: Uses conditional instructions and loops - K_U13


U10: Uses MATLAB to work with files - K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Solve problems with the help of forums and discussion groups devoted to MATLAB, and is able to provide information on how to solve standard difficulties arising in working with MATLAB - K_K01, K_K02, K_K03

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- discussion

- description

- problem-based lecture

Explorartory teaching methods

• practical

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the course is to teach students work with Matlab and Octave programming languages and envirnoments.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course intention is to introduce student to Matlab/ Octave (M/O further) environments and programming languages. At the beginning the students will be familiarized with methods of obtaining the software and with their installation. Then basic properties of the environment will be explained, with a strong emphasis on the notion of matrix being crucial for understanding M/O behavior and work. Methods of producing vectors and matrices will be presented, with a particular role of the colon operator. After this, the students will learn how to generate the so called m-files, and how to write basic functions. The next step will be working with the conditional statements and for-loops and while-loops.

The important part of the lecture will comprise working with external files. I will present how to import numerical data from excel files, and how to manipulate them by means of M/O environment. More advanced techniques will be illustrated via edition of graphical files (e.g. jpegs), to this end the course includes the short section devoted to RGB color space.

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Michal Fitzpatrick and A. Ledeczi Computer programming with Matlab

S. Attaway Matlab. A practical introduction to programming and problem solving

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods

- written examination

Assessment criteria: total number of points will be set when the final test is prepared, the point-based criteria will be determined by the following precentage thresholds

fail- 0-50 %

satisfactory- 51-60 %

satisfactory plus - 61-70 %

good - 71-80 %

good plus - 81-90 %

very good - 91-100%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)