Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka we współczesnej Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-PWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka we współczesnej Polsce
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna wiedza o świecie politycznym.

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza o instytucjach i mechanizmach funkcjonowania świata politycznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności posługiwania się zróżnicowanym warsztatem dziennikarskim w świecie politycznym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumienie i komunikowanie się z politykami.

Metody dydaktyczne:

zajęcia praktyczne

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

1/ Podstawowe mechanizmy funkcjonowania świata politycznego

2/ Instytucje biurokratyczne a politycy

3/ Opinia publiczna a I, II i III władza publiczna

4/ Zbieranie informacji po polsku

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

5/ Zbieranie informacji w języku obcym nie -angielskim

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

6/ Jak zdobyć informacje, których nie chce ujawnić sprawca?

Przykład, wskazanie drogi zdobycia

7/ Określenie kompetencji władczych i wpływów formalnych danego polityka

8/ Zdefiniowanie kompetencji władczych i wpływów nieformalnych danego polityka

9/ Wywiad prasowy z danym politykiem 900 znaków

10/ Wywiad radiowy z politykiem 1 minuta

11/ Wywiad telewizyjny 1 minuta

12/ Organizacja debaty publicznej z politykami najważniejszych partii 1 strona

13-15/ Przeprowadzenie debaty publicznej z politykami 10 minut

Pełny opis:

1/ Podstawowe mechanizmy funkcjonowania świata politycznego

2/ Instytucje biurokratyczne a politycy

3/ Opinia publiczna a I, II i III władza publiczna

4/ Zbieranie informacji po polsku

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

5/ Zbieranie informacji w języku obcym nie -angielskim

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

6/ Jak zdobyć informacje, których nie chce ujawnić sprawca?

Przykład, wskazanie drogi zdobycia

7/ Określenie kompetencji władczych i wpływów formalnych danego polityka

8/ Zdefiniowanie kompetencji władczych i wpływów nieformalnych danego polityka

9/ Wywiad prasowy z danym politykiem 900 znaków

10/ Wywiad radiowy z politykiem 1 minuta

11/ Wywiad telewizyjny 1 minuta

12/ Organizacja debaty publicznej z politykami najważniejszych partii 1 strona

13-15/ Przeprowadzenie debaty publicznej z politykami 10 minut

Literatura:

Prasa (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, prasa Polska Press itd.)

portale internetowe (Interia, Onet, wp itd.)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny z każdych zajęć praktycznych (od zajęć 4 do 15).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1/ Podstawowe mechanizmy funkcjonowania świata politycznego

2/ Instytucje biurokratyczne a politycy

3/ Opinia publiczna a I, II i III władza publiczna

4/ Zbieranie informacji po polsku

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

5/ Zbieranie informacji w języku obcym nie -angielskim

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

6/ Jak zdobyć informacje, których nie chce ujawnić sprawca?

Przykład, wskazanie drogi zdobycia

7/ Określenie kompetencji władczych i wpływów formalnych danego polityka

8/ Zdefiniowanie kompetencji władczych i wpływów nieformalnych danego polityka

9/ Wywiad prasowy z danym politykiem 900 znaków

10/ Wywiad radiowy z politykiem 1 minuta

11/ Wywiad telewizyjny 1 minuta

12/ Organizacja debaty publicznej z politykami najważniejszych partii 1 strona

13-15/ Przeprowadzenie debaty publicznej z politykami 10 minut

Pełny opis:

1/ Podstawowe mechanizmy funkcjonowania świata politycznego

2/ Instytucje biurokratyczne a politycy

3/ Opinia publiczna a I, II i III władza publiczna

4/ Zbieranie informacji po polsku

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

5/ Zbieranie informacji w języku obcym nie -angielskim

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

6/ Jak zdobyć informacje, których nie chce ujawnić sprawca?

Przykład, wskazanie drogi zdobycia

7/ Określenie kompetencji władczych i wpływów formalnych danego polityka

8/ Zdefiniowanie kompetencji władczych i wpływów nieformalnych danego polityka

9/ Wywiad prasowy z danym politykiem 900 znaków

10/ Wywiad radiowy z politykiem 1 minuta

11/ Wywiad telewizyjny 1 minuta

12/ Organizacja debaty publicznej z politykami najważniejszych partii 1 strona

13-15/ Przeprowadzenie debaty publicznej z politykami 10 minut

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1/ Podstawowe mechanizmy funkcjonowania świata politycznego

2/ Instytucje biurokratyczne a politycy

3/ Opinia publiczna a I, II i III władza publiczna

4/ Zbieranie informacji po polsku

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

5/ Zbieranie informacji w języku obcym nie -angielskim

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

6/ Jak zdobyć informacje, których nie chce ujawnić sprawca?

Przykład, wskazanie drogi zdobycia

7/ Określenie kompetencji władczych i wpływów formalnych danego polityka

8/ Zdefiniowanie kompetencji władczych i wpływów nieformalnych danego polityka

9/ Wywiad prasowy z danym politykiem 900 znaków

10/ Wywiad radiowy z politykiem 1 minuta

11/ Wywiad telewizyjny 1 minuta

12/ Organizacja debaty publicznej z politykami najważniejszych partii 1 strona

13-15/ Przeprowadzenie debaty publicznej z politykami 10 minut

Pełny opis:

1/ Podstawowe mechanizmy funkcjonowania świata politycznego

2/ Instytucje biurokratyczne a politycy

3/ Opinia publiczna a I, II i III władza publiczna

4/ Zbieranie informacji po polsku

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

5/ Zbieranie informacji w języku obcym nie -angielskim

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

6/ Jak zdobyć informacje, których nie chce ujawnić sprawca?

Przykład, wskazanie drogi zdobycia

7/ Określenie kompetencji władczych i wpływów formalnych danego polityka

8/ Zdefiniowanie kompetencji władczych i wpływów nieformalnych danego polityka

9/ Wywiad prasowy z danym politykiem 900 znaków

10/ Wywiad radiowy z politykiem 1 minuta

11/ Wywiad telewizyjny 1 minuta

12/ Organizacja debaty publicznej z politykami najważniejszych partii 1 strona

13-15/ Przeprowadzenie debaty publicznej z politykami 10 minut

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)