Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z zakresu systemów politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-WZSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z zakresu systemów politycznych
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia przeprowadzane za pomocą programu MS Tems: Kod do zajęć: jld81xv


Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE WFiNS UMK Hasło do kursu: Rząd2021


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Metody dydaktyczne:

- metoda komparatystyczna;

- wykład problemowy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Pełny opis:

Zajęcia przeprowadzane za pomocą programu MS Tems: Kod do zajęć: jld81xv

Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE WFiNS UMK Hasło do kursu: Rząd2021

1. Wprowadzenie

2. Autokracje we współczesnym świecie

3. Demokracje we współczesnym świecie

4. Zasady konstytucyjno-prawne państw demokratycznych

5. Modele ustrojowe państw demokratycznych

6. Władza ustawodawcza

7. Głowy państw

8. Rząd jako instytucja władzy wykonawczej

9. Systemy wyborcze

10. Systemy partyjne

11. Władza sądownicza

12. Grupy interesu

13. Systemy medialne

14. Problemy współczesnych i zagrożenia współczesnych demokracji

15. Egzamin

Literatura:

- Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006

- Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001

- Balicki R., Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003

- Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004

- Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2003

- Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki i B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

I i II termin - egzamin pisemny (kiedy będzie taka możliwość) egzamin ustny (kiedy taka będzie konieczność) - wszystko zależy od rozwoju pandemii w Polsce

Kryteria oceny:

0-13.0 - niedostateczny

13.5-15.5 dostateczny

16.0-17.5 dostateczny+

18.0-20.0 dobry

20.5-22.0 dobry plus

22.5-25.0 bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Knopek
Prowadzący grup: Jacek Knopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Knopek
Prowadzący grup: Jacek Knopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)