Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania i strategie w brandingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-BPR-BSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Badania i strategie w brandingu
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2- specjalnosci
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS

1 - godziny kontaktowe

3 - 2 punkty za pracę własną studenta, którą student wykonuje przygotowując się do zajęć i w trakcie zajęć w wymiarze 30 godzin, jeśli praca własna wymaga więcej niż 30 godzin przygotowań (np. ze względu na formy dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06, K_W15 - Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu procesu brandingu i badania marek - S2A_W03, S2A_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02, K_U15 - Student potrafi wykorzystać wiedzę w procesie tworzenia strategii marek i zarządzania ich tożsamością. Student posiada specjalistyczną umiejętność prowadzenia badań nad markami i projektowania strategii marek. - S2A_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03, K_K04, K_K07, K_K08 - Student jest przygotowany do pracy w zespole zarządzającym wdrożeniem strategii marki i zarządzaniem procesem zmiany w organizacji - S2A_K02, S2A_K03, S2A_K05, S2A_K07.

Metody dydaktyczne:

case studies, dyskusja, prezentacje multimedialne, projekty

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania marki. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia brandingu i umiejscowienia go w procesie budowania tożsamości całej organizacji.

Literatura:

Wheeler Alina. 2012. Kreowanie marki. Warszawa: PWN.

Aaker David A. 1996. Building Strong Brands. London: Pocket Books.

Blanchard Olivier. 2011. Social Media ROI: Managing and Measuring

Social Media Efforts in Your Organization. New York: Que.

Croft Robin. 2013. Blessed are the geeks: An ethnographic study of consumer networks in social media, 2006–2012. „Journal of Marketing Management”, vol. 29, Nos. 5–6, 545–561.

Doskonalenie strategii. 2006. "Harvard Business Review".

Hampf Anders, Lindberg-Repo Kirsti. 2011. Branding: The Past, Present, and Future: A Study of the Evolution and Future of Branding. Helsinki: Haken School of Economics.

Ots Mart (ed.). 2008. Media Brands and Branding. Jonkoping: JIBS.

Sedno zmian. 2008. "Harvard Business Review".

Sprawna i efektywna organizacja. 2007. "Harvard Business Review".

Metody i kryteria oceniania:

Zasady gry:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkiem każdego z Państwa. Niezależnie od powodu dopuszczam jedną nieobecność. Drugą nieobecność należy niezwłocznie odrobić. Każda nieobecność skutkuje brakiem punktów za aktywność. Trzecia nieobecność oznacza niezaliczenie kursu!

2. Na zajęciach nie podnosimy ręki, kiedy chcemy coś powiedzieć. Możecie Państwo zabierać głos, kiedy macie coś wartościowego do powiedzenia. Nie mówimy jeden przez drugiego, nie przekrzykujemy się, i szanujemy opinie innych dyskutantów.

3. Na zajęciach nie korzystamy z telefonów komórkowych, tabletów, komputerów (sieci) w celach innych niż te związane z zajęciami.

4. Poza zajęciami jestem do Państwa dyspozycji w trakcie dyżuru. W razie potrzeby można się ze mną kontaktować również mailowo (zakoscielna.a@gmail.com).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ostateczną składają się trzy składniki:

1. Praca na zajęciach (26 punktów)

− Aktywna postawa podczas pracy nad strategią, udział w dyskusji w trakcie trwania zajęć.

− Możliwość zdobycia od 0 do 2 punktów w trakcie trwania każdych zajęć (13 zajęć, z wyłączeniem zajęć organizacyjnych);

2. Prezentacja strategii stworzonej przez siebie marki (20 punktów)

− Prezentacja dotycząca “sposobu bycia” jednej wybranej przez siebie marki. Przygotowanie, krótkiej, rzeczowej analizy wybranej przez siebie marki. Zaprezentowanie wyników pracy grupie — sposób prezentacji dowolny, czas prezentacji od 5 do 10 min.

Poniżej 20 pkt: 2

20 - 30: 3

30 - 40: 4

Od 40: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania marki. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia brandingu i umiejscowienia go w procesie budowania tożsamości całej organizacji.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2-4. Badania i strategia marki

5. Kolokwium

6-12. Zajęcia warsztatowe

13-14. Prezentacja projektów

15. Podsumowanie kursu

Literatura:

Wheeler Alina. 2012. Kreowanie marki. Warszawa: PWN.

Aaker David A. 1996. Building Strong Brands. London: Pocket Books.

Blanchard Olivier. 2011. Social Media ROI: Managing and Measuring

Social Media Efforts in Your Organization. New York: Que.

Croft Robin. 2013. Blessed are the geeks: An ethnographic study of consumer networks in social media, 2006–2012. „Journal of Marketing Management”, vol. 29, Nos. 5–6, 545–561.

Doskonalenie strategii. 2006. "Harvard Business Review".

Hampf Anders, Lindberg-Repo Kirsti. 2011. Branding: The Past, Present, and Future: A Study of the Evolution and Future of Branding. Helsinki: Haken School of Economics.

Ots Mart (ed.). 2008. Media Brands and Branding. Jonkoping: JIBS.

Sedno zmian. 2008. "Harvard Business Review".

Sprawna i efektywna organizacja. 2007. "Harvard Business Review".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zakościelna
Prowadzący grup: Agnieszka Zakościelna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania marki. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia brandingu i umiejscowienia go w procesie budowania tożsamości całej organizacji.

Pełny opis:

2020-10-16 Zajęcia wprowadzające

2020-10-23 Zajęcia wprowadzające

2020-10-30 Zajęcia warsztatowe

2020-11-06 Zajęcia warsztatowe

2020-11-13 Zajęcia warsztatowe

2020-11-20 Prezentacja projektów

2020-11-27 Zajęcia warsztatowe

2020-12-04 Zajęcia warsztatowe

2020-12-11 Zajęcia warsztatowe

2020-12-18 Prezentacja projektów

2021-01-08 Zajęcia warsztatowe

2021-01-15 Zajęcia warsztatowe

2021-01-22 Zajęcia warsztatowe

2021-01-29 Prezentacja projektów

Literatura:

Wheeler Alina. 2012. Kreowanie marki. Warszawa: PWN.

Aaker David A. 1996. Building Strong Brands. London: Pocket Books.

Blanchard Olivier. 2011. Social Media ROI: Managing and Measuring

Social Media Efforts in Your Organization. New York: Que.

Croft Robin. 2013. Blessed are the geeks: An ethnographic study of consumer networks in social media, 2006–2012. „Journal of Marketing Management”, vol. 29, Nos. 5–6, 545–561.

Doskonalenie strategii. 2006. "Harvard Business Review".

Hampf Anders, Lindberg-Repo Kirsti. 2011. Branding: The Past, Present, and Future: A Study of the Evolution and Future of Branding. Helsinki: Haken School of Economics.

Ots Mart (ed.). 2008. Media Brands and Branding. Jonkoping: JIBS.

Sedno zmian. 2008. "Harvard Business Review".

Sprawna i efektywna organizacja. 2007. "Harvard Business Review".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zakościelna
Prowadzący grup: Agnieszka Zakościelna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania marki. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia brandingu i umiejscowienia go w procesie budowania tożsamości całej organizacji.

Pełny opis:

2020-10-16 Zajęcia wprowadzające

2020-10-23 Zajęcia wprowadzające

2020-10-30 Zajęcia warsztatowe

2020-11-06 Zajęcia warsztatowe

2020-11-13 Zajęcia warsztatowe

2020-11-20 Prezentacja projektów

2020-11-27 Zajęcia warsztatowe

2020-12-04 Zajęcia warsztatowe

2020-12-11 Zajęcia warsztatowe

2020-12-18 Prezentacja projektów

2021-01-08 Zajęcia warsztatowe

2021-01-15 Zajęcia warsztatowe

2021-01-22 Zajęcia warsztatowe

2021-01-29 Prezentacja projektów

Literatura:

Wheeler Alina. 2012. Kreowanie marki. Warszawa: PWN.

Aaker David A. 1996. Building Strong Brands. London: Pocket Books.

Blanchard Olivier. 2011. Social Media ROI: Managing and Measuring

Social Media Efforts in Your Organization. New York: Que.

Croft Robin. 2013. Blessed are the geeks: An ethnographic study of consumer networks in social media, 2006–2012. „Journal of Marketing Management”, vol. 29, Nos. 5–6, 545–561.

Doskonalenie strategii. 2006. "Harvard Business Review".

Hampf Anders, Lindberg-Repo Kirsti. 2011. Branding: The Past, Present, and Future: A Study of the Evolution and Future of Branding. Helsinki: Haken School of Economics.

Ots Mart (ed.). 2008. Media Brands and Branding. Jonkoping: JIBS.

Sedno zmian. 2008. "Harvard Business Review".

Sprawna i efektywna organizacja. 2007. "Harvard Business Review".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.