Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public relations w internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-BPR-PRI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Public relations w internecie
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2- specjalnosci
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnienia związanych z public relations i realizacją komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii. W ramach kursu omawiana będzie specyfika komunikacji online, szanse i zagrożenia jakie daje Internet jeśli chodzi o zarządzanie komunikacją korporacyjną.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne (Teams)

2. Public Relations główne założenia (Teams)

• Prezentacja wprowadzająca zagadnienie

• Tekst obowiązkowy: Wojcik K. (2014). Wszystko co chciałabym wiedzieć i public relations i nie boję się zapytać – dylematy PR, „Studia Ekonomiczne” nr 185, 17-36.

• Test podsumowujący (moodle)

3. Działanie komunikacyjne w Internecie: specyfika (Teams)

• Prezentacja wprowadzająca zagadnienie

• Tekst obowiązkowy: Miotk A. 2016. Nowy PR: Jak Internet zmienił Public Relations.

• Test podsumowujący(moodle)

4. Social media i storytelling (Teams)

• Prezentacja wprowadzająca zagadnienie

• Materiały dodatkowe:

https://prowly.com/magazine/jak-opowiadac-historie-na-insta-facebook-stories-rozmawiamy-z-outride-rs/,

https://prowly.com/magazine/jak-w-erze-digital-znalezc-droge-do-klienta-nietypowe-formy-narracji/,

• Test podsumowujący (moodle)

5. E-PR w kryzysie i social media policy (Teams)

• Prezentacja wprowadzająca zagadnienie

• Materiały dodatkowe:

https://marketerplus.pl/teksty/cykle/10-przykazan-skuteczne-zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa/,

https://smartcreation.pl/blog/kryzysy-w-social-media-podsumowanie-2018/

http://blog.hirerabbit.com/5-terrific-examples-of-company-social-media-policies/

• Test podsumowujący (moodle)

6. Mierzenie skuteczności działań e-PR i monitoring Internetu (Teams)

• Prezentacja wprowadzająca zagadnienie

• Materiały dodatkowe: https://annamiotk.pl/pdf/anna_miotk_czy_moge_zmierzyc_efektywnosc_dzialan_pr.pdf

• Test podsumowujący (moodle)

7. Trendy i ich wpływ na komunikację (Teams+ Moodle)

8. Blogosfera w Polsce – zadanie analityczne (Teams+ Moodle)

9. case study – zadanie kampania społeczna (moodle)

10. case study – zadanie kampania społeczna (moodle)

11. case study – zadanie kampania edukacyjna (moodle)

12. case study – zadanie kampania CSR (moodle)

13. Prezentacja strategii (spotkanie Teams)

14. Prezentacja strategii (spotkanie Teams)

15. Test końcowy - case study (moodle)

Uwagi:

Zajęcia mają charakter zdalny w formie synchronicznej (Teams)i asynchronicznej (Moodle). Na zajęciach synchronicznych obowiązują włączone kamery.

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach (punkty za aktywność), wykonywanie zadań na moodlu, realizacja projektu zespołowego oraz zaliczeniu indywidualnego casu końcowego na moodlu.

Limit nieobecności łącznie: sporkania na temasach oraz zadania na moodlu: 3.

Zajęć na których uczestnik nie był obecny w ramach limitu nie trzeba odrabiać. Nie ma również możliwości odrabiania zaległości po przekroczeniu limitu nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnienia związanych z public relations i realizacją komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii. W ramach kursu omawiana będzie specyfika komunikacji online, szanse i zagrożenia jakie daje Internet jeśli chodzi o zarządzanie komunikacją korporacyjną.

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Public Relations główne założenia

• Prezentacja wprowadzająca zagadnienie

• Tekst obowiązkowy: Wojcik K. (2014). Wszystko co chciałabym wiedzieć i public relations i nie boję się zapytać – dylematy PR, „Studia Ekonomiczne” nr 185, 17-36.

3. Działanie komunikacyjne w Internecie: specyfika

• Tekst obowiązkowy: Miotk A. 2016. Nowy PR: Jak Internet zmienił Public Relations.

4. Social media i storytelling

Tekst obowiązkowy: Fog. K. i in. Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie. s. 43-55.

• Materiały dodatkowe:

https://prowly.com/magazine/jak-opowiadac-historie-na-insta-facebook-stories-rozmawiamy-z-outride-rs/,

https://prowly.com/magazine/jak-w-erze-digital-znalezc-droge-do-klienta-nietypowe-formy-narracji/,

5. E-PR w kryzysie i social media policy

• Materiały dodatkowe:

https://marketerplus.pl/teksty/cykle/10-przykazan-skuteczne-zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa/,

https://smartcreation.pl/blog/kryzysy-w-social-media-podsumowanie-2018/

http://blog.hirerabbit.com/5-terrific-examples-of-company-social-media-policies/

6. Mierzenie skuteczności działań e-PR i monitoring Internetu

• Materiały dodatkowe: https://annamiotk.pl/pdf/anna_miotk_czy_moge_zmierzyc_efektywnosc_dzialan_pr.pdf

7. Trendy i ich wpływ na komunikację

8. Blogosfera w Polsce – zadanie analityczne

9. case study – zadanie kampania społeczna

10. case study – zadanie kampania społeczna

11. case study – zadanie kampania edukacyjna

12. case study – zadanie kampania CSR

13. Prezentacja strategii

14. Prezentacja strategii

15. Test końcowy - case study

Uwagi:

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach wykonywanie grupowych, realizacja projektu zespołowego oraz zaliczeniu indywidualnego casu końcowego na moodlu.

Limit nieobecności łącznie: 3. W przypadku czwartej nieobecności obniżam ocenę. 5 nieobecności powoduje niezaliczenie kursu. UWAGA! Można i NALEŻY odrabiać tylko nieobecności spowodowane kwarantanną.

Zajęć na których uczestnik nie był obecny w ramach limitu nie trzeba odrabiać. Nie ma również możliwości odrabiania zaległości po przekroczeniu limitu nieobecności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.