Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-BPR-ZSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie sytuacją kryzysową
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2- specjalnosci
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele kursu:

zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia komunikacji w sytuacji kryzysu wizerunkowego

zapoznanie przez uczestników zasad współpracy z mediami w trakcie kryzysu oraz narzędzi komunikacyjnych jakimi dysponuje specjalista zajmujący się komunikacją kryzysową

poznanie kluczowych elementów przewodnika kryzysowego

zrozumienie specyfiki komunikacji kryzysowej

zdobycie podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem kryzysem. Aby

zrealizować ten cel uczestnicy będą rozwiązywać konkretne casy sytuacji kryzysowych z różnych dziedzin. Najważniejsze będzie utrwalenie konkretnych umiejętności związanych z zarządzaniem kryzysem.W ramach kursu zostaną zatem zastosowane zróżnicowane metody nauczania tzn. najważniejsze informacje będą przekazywane z wykorzystanie prezentacji

multimedialnej, metody oparte na współpracy, metody wymiany poglądów i dyskusji, symulacje i case study.

Zajęcia zdalne - forma synchroniczna, platforma TEAMS, MOODL

wszystkie szczegółowe informacje o kursie będą znajdowały się na moodlu.

Struktura kursu będzie podzielona tematycznie zgodnie z syllabusem.

Student przy każdym temacie znajdzie materiały obowiązkowe. Testy sprawdzające wiedzę również będą się znajdowały przy konkretnym temacie.

Pełny opis:

Kurs podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsze 8 spotkań stanowi wprowadzenie do omawianych zagadnień. Druga połowa kursu to doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich. Będzie ona oparta na rozwiązywaniu konkretnych casów w ramach pracy w małych grupach przy stałym nadzorze prowadzącej.

1.

Zajęcia organizacyjne (MS TEAMS)

omówienie celów kursu, struktury spotkań oraz metod pracy

2. Public relations i jego rola w zarządzaniu sytuacją kryzysową (MS TEAMS/Moodle)

tekst obowiązkowy : D. Tworzydło, Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych, „Marketing instytucji naukowych i badawczych”, vol. 4(22), s. 54- 66.

prezentacja multimedialna

dyskusja w grupie

test wiedzy na platformie moodle

3. Sytuacje kryzysowe w komunikacji a reputacja i wizerunek organizacji (MS

TEAMS/Moodle)

tekst obowiązkowy: M. Ndlela (2019), Crisis Communication. Introduction, Cham: Palgrave Macmillan, s. 1-13.

prezentacja multimedialna

dyskusja w grupie

krótki test wiedzy na platformie Moodle

4. Media relations w sytuacji kryzysowej (TEAMS/Moodle)

tekst obowiązkowy: B. Czerniawska, Techniki Media Relations, w: Sztuka Public Relations. Z doświadczenia polskich praktyków. Warszawa, s 43-62.

prezentacja multimedialna

dyskusja w grupie

krótki test wiedzy na platformie moodle

5. Sytuacje kryzysowe – omówienie konkretnych przykładów

tekst obowiązkowy: Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger, „Studia Medioznawcze” vol.1(76), s.2- 14.

prezentacja i omówienie konkretnych casów

dyskusja

6. Manual kryzysowy cz. 1 (TEAMS)

prezentacja multimedialna

omówienie zadania grupowego

praca w grupach

7. Manual kryzysowy cz.2 (TEAMS)

druga część zadania – praca w grupach i omówienie zadania

8. Zarządzanie kryzysowe w dobie nowych technologii (Teams/Moodle) Tekst obowiązkowy:

Tekst obowiązkowy: M.Kaczmarek- Śliwińska (2019). Specyfika zarządzania sytuacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w perspektywie typologii Situational Crisis Communication Theory W.T. Coombsa, “Studia Medioznawcze” vol. 4(79), s. 318-332.

prezentacja multimedialna

dyskusja

test śródsemestralny MOODLE

9. Case study – sytuacja kryzysowa (Teams)

praca w małych grupach

case study

prezentacja rozwiązań wypracowanych przez grupy i wspólne omówienie zadania

10.Case study – sytuacja kryzysowa (Teams)

praca w małych grupach

case study

prezentacja rozwiązań

wspólne omówienie zadania

11.Case study – kampania przeciwkryzysowa (Teams)

praca w małych grupach

case study

prezentacja rozwiązań

wspólne omówienie zadania

12.Case study – sanacja wizerunkowa (Teams)

praca w małych grupach

case study

prezentacja rozwiązań

wspólne omówienie zadania

13.Case study – sanacja wizerunkowa (Teams)

praca w małych grupach

case study

prezentacja rozwiązań

wspólne omówienie zadania

14. Case study – kampania kryzysowa (Teams)

praca w małych grupach

case study

prezentacja rozwiązań

wspólne omówienie zadania

15. Indywidualny case końcowy – spotkanie stacjonarne

Literatura:

Krystyna Wojcik, 2013, PR wiarygodny dialog z otoczeniem.

Iwona Kubicz.2013. Zarządzanie komunikacją w kryzysie

- od profilaktyki do sanacji wizerunku. Narzędzia i techniki PR w: J.Kubiak,

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowej niepewności, Warszawa.

E. M. Cenker, 2000, „Public Relations”, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

www.epr.pl

B. Rozwadowska, 2002. „Public relations – teoria, praktyka, perspektywy”, Wyd.

Studio Emika, Warszawa.

Annual ICM Report, 2013. Institute for Crisis Management

Joel Brockner, Erica Hayes James, 2008, Toward an Understanding of When

Executives See Crisis as Opportunity, THE JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL

SCIENCE, Vol. 44 No. 1, s.95-115. Sztuka Public Relations. Z doświadczenia polskich praktyków, ZFPR, Warszawa.

Uwagi:

Efekty kształcenia będę weryfikowane poprzez testy wiedzy, ewaluację wykonania zadań indywidualnych oraz zespołowych

Zasady zaliczenia przedmiotu:

obecność na zajęciach (limit 3).

ocena końcowa jest średnią ocen z testów wiedzy, testu śródsemestralnego oraz oceny za indywidualny case końcowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.