Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-DNM-JM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Język mediów
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2- specjalnosci
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=22
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin

100% online (synchronicznie, w terminach przewidzianych w planie zajęć)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat poprawności językowej komunikatów medialnych.

Student zna podstawowe definicje jak język, komunikat, funkcja języka, media, nowe nowe media, fake news.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi rozróżnić podstawowe formy przekazu medialnego. Zna różnicę między komunikatem, a komentarzem. Odróżnia artykuł od felietonu i komentarza.

Potrafi identyfikować standardowe błędy językowe.

Potrafi samodzielnie formułować poprawny tekst informacyjny.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie odpowiedzialność spoczywającą na środkach masowego przekazu za rzetelne przekazywanie informacji.

Student rozumie rolę mediów w kształtowaniu opinii publicznej.

Student zna podłoże etyczne zawodu dziennikarza i stosuje je w praktyce.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa, referatu, analiza tekstów teoretycznych, analiza źródeł.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w całości online na dwóch platformach: Moodle i Microsoft Teams. Na Platformie Microsoft Teams co tydzień, synchronicznie w godzinach podanych w planie.

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do rzetelnej pracy z tekstem mówionym i pisanym, w celu wypracowania najwyższych standardów dziennikarskich.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w całości online na dwóch platformach: Moodle i Microsoft Teams. Na Platformie Microsoft Teams co tydzień, synchronicznie w godzinach podanych w planie. Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a780ff9fcd03f42e581d3a056fa22b356%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b7bb4a8c-676f-4496-9fc2-29de114466f7&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zapisy do kursu na Microsoft Teams odbywają się na podstawie listy USOSa lub na podstawie indywidualnej prośby o dołączenie.

Na zajęciach będą analizowane przykłady komunikatów medialnych, debat, programów informacyjnych i reportaży, które zostaną poddane analizom pod kątem poprawności językowej i edycyjnej, a także ich roli opiniotwórczej.

Zajęcia odbywają się w postaci referatu do przydzielonego tekstu. Wszystkie teksty znajdują się na platformie Moodle wraz z załączoną listą tematów.

https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=22

Pierwsze zajęcia mają charakter organizacyjny, na których wyjaśnię szczegóły kursu.

Literatura:

Komunikowanie (się) w mediach elekronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Batorski, Dominik.

Znaczenie internetu w promocji i dystrybucji treści kultury / Dominik Batorski, Mirosław Filiciak, Jan M. Zając, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/F272930BE9DC700DC1257FD30032C12C/%24file/Strony%20odStudia_BAS_46-6.pdf

Zmierzch telewizji? : przemiany medium : antologia / wybór, koncepcja i red. nauk.: Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa : Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" ;

Dwa zero : alfabet nowej kultury i inne teksty / Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Gdańsk : Słowo/obraz terytoria

Levinson, P., Nowe nowe media, Kraków 2010, WAM.

r.3 i 4 z: Winterhoff-Spurk, P., Psychologia mediów, (tłum. P. Włodyga), Kraków 2007, WAM.

Barłowska M i.in. Retoryka, Warszawa 2009, PWN.

Fake newsy i inne fałszerstwa od średniowiecza do XXI wieku / Alex Boese ; przekład Grażyna Gasparska, Warszawa : Amber, 2018.

Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z teorii komunikacji] / Marek Tokarz, Wydawca Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za referat, 30%

Ocena za udział w dyskusji 10%

Ocena z kolokwium 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pacholik-Żuromska
Prowadzący grup: Anita Pacholik-Żuromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do rzetelnej pracy z tekstem mówionym i pisanym, w celu wypracowania najwyższych standardów dziennikarskich.

Pełny opis:

Na zajęciach będą analizowane przykłady komunikatów medialnych, debat, programów informacyjnych i reportaży, które zostaną poddane analizom pod kątem poprawności językowej i edycyjnej, a także ich roli opiniotwórczej.

Literatura:

Komunikowanie (się) w mediach elekronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Batorski, Dominik.

Znaczenie internetu w promocji i dystrybucji treści kultury / Dominik Batorski, Mirosław Filiciak, Jan M. Zając, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/F272930BE9DC700DC1257FD30032C12C/%24file/Strony%20odStudia_BAS_46-6.pdf

Zmierzch telewizji? : przemiany medium : antologia / wybór, koncepcja i red. nauk.: Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa : Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" ;

Dwa zero : alfabet nowej kultury i inne teksty / Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Gdańsk : Słowo/obraz terytoria

Levinson, P., Nowe nowe media, Kraków 2010, WAM.

r.3 i 4 z: Winterhoff-Spurk, P., Psychologia mediów, (tłum. P. Włodyga), Kraków 2007, WAM.

Barłowska M i.in. Retoryka, Warszawa 2009, PWN.

Fake newsy i inne fałszerstwa od średniowiecza do XXI wieku / Alex Boese ; przekład Grażyna Gasparska, Warszawa : Amber, 2018.

Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z teorii komunikacji] / Marek Tokarz, Wydawca Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pacholik-Żuromska
Prowadzący grup: Anita Pacholik-Żuromska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=22
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do rzetelnej pracy z tekstem mówionym i pisanym, w celu wypracowania najwyższych standardów dziennikarskich.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w całości online na dwóch platformach: Moodle i Microsoft Teams. Na Platformie Microsoft Teams co tydzień, synchronicznie w godzinach podanych w planie. Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a780ff9fcd03f42e581d3a056fa22b356%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b7bb4a8c-676f-4496-9fc2-29de114466f7&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zapisy do kursu na Microsoft Teams odbywają się na podstawie listy USOSa lub na podstawie indywidualnej prośby o dołączenie.

Na zajęciach będą analizowane przykłady komunikatów medialnych, debat, programów informacyjnych i reportaży, które zostaną poddane analizom pod kątem poprawności językowej i edycyjnej, a także ich roli opiniotwórczej.

Zajęcia odbywają się w postaci referatu do przydzielonego tekstu. Wszystkie teksty znajdują się na platformie Moodle wraz z załączoną listą tematów.

https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=22

Pierwsze zajęcia mają charakter organizacyjny, na których wyjaśnię szczegóły kursu.

Literatura:

Komunikowanie (się) w mediach elekronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Batorski, Dominik.

Znaczenie internetu w promocji i dystrybucji treści kultury / Dominik Batorski, Mirosław Filiciak, Jan M. Zając, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/F272930BE9DC700DC1257FD30032C12C/%24file/Strony%20odStudia_BAS_46-6.pdf

Zmierzch telewizji? : przemiany medium : antologia / wybór, koncepcja i red. nauk.: Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa : Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" ;

Dwa zero : alfabet nowej kultury i inne teksty / Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Gdańsk : Słowo/obraz terytoria

Levinson, P., Nowe nowe media, Kraków 2010, WAM.

r.3 i 4 z: Winterhoff-Spurk, P., Psychologia mediów, (tłum. P. Włodyga), Kraków 2007, WAM.

Barłowska M i.in. Retoryka, Warszawa 2009, PWN.

Fake newsy i inne fałszerstwa od średniowiecza do XXI wieku / Alex Boese ; przekład Grażyna Gasparska, Warszawa : Amber, 2018.

Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z teorii komunikacji] / Marek Tokarz, Wydawca Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Królicka
Prowadzący grup: Beata Królicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do rzetelnej pracy z tekstem mówionym i pisanym, w celu wypracowania najwyższych standardów dziennikarskich.

Pełny opis:

Na zajęciach będą analizowane przykłady komunikatów medialnych, debat, programów informacyjnych i reportaży, które zostaną poddane badaniu pod kątem poprawności językowej i edycyjnej, a także ich roli opiniotwórczej.

Analiza będzie obejmowała środki językowe, budowę zdań i kompozycję tekstu/materiału.

Zajęcia będą odbywać się w postaci prezentacji na określony temat, a następnie wspólnej analizy konkretnego materiału medialnego i dyskusji.

Pierwsze zajęcia będą miały charakter organizacyjny – przedstawione zostaną szczegóły dotyczące kursu (tematyka, wymagania, szczegółowe kryteria oceny).

Literatura:

Barłowska Maria i in., Retoryka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Boese Alex, Fake newsy i inne fałszerstwa od średniowiecza do XXI wieku, tłum. Grażyna Gasparska. Wydawnictwo Amber, Warszawa 2018.

Bugajski Marian, Język w komunikowaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Filiciak Mirosław, Alek Tarkowski, Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014.

Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych: język, edukacja, semiotyka, red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Levinson Paul, Nowe nowe media, tłum. Maria Zawadzka. Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Pisarek, Walery, O mediach i języku. Universitas, Kraków 2007.

Retoryka mediów, retoryka w mediach, red. Małgorzata Marcjanik. Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012.

Rosińska Klaudia, Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Tokarz Marek, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Winterhoff-Spurk Peter, Psychologia mediów, tłum. Piotr Włodyga. Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 (rozdz. 3 i 4).

Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, wybór, koncepcja i red. nauk. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.