Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie graficzne w nowych mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-DNM-PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie graficzne w nowych mediach
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2- specjalnosci
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny zajęć: 30 godzin (synchroniczne - Microsoft Teams, asynchroniczne - Moodle)

Czas pracy indywidualnej: 30 godzin

Czas na wykonanie projektów: 30 godzin

Czas poświęcony na czytanie literatury przedmiotu: 30 godz.


Całkowity czas pracy studenta: 120 godzin (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada pogłębioną wiedzę na temat technologii wykorzystywanych do tworzenia obrazu, dźwięku i filmów (oraz jej wykorzystania w działalności dziennikarza)

W2: student wie o konieczności ciągłego rozwoju swojej wiedzy z zakresu nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi w ramach swojego warsztatu dziennikarskiego edytować zdjęcia, filmy i audio

U2: uczestnik zajęć posiada umiejętność doboru odpowiednich narzędzi informatycznych pozwalających na wykonanie zamierzonego zadania dziennikarskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: uczestnik zajęć jest świadomy intensywnych prac nad rozwojem technologii informatycznych z zakresu multimediów, zdaje sobie sprawę o konieczności ciągłego dokształcania w tym zakresie

K2: słuchacz podejmuje dyskusje na tematy związane z tworzeniem i edycją projektów multimedialnych

Metody dydaktyczne:

- Wykład konwersatoryjny

- Ćwiczenia laboratoryjne

- Dyskusja dydaktyczna

- Metoda projektów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom tworzenia i edycji różnorodnych form multimediów. W trakcie zajęć poznane zostaną podstawowe narzędzia do tworzenia: edycji grafiki rastrowej oraz wektorowej, projektowania grafiki użytkowej (DTP) oraz edycji materiałów wideo.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z wiedzą oraz zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia i edycjom najpopularniejszych typów multimediów (grafika, audio, wideo). Podczas zajęć przedstawiony zostanie sposób tworzenia i przygotowania do publikacji mediów w internecie, retuszu wykonanych fotografii, edycji i przygotowania profesjonalnych ścieżek dźwiękowych (podkładów muzycznych) a także filmów wideo. Zaprezentowane zostaną rozwiązania umożliwiające konwersję mediów pomiędzy różnorodnymi formami ich zapisu. Docelowo student zapozna się z działaniem najpopularniejszego na runku pakietu: Adobe Master Collection. Programy te pozwolą w sposób profesjonalny wykonać projekty w zakresie reklamy czy uatrakcyjnienia stron WWW.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wooldridge M., Stuart M., Photoshop CS6, Indianapolis 2012

2. Snider L., Photoshop CS6/CS 6 PL. Nieoficjalny podręcznik, Gliwice 2013

3. Waśko Z., Adobe Photoshop CS6/CS6 PL, Gliwice 2013

4. Kelby S., Cieślak P., Fotografia cyfrowa: edycja zdjęć, Gliwice 2013

5. Burke P., e-Publikacje w InDesign ® CS6 : projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych urządzeń, Warszawa 2013

6. Adobe InDesign CS6, Gliwice 2013

7. Adobe Illustrator CS6, Gliwice 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Gajda W., GIMP: ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2011.

2. Handley A., Chapman C. C., Treść jest kluczowa. Jak tworzyć powalające blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne), Gliwice 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej określi rektor do dnia 15 maja 2021 r.

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwa 1 nieobecność),

2. Indywidualne zadania praktyczne z wykorzystaniem poznanych rozwiązań odnośnie przetwarzania grafiki, DTP oraz obróbki wideo

3. Przygotowanie i prezentacja indywidualnych projektów z zakresu grafiki komputerowej, DTP oraz obróbki wideo

Punktacja zajęć:

- za uczestnictwo w laboratorium (max. 20% oceny)

- za końcowe projekty (max. 80% oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 50% do 59%

2 – 49% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.