Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie komunikacji i mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-TKiM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Teorie komunikacji i mediów
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Zakładając, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom, należy przyjąć, iż kurs, któremu przypisano 4 pkt ECTS, wymaga ok. 100 godzin przygotowania do egzaminu (wliczając w to czas zajęć). 6 puntów ECTS oznacza, że czas, o którym mowa, to 150 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiadać podstawową wiedzę o teoriach komunikowania masowego, zgodnie z tematami wyszczególnionymi poniżej w rubryce "Opis".

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafić krytycznie ocenić i porównać poznane teorie. Potrafić również zastosować je jako paradygmaty myślenia o roli mediów w świecie współczesnym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Posiadać kompetencje pozwalające uczestnikom kursu łatwiej funkcjonować w środowisku społecznym; zyskać świadomość tego, jak ważną rolę odgrywa w związku z tym umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania komunikatów.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, studium przypadku, pokaz, metoda problemowa.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Teorie komunikowania i mediów omawia się tu przez pryzmat wybranych problemów globalnych (mega problemów), tzn. kwestii będących często przedmiotem ogólnoświatowego dyskursu, stymulowanego w dużym stopniu przez rozwój nowych mediów.

Pełny opis:

1. Komunikowanie masowe: podstawowe pojęcia. Rola języka i kwestia

prawdy w komunikowaniu.

2. Teoria społeczeństwa masowego.

3. Teorie propagandy.

4. Teorie ograniczonego wpływu mediów.

5. Normatywne teorie komunikowania masowego.

6. Krytyczne i kulturowe teorie komunikowania.

7. Teorie roli mediów w życiu codziennym.

8. Determinizm technologiczny, społeczeństwo sieci.

9. Media globalne.

10. Obecne tendencje w komunikowaniu masowym.

Literatura:

1. Stanley J. Baran, Dennis K. Davis; Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

2. Wacław Šmid, Leksykon komunikacji medialnej. Słownik polsko-angielski i angielsko-polski, DrLex 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Uczestnicy kursu, którzy wezmą udział w większości wykładów, mogą przystąpić do egzaminu w terminie zerowym. Wykład jest z założenia interaktywny, dzięki czemu aktywność podczas zajęć może mieć pozytywny wpływ na końcową ocenę.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki, Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki, Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki, Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.