Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TV online – produkcja multimedialna i wideo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-2-DNM-TVO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: TV online – produkcja multimedialna i wideo
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2- specjalności
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brakEfekty uczenia się - wiedza:

Student posiada ogólną wiedzę na temat gatunków dziennikarskich i ich struktury (budowy) oraz techniki pracy reportera (wiedza z zakresu przeprowadzania wywiadu dziennikarskiego; dziennikarskich źródeł informacji etc). Ma wiedzę dotyczącą podstawowych technik montażu i postprodukcji materiałów wideo.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zajęć, by posługiwać się sprzętem realizacji telewizyjnej takim jak kamery cyfrowe, mikrofony, oświetlenie; potrafi dokonać korekt obrazu, dodać elementy statyczne i animowane. Potrafi przygotować szczegółowy scenariusz materiału wideo.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w zespole realizatorskim, przyjmując w niej różne role. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności nad tworzeniem nowego materiału telewizyjnego.

Metody dydaktyczne:

pokaz, warsztaty


* W roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej. Materiały e-learningowe w formie filmów wideo, prezentacji multimedialnych, grafik, testów umieszczane będą na platformie moodle oraz na specjalnie stworzonym do kontaktu ze studentami profilu na Facebooku.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Podczas realizacji zajęć studenci poznają nowoczesne techniki telewizyjne. Zdobędą umiejętności pozwalające na tworzenie autorskich materiałów wideo. Rozwiną swoje umiejętności z zakresu montażu filmowego. Zostaną zapoznani ze specyfiką materiałów filmowych realizowanych na potrzeby mediów internetowych.

Pełny opis:

W ostatnich latach sposób pracy reporterów redakcji gazetowych, radiowych i telewizyjnych coraz bardziej się do siebie upodabnia. Dziennikarze telewizyjni coraz częściej na miejscu swoich relacji zmuszeni są także do redagowania krótkich notatek na potrzeby portali internetowych prowadzonych przez swoje redakcję, dziennikarze radiowi i gazetowi coraz częściej zmuszeni są natomiast do tego by dostarczać swoim redakcjom nie tylko relacji pisemnych czy dźwiękowych, ale i filmowych czy fotograficznych. Informacja "przeterminowuje się" szybko jak nigdy dotąd, stąd coraz istotniejszym staje się problem jej szybkiego dostarczenia do redakcji w formie wymaganej przez wydawców i producentów programów informacyjnych. W ramach zajęć studenci uzyskają wiedzę z zakresu:

I. Zagadnień wstępnych związanych z relacją "w terenie":

- niezbędne przygotowanie do wyjazdu poza redakcję,

- wykorzystanie czasu "w drodze" na miejsce relacjonowanego wydarzenia,

- selekcja najważniejszych zadań na miejscu relacji,

- przewidywanie wydarzeń do których może dojść w związku z relacjonowanym

wydarzeniem.

II. Technik przeprowadzania telewizyjnych relacji "na żywo":

- techniczne zagadnienia relacji "na żywo" ( w tym znajomość podstawowego słownictwa:

"zwrotna", "zawieszenie", "wąska", "połówki" itp.),

- konstrukcja relacji i sposoby jej urozmaicenia,

- zachowanie reportera przed kamerą,

- wizerunek reportera telewizyjnego w zależności od relacjonowanego wydarzenia,

- sposób radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w trakcie relacji,

- sposoby radzenia sobie z kilkunasto, kilkudziesięcio osobową grupą gości antenowych,

- gra słów i gra ciała w trakcie relacji.

III. Sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii dla jak najszybszego przekazania informacji na potrzeby redakcji:

- relacje prowadzone przy pomocy telefonu komórkowego, ipada, laptopa itp.,

- wykorzystanie powyższego sprzętu dla stworzenia jak najbardziej interesującej, zwięzłej i rzeczowej relacji fotograficznej czy filmowej,

- tworzenie zwięzłych informacji tekstowych na potrzeby portali internetowych prowadzonych przez redakcje,

- sposób szybkiego informowania o relacjonowanym wydarzeniu poprzez portale społecznościowe, Twittera itp. i ich rola w przekazywaniu informacji z miejsca zdarzenia.

Literatura:

1. The official training workbook from Adobe Systems, Inc., Adobe Premiere Pro. Oficjalny podręcznik,

2. A.Boyd, P.Stewart, R.Alexander, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Media 2011

3. C.Kenworthy, Ujęcia mistrzów. Techniki filmowania lustrzanką lub kamerą cyfrową, Galaktyka,2010

4. C.C. Chapman, A.Handley, S.Kupisz, Treść jest kluczowa. Jak tworzyć powalające blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne), Helion 2012

5. J.Burgess, J.Greek, T.Płudowski, Youtube wideo online i kultura uczestnictwa,PWN 2011

6. Mrozowski M., Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Aspra-Jr, Warszawa 2001

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach i poprawna realizacja ćwiczeń przygotowanych przez prowadzącego - 50%. Realizacja w grupie projektu medialnego - 50%.

* W roku akademickim 2020/2021 podstawą zaliczenia będzie realizacja kilku indywidualnych projektów (w trakcie kursu) oraz zaliczenie testu zamieszczonego na platformie Moodle (podsumowującego kurs).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.