Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-2-SKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o mediach masowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny nakład pracy studenta około 40 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

- Student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie

- Student ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach

Student zna główne teorie funkcjonowania i oddziaływania środków

masowego przekazu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułować wnioski i dokonywać podsumowań

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki

- Rozumie uwarunkowania społeczne, kulturowe, komercyjne i

publiczne działalności mediów masowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi formułować podstawowe opinie (sądy) w sprawach

dotyczących efektów oraz roli mediów masowych w systemie

społecznym i kulturowym.

Metody dydaktyczne:


wykład problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy o głównych koncepcjach oddziaływania mediów masowych, roli środków społecznego przekazu w systemie społeczno-politycznym. Zwracają one uwagę na kulturotwórcze aspekty funkcjonowania mediów masowych. Zajęcia mają również za zadanie rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie operacjonalizacji wiedzy o mediach masowych w sferze badań i analizy efektów ich oddziaływania na jednostki i makrostruktury.

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę o kulturze, mediach oraz ich odbiorcach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej (omówienie i analiza casestudies),

Pełny opis:

Media masowe - pojęcie i charakterystyka zagadnień.

Pojęcie komunikowania i komunikowania masowego.

Rola mediów masowych w kształtowaniu sfery publicznej.

Funkcje środków masowego przekazu.

Typologie mediów masowych.

Teorie i koncepcje oddziaływania mediów masowych

Media masowe a proces wychowania i socjalizacji;

Społeczeństwo informacyjne i

oddziaływanie nowych mediów.

Behawioralne koncepcje oddziaływania

mediów a teoria użytkowania i korzyści.

Media jako źródło rozrywki. Homo ludens. Homo schopper.

Proces komercjalizacji mediów i społeczeństwo konsumpcyjne.

Internet – nowe grupy społeczne i typy związków w cyberprzestrzeni; Internet jako wirtualny świat, oddziaływanie nowych mediów na społeczeństwo; tożsamość w sieci, komunikacja międzyludzka w sieci.

Literatura:

Briggs A., Burke P., „Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu”, Warszawa 2010.

Dayan D., Katz E., „Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo”, Warszawa 2008.

Kwiatkowski P., „Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej”, Poznań 2003.

Rutkiewicz I., „Jak być przyzwoitym w mediach?”, Warszawa 2003.

Sułkowski B., „Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne”, Łódź 2006.

McQuail D.. Teoria komunikowania masowego 2012

Habermas J.. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej 2007

l McCombs M.. Ustanawianie agendy - media masowe i opinia publiczna 2009

l Dobek-Ostrowska B.. Komunikowanie polityczne i publiczne 2006

l Wimmer R.D., Dominick J.R.. Mass media – metody badań 2008

l Goban-Klas T.. Media i komunikowanie masowe 2004

Metody i kryteria oceniania:

W ramach egzaminu student przygotowuje pracę zaliczeniową na zaproponowany przez siebie temat, który ściśle wiąże się z problematyką wykładu i składa ją (w roku 20/21 - elektronicznie) pod koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Massaka
Prowadzący grup: Sławomir Drelich, Iwona Massaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych form komunikacji medialnych, bogatych w szyfry, znaki, konteksty (kulturowe i społeczne), a także refleksja nad rolami społecznymi: odbiorcy-nadawcy, przedstawieniem ich kulturowych miejsc oraz pełniących funkcji.

Pełny opis:

1. Wirtualne cmentarze.

2. Mowa nienawiści.

3. Kościoły online.

4. Kuchnia w mediach.

5. Internetowe randki.

6. Talk show.

7. Reality show.

8. Portale społecznościowe.

9. Kampanie prezydenckie.

10. Wiedza a media.

11. Second Life.

12. Sprawa "Małej Madzi".

13. Zbrodniarze-celebryci.

14. Seriale.

15. Ponowoczesne podróże.

16. Grupa "Pani Danusi".

17. Celebryci jako element współczesnej kultury.

18. Samobójstwa online.

19. Gender w mediach.

20. Sacrobiznes.

Literatura:

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997.

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Benkler Y., Bogactwo sieci, Warszawa 2008.

Breton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2004.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 2002.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem,Warszawa 2006.

Jawłowski A. (red.), Dawno temu w Galaktyce Popularnej, Warszawa 2009.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.

Miłosz Cz. (red.), Kultura masowa, Kraków 2002.

Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009.

Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Massaka
Prowadzący grup: Iwona Massaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych form komunikacji medialnych, bogatych w szyfry, znaki, konteksty (kulturowe i społeczne), a także refleksja nad rolami społecznymi: odbiorcy-nadawcy, przedstawieniem ich kulturowych miejsc oraz pełniących funkcji.

Pełny opis:

1. Wirtualne cmentarze.

2. Mowa nienawiści.

3. Kościoły online.

4. Kuchnia w mediach.

5. Internetowe randki.

6. Talk show.

7. Reality show.

8. Portale społecznościowe.

9. Kampanie prezydenckie.

10. Wiedza a media.

11. Second Life.

12. Sprawa "Małej Madzi".

13. Zbrodniarze-celebryci.

14. Seriale.

15. Ponowoczesne podróże.

16. Grupa "Pani Danusi".

17. Celebryci jako element współczesnej kultury.

18. Samobójstwa online.

19. Gender w mediach.

20. Sacrobiznes.

Literatura:

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997.

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Benkler Y., Bogactwo sieci, Warszawa 2008.

Breton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2004.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 2002.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem,Warszawa 2006.

Jawłowski A. (red.), Dawno temu w Galaktyce Popularnej, Warszawa 2009.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.

Miłosz Cz. (red.), Kultura masowa, Kraków 2002.

Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009.

Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Massaka
Prowadzący grup: Iwona Massaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych form komunikacji medialnych, bogatych w szyfry, znaki, konteksty (kulturowe i społeczne), a także refleksja nad rolami społecznymi: odbiorcy-nadawcy, przedstawieniem ich kulturowych miejsc oraz pełniących funkcji.

Pełny opis:

1. Wirtualne cmentarze.

2. Mowa nienawiści.

3. Kościoły online.

4. Kuchnia w mediach.

5. Internetowe randki.

6. Talk show.

7. Reality show.

8. Portale społecznościowe.

9. Kampanie prezydenckie.

10. Wiedza a media.

11. Second Life.

12. Sprawa "Małej Madzi".

13. Zbrodniarze-celebryci.

14. Seriale.

15. Ponowoczesne podróże.

16. Grupa "Pani Danusi".

17. Celebryci jako element współczesnej kultury.

18. Samobójstwa online.

19. Gender w mediach.

20. Sacrobiznes.

Literatura:

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997.

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Benkler Y., Bogactwo sieci, Warszawa 2008.

Breton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2004.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 2002.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem,Warszawa 2006.

Jawłowski A. (red.), Dawno temu w Galaktyce Popularnej, Warszawa 2009.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.

Miłosz Cz. (red.), Kultura masowa, Kraków 2002.

Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009.

Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Massaka
Prowadzący grup: Iwona Massaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie różnych form komunikacji medialnych, bogatych w szyfry, znaki, konteksty (kulturowe i społeczne), a także refleksja nad rolami społecznymi: odbiorcy-nadawcy, przedstawieniem ich kulturowych miejsc oraz pełniących funkcji.

Pełny opis:

W trakcie wykładu analiza jest zmiana sposobu myślenia i zachowania się pojedynczych ludzi i grup społecznych, która nastąpiła w wyniku przejścia od kultury tradycyjnej do kultury postmodernistycznej, cyfrowej.

- Wpływ rozwoju sieci na mentalność i sferę behawioralną.

- skutki odejścia od kultury słowa w stronę kultury obrazu, a następnie obrazu w ruchu

- wybrane problemy, dysfunkcje i patologie występujące najczęściej w związku z rozwojem nowych mediów.

Rozwój nowych mediów a:

-zmiana postrzegania ról społecznych kobiet i mężczyzn

- zmiana w definiowaniu satysfakcji życiowej i sukcesu.

- zmiana stosunku do zjawiska upływu czasu, cierpienia, śmierci.

- zmiany w postrzeganiu granicy pomiędzy sferą prywatną i sferą publiczną

- homo ludens i homo schopper - kultura nadmiaru a społeczny jednostkowy poziom frustracji

Literatura:

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997.

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Benkler Y., Bogactwo sieci, Warszawa 2008.

Breton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2004.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 2002.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem,Warszawa 2006.

Jawłowski A. (red.), Dawno temu w Galaktyce Popularnej, Warszawa 2009.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.

Miłosz Cz. (red.), Kultura masowa, Kraków 2002.

Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009.

Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Domeracki
Prowadzący grup: Piotr Domeracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie różnych form komunikacji medialnych, bogatych w szyfry, znaki, konteksty (kulturowe i społeczne), a także refleksja nad rolami społecznymi: odbiorcy-nadawcy, przedstawieniem ich kulturowych miejsc oraz pełniących funkcji.

Pełny opis:

W trakcie wykładu analiza jest zmiana sposobu myślenia i zachowania się pojedynczych ludzi i grup społecznych, która nastąpiła w wyniku przejścia od kultury tradycyjnej do kultury postmodernistycznej, cyfrowej.

- Wpływ rozwoju sieci na mentalność i sferę behawioralną.

- skutki odejścia od kultury słowa w stronę kultury obrazu, a następnie obrazu w ruchu

- wybrane problemy, dysfunkcje i patologie występujące najczęściej w związku z rozwojem nowych mediów.

Rozwój nowych mediów a:

-zmiana postrzegania ról społecznych kobiet i mężczyzn

- zmiana w definiowaniu satysfakcji życiowej i sukcesu.

- zmiana stosunku do zjawiska upływu czasu, cierpienia, śmierci.

- zmiany w postrzeganiu granicy pomiędzy sferą prywatną i sferą publiczną

- homo ludens i homo schopper - kultura nadmiaru a społeczny jednostkowy poziom frustracji

Literatura:

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997.

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Benkler Y., Bogactwo sieci, Warszawa 2008.

Breton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2004.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 2002.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem,Warszawa 2006.

Jawłowski A. (red.), Dawno temu w Galaktyce Popularnej, Warszawa 2009.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.

Miłosz Cz. (red.), Kultura masowa, Kraków 2002.

Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009.

Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.