Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-AF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Antropologia fizyczna
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie: 30 godzin, przygotowanie eseju zaliczeniowego: 5 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zapoznanie studentów z podstawami nauki zajmującej się zróżnicowaniem biologii i morfologii człowieka; przyswojenie wiadomości z zakresu metodyki i metodologii współczesnych badań antropologicznych; zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu szeroko pojętej biologii i ekologii człowieka, w tym ewolucji gatunku Homo sapiens.


WIEDZA:

– ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu antropologii fizycznej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych metod przyrodniczych (K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– rozumie role nauk przyrodniczych, pokrewnych i współpracujących w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (K_K08);


Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Antropologia fizyczna - definicje; działy antropologii, historia antropologii; elementy prymatologii, ewolucja człowieka, determinacja i fizjologia płci, dymorfizm płciowy, dziedziczność, rozwój osobniczy człowieka i jego uwarunkowania, autekologia i synekologia człowieka.

Pełny opis:

Miejsce antropologii (biologii porównawczej człowieka) w obrębie nauk społecznych i biologicznych badających człowieka; nauki pomocnicze antropologii; działy antropologii i dyscypliny powstałe na bazie metod stosowanych w antropologii; historia antropologii; miejsce człowieka w systemie istot żywych ze szczególnym uwzględnieniem rzędu naczelnych, sposoby i zakres badań zróżnicowania człowieka; przebieg i uwarunkowania procesu antropogenezy; elementy paleoantropologii, mechanizmy ewolucji, ewolucja ludzkiego mózgu, osobliwości gatunkowe człowieka, źródła zmienności biologicznej człowieka, koncepcje rasy w antropologii, pojęcie płci i kryteria płci; dymorfizm płciowy i jego przejawy, dziedziczność, teoretyczne podstawy dziedziczności, związek pomiędzy dziedzicznością a właściwościami morfologicznymi i fizjologicznymi człowieka, pojęcie rozwoju osobniczego - ontogeneza jej przebieg i uwarunkowania, auksologia - "ekologia dzieciństwa", trendy sekularne, elementy ekologii człowieka.

Literatura:

Podstawowa:

Campbell B., 1995, Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka. Prószyński i S-ka, Warszawa

Malinowski A., 2004, Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Oficyna Wydawnicza Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Malinowski A. Strzałko J.(red)., 1985 Antropologia, Wyd. PWN.

Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1980 Populacje ludzkie jako systemy biologiczne. Wydawnictwo PWN. Warszawa.

Wolański N., 2008, Ekologia człowieka, t. 1 i t. 2, PWN, Warszawa.

Stone L., Lurquin P., 2009, Geny, kultura i ewolucja człowieka. Synteza. Blackwell Publishing, Oxford, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Stringer C., McKie R., 1999, Afrykański Exodus. Pochodzenie człowieka współczesnego. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości. Podręcznik przyrodniczej antropogenezy. Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładzie.

2. Esej zaliczeniowy.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Tomasz Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pacholik-Żuromska
Prowadzący grup: Agnieszka Ignaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Tomasz Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Tomasz Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Tomasz Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.