Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium tekstów kognitywistycznych anglojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S2-2-TTKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów kognitywistycznych anglojęzycznych
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka - s2 - 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego

Całkowity nakład pracy studenta:

30h, praca z nauczycielem, 1 pkt.

30h, praca samodzielna studenta polegająca na przygotowaniu tłumaczenia stosownego fragmentu na zajęcia, 1 pkt.

25 h, samodzielne tłumaczenie przez studenta zadanego tekstu w ramach pracy domowej, 1 pkt.

razem: 3 punkty ETCS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki.

Zna szczegółową terminologię dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki w języku polskim subdyscypliny w języku angielskim.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

Samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski teksty z zakresu kognitywistyki.

Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym przydatne w tłumaczeniu tekstów.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:


Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną w zakresie nauk o poznaniu i subdyscyplin kognitywistycznych. Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną związaną z tłumaczeniem tekstów, wyjkazuje się odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa.

Wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów

kognitywistycznych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych czasopismach bądź książkach.

Pełny opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów

kognitywistycznych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych czasopismach bądź książkach. Tłumaczenie wspiera analiza zawartości merytorycznej opracowywanych tekstów oraz dyskusja na temat różnych możliwych decyzji translatorskich. Prowadzący jako doświadczony tłumacz podpowiada, na jakiej podstawie takie decyzje można podjąć, w jaki sposób i kiedy objaśniać je w stosownych przypisach oraz jak korzystać z istniejącej tradycji tłumaczenia.

Praca na zajęciach polega na tym, że każdy z uczestników czyta zdanie (bądź kilka krótkich zdań) po angielsku i następnie proponuje tłumaczenie. Propozycja zapisywana jest przez sekretarza translatorium i wyświetlana przez rzutnik na ścianę, co umożliwia przedyskutowanie tłumaczenia.

Literatura:

Wybrany do tłumaczenia artykuł na dany semestr.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności) oraz aktywność jest warunkiem koniecznym zaliczenia zajęć. Dodatkowym jest pozytywne zaliczenie jednego w semestrze zadania domowego oraz kolokwium końcowego, które polega na przetłumaczeniu na zajęciach jednej strony dotychczas nietłumaczonego tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów poruszających tematykę z nauk kognitywnych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych czasopismach bądź książkach.

Pełny opis:

Pełny opis:

Tłumaczenie wspiera analiza zawartości merytorycznej opracowywanych tekstów oraz dyskusja na temat różnych możliwych decyzji translatorskich. Prowadzący jako doświadczony tłumacz podpowiada, na jakiej podstawie takie decyzje można podjąć, w jaki sposób i kiedy objaśniać je w stosownych przypisach oraz jak korzystać z istniejącej tradycji tłumaczenia. Praca na zajęciach polega na tym, że każdy z uczestników czyta zdanie (bądź kilka krótkich zdań) po angielsku i następnie proponuje tłumaczenie. Propozycja zapisywana jest przez sekretarza translatorium i wyświetlana przez rzutnik na ścianę, co umożliwia przedyskutowanie tłumaczenia.

Literatura:

Cordelia Fine, Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference. Nowy Jork 2011, Part 2: Neurosexism. Wybrane fragmenty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów poruszających tematykę z nauk kognitywnych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych czasopismach bądź książkach lub przygotowywane jako materiały dydaktyczne.

Pełny opis:

Tłumaczenie wspiera analiza zawartości merytorycznej opracowywanych tekstów oraz dyskusja na temat różnych możliwych decyzji translatorskich. Prowadzący jako doświadczony tłumacz podpowiada, na jakiej podstawie takie decyzje można podjąć, w jaki sposób i kiedy objaśniać je w stosownych przypisach oraz jak korzystać z istniejącej tradycji tłumaczenia. Praca na zajęciach polega na tym, że każdy z uczestników czyta zdanie (bądź kilka krótkich zdań) po angielsku i następnie proponuje tłumaczenie. Propozycja zapisywana jest przez sekretarza translatorium i wyświetlana przez rzutnik na ścianę, co umożliwia przedyskutowanie tłumaczenia.

Uwagi:

Shaun Gallagher, Matthew Bower, Making enactivism even more embodied, AVANT, vol. V, no 2/2014, 232-247.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Gut
Prowadzący grup: Arkadiusz Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Gut
Prowadzący grup: Arkadiusz Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.