Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Information Visualization Techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-EN-IVT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Information Visualization Techniques
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) The students are interested in professional visualisation of data.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Classes requiring direct participation of the teacher: lecture and workshop 25 hours (1 ECTS)

Self-study: make up the series of homework according schedule of topics 25 hours (1 ECTS)

Self-study: two final project preparation 25 hours (1 ECTS)

Self-study: final project presentation and defense 25 hours (1 ECTS)


Total: 100 h (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The students will have an elementary knowledge about visualisation technologies and basic terminology.

The students will know modern methods for visualisation knowledge and large dataEfekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The students will be able to visualize required announcement in both functional and aesthetic way.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The students will be able to understand visual language of presented project, read it and correctly interpret as well as share their knowledge with other userse most proper regarding to their needs.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods

- lecture

- display

- e-learning platform


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course objective is to give a practical knowledge of how to effectively visualize abstract information and hands-on experience in the application of this knowledge to specific domains, different tasks such as browsing or organizing information for diverse and possibly non-technical users.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Information visualization is the new interdisciplinary study of "the visual representation of large-scale collections of non-numerical information, such as files and lines of code in software systems, library and bibliographic databases, networks of relations on the internet, and so forth”. By using visual maps it is possible to study the structure and dynamics of the various fields of science and discover the scholar trends and themes.

While fields such as scientific visualization involve the presentation of data that has some physical or geometric correspondence, information visualization focuses on abstract data without such correspondences such as symbolic, tabular, networked, hierarchical, or textual information sources.

The course will highlight the process of producing effective visualizations that take the needs of users into account and illustrate practical visualization procedures. It will cover the

• history and related fields of information visualization

• perceptual basis of information visualization,

• major visualization techniques,

• discussions of information visualization systems and fundamental problems in the field.

The course objective is to give a practical knowledge of how to effectively visualize abstract information and hands-on experience in the application of this knowledge to specific domains, different tasks such as browsing or organizing information for diverse and possibly non-technical users.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. V. Osińska. Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne. Toruń, UMK, 2016.

2. K. Börner. Atlas of Science. MIT Press, 2010.

3. Ch. Chen. Information Visualization. Beyond the Horizon. Springer, 2008.

4. R. Tufte. Envisioning Information. Graphics Pr, 1990.

5. C. Ware. Information Visualization : Perception for Design. Morgan Kaufmann, 2000.

6. David McCandless. The Visual Miscellaneum. NewYork, USA: HarperCollins Publisher, 2009.

On-line resources:

http://www.cc.gatech.edu/~stasko/7450/09/courses.html

http://innovis.cpsc.ucalgary.ca/

http://coitweb.uncc.edu/~jyang13/infovis2010.html

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The final assessment include:

• regular attendance at lecture,

• make up the homework,

• final projects design and presentation.

Evaluation scheme rely on following values: mastery of technology (60%), aesthetic (20%), innovation (10%) and very essential optimizing output files (10%).

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n.a.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veslava Osińska
Prowadzący grup: Veslava Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veslava Osińska
Prowadzący grup: Veslava Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)