Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media, Politics and Globalization

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-EN-MPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Media, Politics and Globalization
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Command of English.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:


- participation in lectures - 30 hrs

- consultations – 15 hrs


Self-study hours:


- preparation for lectures - 15 hrs

- reading literature - 40 hrs

- preparation for oral examination at the end of the course - 25 hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of the relations between media, politics and

globalisation

W2: possesses knowledge on global media and contemporary global

issues

W3: is familiar with theories of media and theories of international

relations


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: has the ability to discuss global issues in global media

U2: is capable of critical assessment of media coverage (news and

opinions)

U3: has basic skills in evaluating the quality of various media

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the significance of the role of media in the

contemporary world

K2: understands the need for getting to know international media

K3: is well prepared to identify political profiles of various media

K4: is aware of the complex nature of contemporary world

K5: can cooperate with students of various cultural background


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- interactive lecture


Active methods:

- group works

- case studies


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is supposed to get participants acquainted with the problem signalled in its name. Special emphasis will be given to the role of global media in the present-day world.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Media, politics and globalisation: an introduction.

2. History of the media.

3. Media theories and theories of international relations.

4. Freedom of speech and freedom of the media.

5. Media and the search for truth in the globalising world.

6. Mediatisation of politics today.

7. Traditional journalism and social journalism.

8. Power in media societies.

9. Contemporary journalism and other forms of mass communication.

10. Global issues in global media.

11. Ethics of global media.

12. Journalist and media organisations in the contemporary world.

13. Media and political propaganda today.

14. Understanding media globalization and its problems.

15. Media, politics and globalization: concluding remarks.

Literatura: (tylko po angielsku)

Alexa Robertson, Media and Politics in a Globalizing World, Polity Press, Cambridge 2015.

Selected articles from academic journals.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Essay written on one of the five assigned topics and a face-to-face conversation on the essay's content and problems related to its topic.

Total grades:

fail – less than 40 pts (less than 40%)

satisfactory – 40-47 pts (40-47%)

satisfactory plus – 48-53 pts (48-53%)

good – 54-60 pts (54-60%)

good plus – 61-66 pts (61-66%)

very good – more than 66 pts (more than 66%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

No apprenticeships.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.