Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-1-JLAC Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Filozofia - I stopnia - 1 rok - stacjonarne
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=72
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość gramatyki polskiej na poziomie szkoły średniej


W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia prowadzone będą online. By wziąć udział w zajęciach z j. łacińskiego należy:


1. wejść na platformę Moodle UMK Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

2. odnaleźć kurs "Język łaciński (2020/21)" wśród kursów oferowanych przez Instytut Filozofii https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=682

3. kliknąć na kurs i odnaleźć link "BBB język łaciński" (w kursie na trzeciej pozycji)

4. kliknąć na link BBB język łaciński i dołączyć do grupyRodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- 60 godzin przewidzianych w planie studiów (30 godzin w semestrze zimowym oraz 30 godzin w semestrze letnim I roku studiów),

- 25- 30 godzin: praca indywidualna studenta (czas poświęcony na przygotowywanie się do ćwiczeń, przyswajanie i powtarzanie materiału oraz przygotowanie się do egzaminu).


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

W01: zna podstawy gramatyki języka łacińskiego i technikę przekładu w zakresie umożliwiającym analizę i tłumaczenie prostych tekstów łacińskich


W02: posiada określony zasób słownictwa


W03: wykazuje się znajomością łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń, szczególnie terminów i zwrotów związanych z kierunkiem studiów


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

U01: potrafi przetłumaczyć prosty spreparowany tekst łacińskiU02: dostrzega związki leksykalne między łaciną a językiem polskim i nowożytnymi językami obcymi


U03: rozumie i poprawnie stosuje powiedzenia i zwroty starożytnych Rzymian funkcjonujące we współczesnych językach i kulturze europejskiejEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

K01: rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie zarówno fleksji, jak i leksyki łacińskiej w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia tekstów;


K02: ma świadomość wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury europejskiej.

Metody dydaktyczne:

1. Wykładowa.

2. Analityczna.

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Tematem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich oraz leksyka łacińska, popularne sentencje, użyteczne zwroty i wyrażenia.

Pełny opis:

W poszczególnych, zgodnych z programem studiów semestrach nauki języka łacińskiego, studenci poznawać będą zasady wymowy i akcentowania wyrazów łacińskich oraz podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego, technikę tłumaczenia zdania, a także łacińską leksykę w zakresie umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, rozumienie i właściwe stosowanie zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim oraz w językach nowożytnych. Tłumaczone teksty umożliwią studentom poznanie historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu i dostrzeganie związków kultury europejskiej z antykiem.

Literatura:

1. K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

2. Języch łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska, rok wydania 2011, format 16.8x23.8cm, wydawnictwo: PWN

3. Małunowiczówna Leokadia - Roma Christiana. Podręcznik łaciny chrześcijańskiej, KUL 1986.

Metody i kryteria oceniania:

I. METODY:

1. Ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach - W01, W03, W04, U01, U02, U03, K01.

2. Testy gramatyczno - tłumaczeniowe - W01, W03, W04, U01.

3. Sprawdzian ze znajomości materiału leksykalnego oraz łacińskich zwrotów i wyrażeń - W02, W04, U02, U03.

4. Sprawdzian z tłumaczenia zdań i tekstów łacińskich - W01, U01.

II. KRYTERIA:

1. Pozytywna ocena z testów (gramatyczno - tłumaczeniowych, leksykalnych, z tłumaczenia zdań i tekstów łacińskich oraz ze znajomości sentencji i wyrażeń łacińskich).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Nerczuk
Prowadzący grup: Zbigniew Nerczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Nerczuk
Prowadzący grup: Zbigniew Nerczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Nerczuk
Prowadzący grup: Zbigniew Nerczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Nerczuk
Prowadzący grup: Zbigniew Nerczuk, Piotr Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich oraz leksyka łacińska, popularne sentencje, użyteczne zwroty i wyrażenia.

Pełny opis:

W poszczególnych, zgodnych z programem studiów semestrach nauki języka łacińskiego, studenci poznawać będą zasady wymowy i akcentowania wyrazów łacińskich oraz podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego, technikę tłumaczenia zdania, a także łacińską leksykę w zakresie umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, rozumienie i właściwe stosowanie zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim oraz w językach nowożytnych. Tłumaczone teksty umożliwią studentom poznanie historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu i dostrzeganie związków kultury europejskiej z antykiem.

Literatura:

1. K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

2. Języch łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska, rok wydania 2011, format 16.8x23.8cm, wydawnictwo: PWN

3. Małunowiczówna Leokadia - Roma Christiana. Podręcznik łaciny chrześcijańskiej, KUL 1986.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia prowadzone będą online. By wziąć udział w zajęciach z j. łacińskiego należy:

1. wejść na platformę Moodle UMK Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

2. odnaleźć kurs "Język łaciński (2020/21)" wśród kursów oferowanych przez Instytut Filozofii https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=682

3. kliknąć na kurs i odnaleźć link "BBB język łaciński" (w kursie na trzeciej pozycji)

4. kliknąć na link BBB język łaciński i dołączyć do grupy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Nerczuk
Prowadzący grup: Zbigniew Nerczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich oraz leksyka łacińska, popularne sentencje, użyteczne zwroty i wyrażenia.

Pełny opis:

W poszczególnych, zgodnych z programem studiów semestrach nauki języka łacińskiego, studenci poznawać będą zasady wymowy i akcentowania wyrazów łacińskich oraz podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego, technikę tłumaczenia zdania, a także łacińską leksykę w zakresie umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, rozumienie i właściwe stosowanie zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim oraz w językach nowożytnych. Tłumaczone teksty umożliwią studentom poznanie historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu i dostrzeganie związków kultury europejskiej z antykiem.

Literatura:

1. K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

2. Języch łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska, rok wydania 2011, format 16.8x23.8cm, wydawnictwo: PWN

3. Małunowiczówna Leokadia - Roma Christiana. Podręcznik łaciny chrześcijańskiej, KUL 1986.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia prowadzone będą online. By wziąć udział w zajęciach z j. łacińskiego należy:

1. wejść na platformę Moodle UMK Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

2. odnaleźć kurs "Język łaciński (2020/21)" wśród kursów oferowanych przez Instytut Filozofii https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=682

3. kliknąć na kurs i odnaleźć link "BBB język łaciński" (w kursie na trzeciej pozycji)

4. kliknąć na link BBB język łaciński i dołączyć do grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.