Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-3-FK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia kultury
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Filozofia - I stopnia - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Krzeski, Tomasz Markiewka
Prowadzący grup: Jakub Krzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu i uzupełniających go ćwiczeń jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi problemami i zagadnieniami filozofii kultury. Tematyka zajęć skupia się przede wszystkim na teoriach rozwijanych w wieku XIX i XX , ale obejmuje także wybrane elementy historycznej spuścizny, która ukształtowała ten obszar badań filozoficznych.

Pełny opis:

Podstawowe bloki problemowe wykładu:

• Specyfika refleksji filozoficznej nad kulturą: filozofia kultury wobec innych nauk o kulturze – Cassirer, Simmel

• Refleksja nad kulturą w klasycznej filozofii niemieckiej - Kant, Herder, Hegel, Humbolt

• W kręgu hermeneutyki podejrzeń – Nietzsche, Freud, Marks

• Dialektyka, oświecenie i krytyka nowoczesności – Adorno i Horkheimer, Benjamin

• Czyja kultura? Relacja kultury klas podporządkowanych i kultury klas dominujących – Bachtin, Ginzburg, Gramsci, de Martino

• Filozofia kultury wobec dziedzictwa kolonializmu i pluralizmu kulturowego – Rorty, Fanon, Spivak

• Kultura widziana przez pryzmat technologii władzy – Foucault, Deleuze

• Różnica (płciowa): feministyczna krytyka kultury: Kristeva, Cixous, Irigaray

• Filozofia kultury poza dychotomią kultura-natura – Latour, Haraway, Braidotti

• Logika kulturowa (późnego) kapitalizmu – Debord, Lefebvre, Marcuse, Jameson

Literatura:

Literatura pomocnicza do wykładu:

R. Konersmann, „Filozofia kultury. Wprowadzenie”

A. Szahaj, „Zniewalająca moc kultury”

Z. Rosińska, J. Michalik (red.) „Co to jest filozofia kultury?”

Wybrana literatura źródłowa:

R. Braidotti, „Po człowieku”

E. Cassirer, „Esej o człowieku. Wprowadzenie do filozofii kultury”

E. Cassirer, „Logika nauk o kulturze”

F. Fanon, „Czarna skóra, białe maski”

M. Foucault, "Trzeba bronić społeczeństwa"

S. Freud, "Kultura jako źródło cierpień"

C. Ginzburg, „Ser i robaki”

F. Jameson, „Postmodernizm. Logika kulturowa późnego kapitalizmu”

I. Kant , „Co to jest oświecenie?”

B. Latour, „Nigdy nie byliśmy nowocześni”

G. Simmel, „Filozofia kultury”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Krzeski
Prowadzący grup: Jakub Krzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu i uzupełniających go ćwiczeń jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi problemami i zagadnieniami filozofii kultury. Tematyka zajęć skupia się przede wszystkim na teoriach rozwijanych w wieku XIX i XX , ale obejmuje także wybrane elementy historycznej spuścizny, która ukształtowała ten obszar badań filozoficznych.

Pełny opis:

Podstawowe bloki problemowe wykładu:

• Specyfika refleksji filozoficznej nad kulturą: filozofia kultury wobec innych nauk o kulturze – Cassirer, Simmel

• Refleksja nad kulturą w klasycznej filozofii niemieckiej - Kant, Herder, Hegel, Humbolt

• W kręgu hermeneutyki podejrzeń – Nietzsche, Freud, Marks

• Dialektyka, oświecenie i krytyka nowoczesności – Adorno i Horkheimer, Benjamin

• Czyja kultura? Relacja kultury klas podporządkowanych i kultury klas dominujących – Bachtin, Ginzburg, Gramsci, de Martino

• Filozofia kultury wobec dziedzictwa kolonializmu i pluralizmu kulturowego – Rorty, Fanon, Spivak

• Kultura widziana przez pryzmat technologii władzy – Foucault, Deleuze

• Różnica (płciowa): feministyczna krytyka kultury: Kristeva, Cixous, Irigaray

• Filozofia kultury poza dychotomią kultura-natura – Latour, Haraway, Braidotti

• Logika kulturowa (późnego) kapitalizmu – Debord, Lefebvre, Marcuse, Jameson

Literatura:

Literatura pomocnicza do wykładu:

R. Konersmann, „Filozofia kultury. Wprowadzenie”

A. Szahaj, „Zniewalająca moc kultury”

Z. Rosińska, J. Michalik (red.) „Co to jest filozofia kultury?”

Wybrana literatura źródłowa:

R. Braidotti, „Po człowieku”

E. Cassirer, „Esej o człowieku. Wprowadzenie do filozofii kultury”

E. Cassirer, „Logika nauk o kulturze”

F. Fanon, „Czarna skóra, białe maski”

M. Foucault, "Trzeba bronić społeczeństwa"

S. Freud, "Kultura jako źródło cierpień"

C. Ginzburg, „Ser i robaki”

F. Jameson, „Postmodernizm. Logika kulturowa późnego kapitalizmu”

I. Kant , „Co to jest oświecenie?”

B. Latour, „Nigdy nie byliśmy nowocześni”

G. Simmel, „Filozofia kultury”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)