Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium - język angielski (semestr zimowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-TRANG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Translatorium - język angielski (semestr zimowy)
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Filozofia - I stopnia - 2 rok - stacjonarne
Translatoria filozofia I stopnia
Wszystkie przedmioty na Filozofii Dziennej
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne) - 30 godz.

- praca indywidualna - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.


razem 90 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka:

- zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism z uwzględnieniem autorów związanych z wybranym modułem specjalnościowym,

- zna najważniejsze metody interpretacji tekstu filozoficznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka:

- czyta ze zrozumieniem i kreatywnie interpretuje tekst filozoficzny,

- poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną w szczególności w zakresie wybranego modułu specjalnościowego,

- samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka:

- na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania,

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów filozoficznych na język polski, a także fragmentów polskich tekstów filozoficznych na język angielski. Tłumaczenie wspiera analiza zawartości merytorycznej opracowywanych tekstów oraz dyskusja na temat różnych możliwych decyzji translatorskich.

Pełny opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów filozoficznych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych pismach filozoficznych, a także fragmentów polskich tekstów filozoficznych na język angielski. Tłumaczenie wspiera analiza zawartości merytorycznej opracowywanych tekstów oraz dyskusja na temat różnych możliwych decyzji translatorskich. Prowadzący, wykorzystując własne doświadczenie badawcze oraz translatorskie, podpowiada, na jakiej podstawie takie decyzje można podjąć, w jaki sposób i kiedy objaśniać je w stosownych przypisach oraz jak korzystać z istniejącej tradycji tłumaczenia.

Literatura:

Wybrane do tłumaczenia artykuły i fragmenty tekstów.

Ewentualnie teksty dodatkowe ułatwiające interpretację tłumaczonego dzieła.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność oraz wcześniejsze przygotowanie tekstu są warunkiem koniecznym zaliczenia zajęć. Dodatkowym warunkiem jest satysfakcjonujące przygotowanie jednego zadania domowego oraz zaliczenie kolokwium końcowego, które polega na przetłumaczeniu na zajęciach fragmentu nietłumaczonego dotąd tekstu filozoficznego (zarówno z języka polskiego na angielski, jak z języka angielskiego na polski).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cel zajęć ma charakter dwojaki:

1. jest nim zapoznanie uczestników laboratorium z podstawowymi metodami i technikami pracy translatorskiej,

2. umożliwienie studentom nabycia podstawowego doświadczenia translatorskiego.

Pełny opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów filozoficznych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych pismach filozoficznych, a także fragmentów polskich tekstów filozoficznych na język angielski. Tłumaczenie wspiera analiza zawartości merytorycznej opracowywanych tekstów oraz dyskusja na temat różnych możliwych decyzji translatorskich. Prowadzący, wykorzystując własne doświadczenie badawcze oraz translatorskie, podpowiada, na jakiej podstawie takie decyzje można podjąć, w jaki sposób i kiedy objaśniać je w stosownych przypisach oraz jak korzystać z istniejącej tradycji tłumaczenia.

Literatura:

Evelyn Fox Keller, Rethinking the Meaning of Genetic Determinism

The Tanner Lectures on Human Values, delivered at The University of Utah, February 18, 1993

Uwagi:

Aktywność oraz wcześniejsze przygotowanie tekstu są warunkiem koniecznym zaliczenia zajęć. Dodatkowym warunkiem jest satysfakcjonujące przygotowanie jednego zadania domowego oraz zaliczenie kolokwium końcowego, które polega na przetłumaczeniu na zajęciach fragmentu nietłumaczonego dotąd tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.