Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium - język niemiecki (semestr zimowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-TRNIEM Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Translatorium - język niemiecki (semestr zimowy)
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Filozofia - I stopnia - 2 rok - stacjonarne
Translatoria filozofia I stopnia
Wszystkie przedmioty na Filozofii Dziennej
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 100 godz. W tym:

- 30 godz. ćwiczeń (zajęcia z nauczycielem);

- 70 godz. pracy własnej (wstępne samodzielne opracowanie tekstu; opanowanie słownictwa; porównanie z innymi dostępnymi przekładami na języki obce; opracowanie notatek; redakcja tekstu).


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawowe słownictwo filozoficzne w języku obcym i polskim.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi korzystać z umiejętności innych uczestników zajęć.

Umie pracować w grupie.


Metody dydaktyczne:

zespołowa analiza i ocena pracy poszczególnych studentów (Google docs)

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- panelowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności tłumaczenia tekstu filozoficznego z języka niemieckiego na język polski. Translatorium przeznaczone jest dla studentów i doktorantów Instytutu Filozofii dysponujących podstawową znajomością języka niemieckiego konieczną przy lekturze tekstów i rozumieniu wykładów.

Dodatkowym celem zajęć jest przyswojenie przez uczestników zaawansowanej biernej znajomości języka niemieckiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest kształtowanie wysoko specjalistycznych kompetencji tłumacza tekstu filozoficznego. Studenci poznają narzędzia oraz warsztat pracy tłumacza i podejmują próby stosowania sprawdzonych technik translacji pod opieką nauczyciela. Poza kształceniem umiejętności sporządzenia poprawnego przekładu i poznawaniem nowego słownictwa, studenci doskonalą znajomość języka polskiego, wzbogacają słownictwo oraz ćwiczą poprawność stylistyczną.

Na zajęciach prowadzonych na platformie Microsoft Teams (materiały i szczegółowy opis na platformie Moodle) studenci pod kontrolą prowadzącego będą tłumaczyli wybrane fragmenty tekstów filozoficznych. Dla ułatwienia pracy zbiorowej zostanie wykorzystane narzędzie Google docs.

Literatura:

Dostępne słowniki i kompendia gramatyczne. Tłumaczenia tekstu źródłowego w innych językach.

Peter Sloterdijk, Was geschah im 20. Jahrhundert? Unterwegs zu einer Kritik der extremistischen Vernunft. Suhrkamp, Berlin 2016, s. 8-57

R. Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit. Hanser, München u. a. 1994, s. 311-355.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca praca zespołowa i indywidualna. Quizy na zakończenie każdych zajęć. Kolokwium na koniec semestru (przekład na czas zadanego tekstu filozoficznego)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Żelazny
Prowadzący grup: Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Żelazny
Prowadzący grup: Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Żelazny
Prowadzący grup: Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.