Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym: j. angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-1Z-ATJA Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym: j. angielski
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym
Filozofia - II stopnia - 1 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki filozoficznej w stopniu określonym wymaganiami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia; średniozaawansowana znajomość języka angielskiego.


Zajęcia będę prowadzone za pośrednictwem programu Microsoft Teams, materiały dydaktyczne będą udostępniane przez pocztę u-mail lub platformę MS Teams, sprawdziany, bieżące zadania i zaliczenie będą oparte o prace pisemne przesyłane drogą mailową.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin (zajęcia) oraz 70 godzin (praca własna)

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy

student ma szczegółową wiedzę w zakresie problematyki poruszanej w omawianym tekście, zna terminologię filozoficzną w języku angielskim w zakresie umożliwiającym samodzielne zrozumienie źródłowego tekstu źródłowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

student potrafi dokonywać samodzielnie przeanalizować tekst filozoficzny w języku angielskim, wyszukiwać informacje niezbędne w pracy nad anglojęzycznym tekstem źródłowym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, dyskusja, interpretacja tekstu

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia służą omówieniu wybranych koncepcji filozoficznych na podstawie lektury tekstów źródłowych w języku angielskim, a także zaznajomieniu się z anglojęzyczną terminologią filozoficzną

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza wybranych koncepcji filozoficznych poszerzająca wiedzę zdobytą przez studentów w ramach kursów oferowanych na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia podzielone są na trzy części, na każdej z nich omawiane są fragmenty dzieł danego filozofa, każda też kończy się kolokwium zaliczeniowym.

Literatura:

Zależna od cyklu kształcenia - teksty źródłowe, omówienia, słowniki.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności studentów sprawdzane są na podstawie krótkich referatów wygłoszonych w oparciu o samodzielną lekturę tekstu filozoficznego w języku angielskim, dyskusji na zajęciach, kolokwiów, na których sprawdzana jest znajomość słownictwa filozoficznego w języku angielskim, umiejętność analizy fragmentu tekstu źródłowego, a także znajomość tematyki poruszwanej podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska, Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia służą omówieniu wybranych koncepcji filozoficznych na podstawie lektury tekstów źródłowych w języku angielskim, a także zaznajomieniu się z anglojęzyczną terminologią filozoficzną

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza wybranych koncepcji filozoficznych poszerzająca wiedzę zdobytą przez studentów w ramach kursów oferowanych na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia podzielone są na trzy części, na każdej z nich omawiane są fragmenty dzieł danego filozofa, każda też kończy się kolokwium zaliczeniowym.

Literatura:

David Hume, A Treatise of Human Nature (fragm.)

William James, Essays in Radical Empiricism (fragm.)

Słowniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia służą omówieniu wybranych koncepcji filozoficznych na podstawie lektury tekstów źródłowych w języku angielskim, a także zaznajomieniu się z anglojęzyczną terminologią filozoficzną

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza wybranych koncepcji filozoficznych poszerzająca wiedzę zdobytą przez studentów w ramach kursów oferowanych na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia podzielone są na trzy części, na każdej z nich omawiane są fragmenty dzieł danego filozofa, każda też kończy się kolokwium zaliczeniowym.

Literatura:

David Hume, A Treatise of Human Nature (fragm.)

William James, Essays in Radical Empiricism (fragm.)

Słowniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.