Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne studia nad nauką i technologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-WSNT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne studia nad nauką i technologią
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 30.

Godziny pracy indywidualnej, czas wymagany do przygotowania się do zajęć oraz pisemnego zaliczenia – 60.

Razem: 3 pkt. ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kształcenia – wiedza:

• ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z obszaru współczesnych studiów nad nauką oraz technologią, filozofii nauki i współczesnych badań praktyki laboratoryjnej, K_W02,

• ma gruntowną znajomość metod badawczych i wybranych strategii argumentacyjnych studiów nad nauką oraz technologią, K_W15.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia – umiejętności:

• twórczo wykorzystuje wiedzę z dyscypliny studiów nad nauką oraz technologią w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, K_U05, K_U10, K_U13.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne:

• ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji, rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność, także na poziomie globalnym, K_K02,

• posiada świadomość potencjalnych zagrożeń oraz nowoczesnego ryzyka systemowego, które wynikają z rozwoju nauki, techniki i przemysłu, potrafi zidentyfikować i próbuje rozstrzygać związane z tym dylematy, K_K03.


Metody dydaktyczne:

Konwersatoryjne, elementy wykładu problemowego, metoda ćwiczeniowa, giełda pomysłów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębiona dyskusja wybranych zagadnień z obszaru współczesnych studiów nad nauką i technologią. Konwersatorium wykorzystuje ustalenia studiów nad nauką i technologią, filozofii nauki oraz socjologii wiedzy naukowej.

Pełny opis:

Zagadnienia: Antropologia laboratorium. Rola infrastruktur. Początki nauk laboratoryjnych. Nowy eksperymentalizm. Rola uniwersytetu. Urynkowienie akademii. Studia przypadków: kontrowersje w nauce, katastrofy technologiczne. Rola ekspertów. Jak utrzymać autorytet nauki? Nowoczesne ryzyko systemowe a monitorowanie odkryć oraz innowacji.

Kolejność realizowanych tematów zostanie ustalona podczas zajęć. Lektury zostaną wybrane z poniższej listy zgodnie z zainteresowaniami studentek i studentów. Część tekstów będzie wymagała dyskusji na dwóch zajęciach.

Literatura:

Podręcznik:

Bińczyk, Ewa, Aleksandra Derra (red.). 2014. Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Literatura uzupełniająca:

Afeltowicz, Łukasz. 2020. Antropologia infrastruktury nauki. „Forum Akademickie”, nr 7-8: 33-36.

Bińczyk, Ewa. 2010b. Praktyka, laboratorium, czynniki pozaludzkie. Najnowsze modele technonauki oraz wybrane tezy Ludwika Flecka. „Przegląd Filozoficzny” 2: 9-26.

Bińczyk, Ewa. 2010c. Szkoła Edynburska – odczytanie po czterdziestu latach. Przesądzenia filozoficzne a metodologia badań nad nauką. „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. V, 1: 27-47.

Bińczyk, Ewa. 2012. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Bińczyk, Ewa. 2012a. Praktyka laboratoryjna i warunki jej stabilności. Wokół stanowisk Pawła Zeidlera oraz Iana Hackinga. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 3: 163-183.

Bińczyk, Ewa. 2018. Retoryka dezinformacji. W: taż. Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 193-220.

Bińczyk, Ewa. 2020. Unikatowy potencjał debaty na temat antropocenu. W: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, Księga dedykowana profesorowi Markowi N. Jakubowskiemu, Janusz Grygieńć (red.), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020, 113-153.

Collins, Harry M. 2014. Luka w samym sercu medycyny: efekt placebo, przeł. Ewa Bińczyk. W: Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra (red.). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 335-354.

Collins, Harry M. 2018. Czy wszyscy jesteśmy ekspertami? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, przeł. Ewa Bińczyk, Janusz Grygieńć.

Hacking, Ian. 2008. Niejedność nauki. „Studia Philosophica Wratislaviensia” 1 (III): 149-180.

Hacking, Ian. 2009. Wymyślanie ludzi. „Kultura popularna” 3(25): 52-65.

Hacking, Ian. 2015. Społeczna konstrukcja czego?, przeł. Ewa Bińczyk. W: Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość. Aleksandra Derra, Ewa Bińczyk, Janusz Grygieńć (red.). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Kazibut, Radosław. 2020. Początki nauki laboratoryjnej. „Forum Akademickie”, nr 7-8: 30-32.

Latour, Bruno. 2013. „Czy wierzysz w rzeczywistość?” Wieści z okopów wojen o naukę. W: tenże. Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, red. Krzysztof Abriszewski, s. 29-54.

Latour, Bruno. Steve Woolgar. 2020. Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych, przeł. Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska, Maciej Smoczyński, Adrian Zabielski. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Readings, Bill. 2017. Uniwersytet w ruinie, przeł. Samanta Stecko. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Sikora Marek, 2020. Między teorią a praktyką. „Forum Akademickie”, nr 7-8: 40-43.

Tarkowski, Krzysztof. 2020. Ian Hacking i gra w naukę. „Forum Akademickie”, nr 7-8: 37-39.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności), lektura oraz pogłębiona analiza wskazanych tekstów, aktywny udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bińczyk
Prowadzący grup: Ewa Bińczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podano w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

J.w.

Literatura:

J.w.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bińczyk
Prowadzący grup: Ewa Bińczyk, Krzysztof Tarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.