Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe: Semantyka a pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-SP-SP-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe: Semantyka a pragmatyka
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiana będzie książka Dana Sperbera i Deirdre Wilson "Relewancja. Komunikacja i poznanie".

Pełny opis:

W morrisowskim trójpodziale semiotyki na syntaktykę, semantykę i pragmatykę, najszerzej dyskutowana jest granica między dwoma ostatnimi dyscyplinami. Wśród różnych sposobów demarkacji wymienia się m.in. następujące (pierwsze pojęcie ma być kluczowe dla semantyki drugie dla pragmatyki): niezależność kontekstowa a zależność kontekstowa, znaczenie a użycie, znaczenie warunkowo-prawdziwościowe a znaczenie, które nie jest warunkowo-prawdziwościowe, typ a egzemplarz, zdanie a wypowiedzenie, powiedzenie a implikowanie, akt lokucyjny a illokucyjny.

Na zajęciach dowiemy się, w jaki sposób do tego zagadnienia podchodzą Dan Sperber i Deirdre Wilson, twórcy tzw. teorii relewancji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Levinson S.C., Pragmatyka, PWN, Warszawa 2010.

2) Sperber D., Wilson D., Relewancja. Komunikacja i poznanie, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2011.

Literatura pomocnicza:

1) Austin J.L., Mówienie i poznawanie, PWN, Warszawa 1993 (głównie: Wypowiedzi performatywne, Jak działać słowami).

2) Ciecierski T., Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki, Ośrodek Badań Filozoficznych, Warszawa 2011.

3) Grice H.P., Logika i konwersacja, tłum. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny” 6, 1977, s. 85-99 (lub w: Stanosz B., red., Język w świetle nauki, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1980, s. 91-114).

4) Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN, Warszawa 2011.

5) Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Wydawnictwo ALETHEIA 2010.

6) Maciaszek J., Znaczenie, prawda, przekonania, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 2008.

7) Searle J., Czynności mowy, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1987.

8) Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/contextualism-epistemology/; m.in. hasła: pragmatics, implicature, speech acts, assertion.

9) Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi metodami oceniania będą:

- obecności - dopuszczalne są co najwyżej dwie nieobecności,

- wygłoszenie referatu,

- przygotowanie dwóch notek z omawianej literatury.

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną z trzech ocen: referatu oraz dwóch notek.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Palczewski
Prowadzący grup: Rafał Palczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.