Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Disability Phenomena in Generational and Procreative Families

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-EN-DPGPF
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Disability Phenomena in Generational and Procreative Families
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Knowledge of English: Intermediate LevelCałkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15hrs

- consultations - 15hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 25hrs

- reading literature - 30hrs

- optional visual presentation- 15hrs


LECTURE: Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Within the scope of knowledge:


K1: The graduate has psychological and pedagogical knowledge about a family having members with disabilities and understanding the processes of congenital and acquired disability in families within the life cycle and processes of family socialization, upbringing, and learning in the family - K_W01


K2: The graduate has knowledge of the concept of home-based support people with disabilities and understands the various conditions of these processes; K_W04


K3: The graduate has knowledge of contemporary social approaches to the problems of families and people with disabilities (subjectivity, autonomy, self-determination, hate, ableism, empowerment) and the forms of inclusion or exclusion - K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

Within the scope of skills:


S1: The graduate has the ability to understand family-based ways of coping with disabilities, and individual ways of living with congenital or acquired disabilities; K_U07


S2: The graduate has the ability to understand and cooperate with members of families with disabilities; -K_U15Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Within the scope of social competence:


SC1: The graduate is aware of the need for constant self-improvement; -K_K03


SC2: The graduate is aware of the ethical dimension of a family-based and home-based approach to support; - K_K09Metody dydaktyczne:

- Informative lecture (conventional) using presentation

- Seminar lecture

- Problem lecture

- Case studies

- Discussion
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

The lecture covers issues of disabilities phenomena in generational and procreative families. Core attention is dedicated to the families having members with congenital or acquired disabilities during a lifetime. Problems will be discussed in the context of main theoretical models of disability (moral, medical, social, cultural) and by using the research-based learning method. Students will also prepare their own cases.

The content covers a discussion of case studies related to home-based care and support given within families to members with disabilities.

Pełny opis:

1.Disability studies and disability in terms of moral, medical, social, and cultural theoretical models

2. Disability, kinship, and the system. Kallikak family and other cases

3. Feral children. Disability love-hate crimes. Wojtek and Leszek case

4. Disability and family representation in media. Nethnographic cases

5. Acquired disability. War veterans, homeless males, and family cases

6. Alzheimer’s disease. Cases of home-based and institutional care

7. Early and Very-late Onset of Schizophrenia. Cases of home-based care and home life.

****

DPGPF Lecture meetings schedule on:

****

How to obtain access to MS Teams DPGPF group?

ORGANIZATION OF THE REMOTE DPGPF Lecture meetings in the summer semester 2022/2023

1. The DPGPF lecture in the summer semester takes place REMOTELY, in synchronous form (schedule hours are above in the USOS), like a teleconference, using the MS TEAMS tool.

2. The lecture is held always REMOTELY every second Friday from 6.30 pm - 8.00 pm. All elements and the detailed work mode, as well as options and conditions of the examination (project), will be provided and discussed at the first lecture meeting in February.

3. Please set up personal accounts in Office 365, which will allow me to add you to the FRMRDC Lecture Group on MS TEAMS

****

INSTRUCTION

a. Activate the account via the website https://office365.umk.pl,

b. Log in to the lecture using the generated Microsoft account https://portal.office.com/.

c. Please write down your login details, ie login, and password.

Keep in mind that - the link to the DPGPF lecture meeting group and password code is shared on Moodle platform.

Literatura:

Basic references:

Books:

1. Albrecht, Gary L., Seelman, K. D.(2001) Handbook of disability studies, Thousand Oaks, SAGE

2. Barnes C. (1992) Disabling Imagery and the Media. An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People Ryburn Book Production, Halifax, England.

3. Berger J. (2013) Introducing Disability Studies, Chapter 1. Disability in Society, Lynne Rienner Publisher

4. Davis L., (2006) The Disability Studies Reader. London, Routledge

5. Goddard H. (1912)The Kallikak Family: A Study of the Heredity of Feeble-Mindedness, New York, MacMillan.

6. Shakespeare, T. Watson N., (2002) Social Model of Disability.

7. Shuttleworth R.,P., (2004) Disabled Masculinity: Expanding the Masculine Repertoire in: In book: Gendering Disability Edition: 1st Chapter: Disabled Masculinity: Expanding the Masculine Repertoire Publisher: Rutgers University Press Editors: Bonnie Smith, Beth Hutchison pp. 166-180.

8. Yin, R.K (2017) Case Study Research and Applications Design and Methods, London: SAGE (or earlier editions e.g. 2nd)

Chapters and articles:

1. Anczewska, M., Świtaj, P., Roszczyńska-Michta, J., Chrostek A., Charzyńska K., Psychosocial Difficulties Experienced By People Diagnosed With Schizophrenia – Barriers To Social Inclusion (2013) Source:

https://www.semanticscholar.org/paper/Psychosocial-Difficulties-Experienced-by-People-to Anczewska%C5%9Awitaj/e14abffe7c9f d4d70f527505cbc5a541 9f07d1d0

2. Borowska-Beszta B. (2020) Amputation of disability as hate speech pattern in Poland. In: Disability Hate Speech: Social, Cultural and Political Contexts ed. by M. Sherry, T. Olsen, J. Solstad Vedeler, J. Eriksen, Routledge, London.

3. Borowska-Beszta B., Smieszek M., (2018)Automarginalization of the Elderly Females Living in Care Homes as an Outcome of Transition from Symbolic Once to Now: Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA) Vol.2 No.2, pp. 19-39 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5517

4. Borowska-Beszta, B., (2016) Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana. Rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wy- -chowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4283

5. Smieszek M. Borowska-Beszta B., (2017) Nethnographic Research Report on Families with Members with Disabilities in Social Media and Facebook. IJPES 6(2) 89-102 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4682

6. Borowska-Beszta B., Urban R. (2014) A case study of cognitive-educational support for an elderly female with Alzheimer's disease, IRJQE 1 (6) 7-17. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2337

7. Borowska-Beszta B. (2014) A Case Study of Informal Learning in the Family ssociated with Very-Late-Onset of Schizophrenia in Female (in) The International Research Journal on Quality in Education. Vol 1(4) October https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2184/1.pdf?sequence=2

8. Borowska-Beszta B., Wasilewska-Ostrowska K., (2020) Homeless males addicted to alcohol about helplessness: Secondary qualitative data analysis. Paedagogia Christiana 2 (46): 121-146. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6454

9. Grenon I, Merrick J., (2014) Intellectual and Developmental Disabilities: Eugenics https://www.researchgate.net/publication/267866141_Intellectual_and_Developmental_Disabilities_Eugenics

10. Urbańska, K., Szcześniak, D., Rymaszewska J., (2015) The stigma of dementia. Stygmatyzacja w otępieniu. Source: https://www.researchgate.net/publication/283812551_The_stigma_of_dementia

Metody i kryteria oceniania:

Method of assessment: Credit with a grade

Individual visual presentation in pptx (a task with oral presentation), optional essay - K1, K2, S1

Participation in lecture meetings discussions (at least 3 participations in lecture meetings are required) - K3, S2, SC1, SC2

Assessment criteria:

The student receives a passing grade when she/he participates at least 3 times in lecture meetings (options) and will pass successfully grading assignments.

Assessment criteria for the results for grading assignments

very good: 95-100% (A)

plus a good rating: 90% (B+)

good rating: 80% (B)

plus a good rating: 70% (C+)

good rating: 60%. (C)

unsatisfactory rating: below 60% (D)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture covers issues of disabilities phenomena in generational and procreative families. Core attention is dedicated to the families having members with congenital or acquired disabilities during a lifetime. Problems will be discussed in the context of main theoretical models of disability (moral, medical, social, cultural) and by using a research-based learning method. Students will also prepare their own cases. The content covers a discussion of case studies related to home-based care and support given within families to members with disabilities.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1.Disability studies and disability in terms of moral, medical, social, and cultural theoretical models

2. Disability, kinship, and the system. Kallikak family and other cases

3. Feral children. Disability love-hate crimes. Wojtek and Leszek case

4. Disability and family representation in media. Nethnographic cases

5. Acquired disability. War veterans, homeless males, and family cases

6. Alzheimer’s disease. Cases of home-based and institutional care

7. Early and Very-late Onset of Schizophrenia. Cases of home-based care and home life.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic references:

Books:

1. Albrecht, Gary L., Seelman, K. D.(2001) Handbook of disability studies, Thousand Oaks, SAGE

2. Barnes C. (1992) Disabling Imagery and the Media. An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People Ryburn Book Production, Halifax, England.

3. Berger J. (2013) Introducing Disability Studies, Chapter 1. Disability in Society, Lynne Rienner Publisher

4. Davis L., (2006) The Disability Studies Reader. London, Routledge

5. Goddard H. (1912)The Kallikak Family: A Study of the Heredity of Feeble-Mindedness, New York, MacMillan.

6. Shakespeare, T. Watson N., (2002) Social Model of Disability.

7. Shuttleworth R.,P., (2004) Disabled Masculinity: Expanding the Masculine Repertoire in: In book: Gendering Disability Edition: 1st Chapter: Disabled Masculinity: Expanding the Masculine Repertoire Publisher: Rutgers University Press Editors: Bonnie Smith, Beth Hutchison pp. 166-180.

8. Yin, R.K (2017) Case Study Research and Applications Design and Methods, London: SAGE (or earlier editions e.g. 2nd)

Chapters and articles:

1. Anczewska, M., Świtaj, P., Roszczyńska-Michta, J., Chrostek A., Charzyńska K., Psychosocial Difficulties Experienced By People Diagnosed With Schizophrenia – Barriers To Social Inclusion (2013) Source:

https://www.semanticscholar.org/paper/Psychosocial-Difficulties-Experienced-by-People-to Anczewska%C5%9Awitaj/e14abffe7c9f d4d70f527505cbc5a541 9f07d1d0

2. Borowska-Beszta B. (2020) Amputation of disability as hate speech pattern in Poland. In: Disability Hate Speech: Social, Cultural and Political Contexts ed. by M. Sherry, T. Olsen, J. Solstad Vedeler, J. Eriksen, Routledge, London.

3. Borowska-Beszta B., Smieszek M., (2018)Automarginalization of the Elderly Females Living in Care Homes as an Outcome of Transition from Symbolic Once to Now: Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA) Vol.2 No.2, pp. 19-39 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5517

4. Borowska-Beszta, B., (2016) Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana. Rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wy- -chowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4283

5. Smieszek M. Borowska-Beszta B., (2017) Nethnographic Research Report on Families with Members with Disabilities in Social Media and Facebook. IJPES 6(2) 89-102 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4682

6. Borowska-Beszta B., Urban R. (2014) A case study of cognitive-educational support for an elderly female with Alzheimer's disease, IRJQE 1 (6) 7-17. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2337

7. Borowska-Beszta B. (2014) A Case Study of Informal Learning in the Family ssociated with Very-Late-Onset of Schizophrenia in Female (in) The International Research Journal on Quality in Education. Vol 1(4) October https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2184/1.pdf?sequence=2

8. Borowska-Beszta B., Wasilewska-Ostrowska K., (2020) Homeless males addicted to alcohol about helplessness: Secondary qualitative data analysis. Paedagogia Christiana 2 (46): 121-146. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6454

9. Grenon I, Merrick J., (2014) Intellectual and Developmental Disabilities: Eugenics https://www.researchgate.net/publication/267866141_Intellectual_and_Developmental_Disabilities_Eugenics

10. Urbańska, K., Szcześniak, D., Rymaszewska J., (2015) The stigma of dementia. Stygmatyzacja w otępieniu. Source: https://www.researchgate.net/publication/283812551_The_stigma_of_dementia

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture covers issues of disabilities phenomena in generational and procreative families. Core attention is dedicated to the families having members with congenital or acquired disabilities during a lifetime. Problems will be discussed in the context of main theoretical models of disability (moral, medical, social, cultural) and by using a research-based learning method. Students will also prepare their own cases. The content covers a discussion of case studies related to home-based care and support given within families to members with disabilities.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1.Disability studies and disability in terms of moral, medical, social, and cultural theoretical models

2. Disability, kinship, and the system. Kallikak family and other cases

3. Feral children. Disability love-hate crimes. Wojtek and Leszek case

4. Disability and family representation in media. Nethnographic cases

5. Acquired disability. War veterans, homeless males, and family cases

6. Alzheimer’s disease. Cases of home-based and institutional care

7. Early and Very-late Onset of Schizophrenia. Cases of home-based care and home life.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic references:

Books:

1. Albrecht, Gary L., Seelman, K. D.(2001) Handbook of disability studies, Thousand Oaks, SAGE

2. Barnes C. (1992) Disabling Imagery and the Media. An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People Ryburn Book Production, Halifax, England.

3. Berger J. (2013) Introducing Disability Studies, Chapter 1. Disability in Society, Lynne Rienner Publisher

4. Davis L., (2006) The Disability Studies Reader. London, Routledge

5. Goddard H. (1912)The Kallikak Family: A Study of the Heredity of Feeble-Mindedness, New York, MacMillan.

6. Shakespeare, T. Watson N., (2002) Social Model of Disability.

7. Shuttleworth R.,P., (2004) Disabled Masculinity: Expanding the Masculine Repertoire in: In book: Gendering Disability Edition: 1st Chapter: Disabled Masculinity: Expanding the Masculine Repertoire Publisher: Rutgers University Press Editors: Bonnie Smith, Beth Hutchison pp. 166-180.

8. Yin, R.K (2017) Case Study Research and Applications Design and Methods, London: SAGE (or earlier editions e.g. 2nd)

Chapters and articles:

1. Anczewska, M., Świtaj, P., Roszczyńska-Michta, J., Chrostek A., Charzyńska K., Psychosocial Difficulties Experienced By People Diagnosed With Schizophrenia – Barriers To Social Inclusion (2013) Source:

https://www.semanticscholar.org/paper/Psychosocial-Difficulties-Experienced-by-People-to Anczewska%C5%9Awitaj/e14abffe7c9f d4d70f527505cbc5a541 9f07d1d0

2. Borowska-Beszta B. (2020) Amputation of disability as hate speech pattern in Poland. In: Disability Hate Speech: Social, Cultural and Political Contexts ed. by M. Sherry, T. Olsen, J. Solstad Vedeler, J. Eriksen, Routledge, London.

3. Borowska-Beszta B., Smieszek M., (2018)Automarginalization of the Elderly Females Living in Care Homes as an Outcome of Transition from Symbolic Once to Now: Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA) Vol.2 No.2, pp. 19-39 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5517

4. Borowska-Beszta, B., (2016) Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana. Rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wy- -chowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4283

5. Smieszek M. Borowska-Beszta B., (2017) Nethnographic Research Report on Families with Members with Disabilities in Social Media and Facebook. IJPES 6(2) 89-102 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4682

6. Borowska-Beszta B., Urban R. (2014) A case study of cognitive-educational support for an elderly female with Alzheimer's disease, IRJQE 1 (6) 7-17. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2337

7. Borowska-Beszta B. (2014) A Case Study of Informal Learning in the Family ssociated with Very-Late-Onset of Schizophrenia in Female (in) The International Research Journal on Quality in Education. Vol 1(4) October https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2184/1.pdf?sequence=2

8. Borowska-Beszta B., Wasilewska-Ostrowska K., (2020) Homeless males addicted to alcohol about helplessness: Secondary qualitative data analysis. Paedagogia Christiana 2 (46): 121-146. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6454

9. Grenon I, Merrick J., (2014) Intellectual and Developmental Disabilities: Eugenics https://www.researchgate.net/publication/267866141_Intellectual_and_Developmental_Disabilities_Eugenics

10. Urbańska, K., Szcześniak, D., Rymaszewska J., (2015) The stigma of dementia. Stygmatyzacja w otępieniu. Source: https://www.researchgate.net/publication/283812551_The_stigma_of_dementia

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture covers issues of disabilities phenomena in generational and procreative families. Core attention is dedicated to the families having members with congenital or acquired disabilities during a lifetime. Problems will be discussed in the context of main theoretical models of disability (moral, medical, social, cultural) and by using a research-based learning method. Students will also prepare their own cases. The content covers a discussion of case studies related to home-based care and support given within families to members with disabilities.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1.Disability studies and disability in terms of moral, medical, social, and cultural theoretical models

2. Disability, kinship, and the system. Kallikak family and other cases

3. Feral children. Disability love-hate crimes. Wojtek and Leszek case

4. Disability and family representation in media. Nethnographic cases

5. Acquired disability. War veterans, homeless males, and family cases

6. Alzheimer’s disease. Cases of home-based and institutional care

7. Early and Very-late Onset of Schizophrenia. Cases of home-based care and home life.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic references:

Books:

1. Albrecht, Gary L., Seelman, K. D.(2001) Handbook of disability studies, Thousand Oaks, SAGE

2. Barnes C. (1992) Disabling Imagery and the Media. An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People Ryburn Book Production, Halifax, England.

3. Berger J. (2013) Introducing Disability Studies, Chapter 1. Disability in Society, Lynne Rienner Publisher

4. Davis L., (2006) The Disability Studies Reader. London, Routledge

5. Goddard H. (1912)The Kallikak Family: A Study of the Heredity of Feeble-Mindedness, New York, MacMillan.

6. Shakespeare, T. Watson N., (2002) Social Model of Disability.

7. Shuttleworth R.,P., (2004) Disabled Masculinity: Expanding the Masculine Repertoire in: In book: Gendering Disability Edition: 1st Chapter: Disabled Masculinity: Expanding the Masculine Repertoire Publisher: Rutgers University Press Editors: Bonnie Smith, Beth Hutchison pp. 166-180.

8. Yin, R.K (2017) Case Study Research and Applications Design and Methods, London: SAGE (or earlier editions e.g. 2nd)

Chapters and articles:

1. Anczewska, M., Świtaj, P., Roszczyńska-Michta, J., Chrostek A., Charzyńska K., Psychosocial Difficulties Experienced By People Diagnosed With Schizophrenia – Barriers To Social Inclusion (2013) Source:

https://www.semanticscholar.org/paper/Psychosocial-Difficulties-Experienced-by-People-to Anczewska%C5%9Awitaj/e14abffe7c9f d4d70f527505cbc5a541 9f07d1d0

2. Borowska-Beszta B. (2020) Amputation of disability as hate speech pattern in Poland. In: Disability Hate Speech: Social, Cultural and Political Contexts ed. by M. Sherry, T. Olsen, J. Solstad Vedeler, J. Eriksen, Routledge, London.

3. Borowska-Beszta B., Smieszek M., (2018)Automarginalization of the Elderly Females Living in Care Homes as an Outcome of Transition from Symbolic Once to Now: Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA) Vol.2 No.2, pp. 19-39 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/5517

4. Borowska-Beszta, B., (2016) Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana. Rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wy- -chowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4283

5. Smieszek M. Borowska-Beszta B., (2017) Nethnographic Research Report on Families with Members with Disabilities in Social Media and Facebook. IJPES 6(2) 89-102 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4682

6. Borowska-Beszta B., Urban R. (2014) A case study of cognitive-educational support for an elderly female with Alzheimer's disease, IRJQE 1 (6) 7-17. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2337

7. Borowska-Beszta B. (2014) A Case Study of Informal Learning in the Family ssociated with Very-Late-Onset of Schizophrenia in Female (in) The International Research Journal on Quality in Education. Vol 1(4) October https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2184/1.pdf?sequence=2

8. Borowska-Beszta B., Wasilewska-Ostrowska K., (2020) Homeless males addicted to alcohol about helplessness: Secondary qualitative data analysis. Paedagogia Christiana 2 (46): 121-146. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6454

9. Grenon I, Merrick J., (2014) Intellectual and Developmental Disabilities: Eugenics https://www.researchgate.net/publication/267866141_Intellectual_and_Developmental_Disabilities_Eugenics

10. Urbańska, K., Szcześniak, D., Rymaszewska J., (2015) The stigma of dementia. Stygmatyzacja w otępieniu. Source: https://www.researchgate.net/publication/283812551_The_stigma_of_dementia

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)