Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Field research methods: Researching disability cultures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-EN-FRMR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Field research methods: Researching disability cultures
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Knowledge of English at level B, without the need to know a specialized language related to disability, as this will be explained.

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- optional consultations- 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- projects- 35 hrs

- reading literature- 25 hrs


LECTURE: Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Within the scope of knowledge:


K1: The graduate knows the terminology used in field research methods in special education and disability studies and understands its sources and applications within related scientific disciplines - K_W01


K2: The graduate has knowledge about the design of field research projects in disability studies and special education. The student has knowledge about research problems, field methods, techniques, as well as ethics of the data collection and reporting the results; -K_W15


Efekty uczenia się - umiejętności:

Within the scope of skills:


S1: The graduate has research skills allowing to the formulation of research questions, selection of adequate fields methods, techniques and constructing research tools, developing, presenting, and interpreting research results, drawing conclusions, indicating directions for further research, within the selected sub-discipline of special education and disability studies; -K_U03


S2: The graduate has the ability to cooperate with members of research teams at every stage design and implementation of research; -K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Within the scope of social competence:


SC1: The graduate is aware of the need for constant self-improvement; -K_K03


SC2: The graduate is aware of the ethical dimension of field research; - K_K09


Metody dydaktyczne:

- Informative lecture (conventional) using presentation

- Seminar lecture

- Problem lecture

- Multimedia demonstrations and/or moviesMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

The 15h ONLINE lecture is primarily based on the disability studies approach to qualitative research. The content is highly grounded in educational anthropology and research-based learning. It will cover field research design and methodological issues related to researching vulnerable groups and participating in research of persons with various disabilities. It includes a discussion of case study reports undertaken in disability cultures with people with congenital and acquired disabilities, which begin at different stages of life and continue throughout their lifetime. Students will learn during the preparation of their own cases as well.

Pełny opis:

Topics

1. Anthropological and pedagogical thinking in qualitative research within socially vulnerable groups, people with disabilities. Cases about Disability Studies.

2. Field research design and ethnographic fieldwork in disability studies. Cases about people and/or artifacts.

3. Data collection and analysis in disability cultures and inclusive spaces. Cases about observations and informants with disabilities.

4. Research reports in disability studies: case studies, ethnographies, digital ethnographies, focus groups. Cases about real and digital fieldwork.

5. Rapport building in disability fieldwork. Cases about ethics and gatekeeping.

6. Researcher fieldwork dilemmas. Cases about biases, failures, and burdens.

7. Researching sensitive topics in digital disability fieldwork. Cases about hate and hate crimes.

Literatura:

Basic references:

Books:

1.Hammersley M., Atkinson P., (2007) Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge

2.Creswell J., (1997/ 2013) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches, Los Angeles: SAGE

3.Angrosino M., (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne. PWN, Warszawa

4.Barbour R. (2011) Badania fokusowe. PWN Warszawa

5.Green J., & Bloome D. (2004) Ethnography and ethnographers of and in education: A situated perspective: Macmillan Publishers

Supplementary references:

6.Becker H. (2013) Warsztat pisarski badacza. PWN, Warszawa

7.Borowska-Beszta B. (2013) Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju. UMK, Toruń

8.Borowska-Beszta B. (2005) Etnografia dla terapeutów- (pedagogów specjalnych) - szkice metodologiczne. Impuls, Kraków

9.Flick U. (2011) Jakość w badaniach jakościowych. PWN, Warszawa

10.Kozinets R. (2013) Netnografia. Badania etnograficzne on-line. PWN, Warszawa

11.Kubinowski D., (2010) Jakościowe badania pedagogiczne Filozofia, Metodyka, Ewaluacja. Lublin: UMCS

12.Jemielniak D. (2012) Badania jakościowe T1., T2., PWN Warszawa

13.Wojciechowski A., Borowska-Beszta B., (2001) (red.) Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, Wyd. Tow. Sł. w Polsce, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods: graded credit

- participation in lectures meetings (including options)

- designing and online oral presenting of the case field project (individual

or team) including performing a chosen observation technique

(participant or non-participant)

recorded on CD as textual-visual presentation pptx: K1, K2, S1, and

synchronous lecture discussions

S2, CS1, CS2.

The assessment methods include:

- Used references - 25%

- The structure of the presentation pptx -25%

- Substantial level of presented content -25%

- Assessment of the competence of verbal or written content presentation -25%

Criteria for final evaluation of field projects on pptx :

- fail - under (60 %)

- satisfactory - (60 %) C

- satisfactory plus - (70 %) C+

- good - (80 %) B

- good plus - (90 %) B+

- very good - (95 -100 %) A

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.