Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-NTNU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza o pedagogice, psychologii, naukach biologicznych

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

1. student posiada podstawową, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nowych technologii kształcenia

2. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania

3. Zna najnowsze teorie dotyczące uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

4. Posiada elementarną wiedzę o metodyce nowych technologii kształcenia


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji występującej w nowych technologiach kształcenia.

2. Potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań dydaktycznych z udziałem mediów.

3. Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów związanych z wprowadzaniem nowych technologii kształcenia, prognozowania przebiegu procesu kształcenia oraz przewidywać skutki planowych działań


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku kształcenia

2. Dysponuje kompetencjami w zakresie działań profesjonalnych dotyczących procesu kształcenia


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

treścią przedmiotu są obszary najnowszych osiągnięć naukowych obejmujących wiedzę z zakresu nowych technologii kształcenia.

Pełny opis:

W trakcie wykładów prezentowane będą związki nowych rozwiązań w obszarze technologii edukacyjnych z wizjami rozwoju cywilizacyjnego. Obejmują one płaszczyznę społeczną, kulturową oraz czynniki środowiskowe. Pokazane zostaną rozwiązania organizacyjne edukacji oraz proces kształcenia na tle przemian technologicznych. Omawiane są filary dydaktyczne nowych technologii kształcenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na neurodydaktykę. Osobnym zagadnieniem objętym dyskusją jest zastosowanie nowych technologii kształcenia, obszary jej wykorzystania w procesie kształcenia. Na tle komunikacji społecznej i kulturowej ukazane zostaną nowe rozwiązania w obszarze metod i form kształcenia. Przytoczone zostaną także najnowsze wyniki badań kognitywistycznych nad odbiorem, zapamiętaniem i prezentacją informacji przez człowieka. Ukazane są też metody oddziaływania na uczniów w procesie edukacji wykorzystujące wiedzę z zakresu pedagogiki medialnej.

Literatura:

Siemieniecki B., Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Impuls, Kraków 2013

Siemieniecki B., red. Pedagogika medialna t 1 i 2.

Kruszewski K. Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej

Metody i kryteria oceniania:

test bez dostępu do podręczników

Praktyki zawodowe:

Wkłady mają duże znaczenie dla tworzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji praktycznych w procesie kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Siemieniecki
Prowadzący grup: Bronisław Siemieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Siemieniecki
Prowadzący grup: Bronisław Siemieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

treścią przedmiotu są obszary najnowszych osiągnięć naukowych obejmujących wiedzę z zakresu nowych technologii kształcenia.

Pełny opis:

W trakcie wykładów prezentowane będą związki nowych rozwiązań w obszarze technologii edukacyjnych z wizjami rozwoju cywilizacyjnego. Obejmują one płaszczyznę społeczną, kulturową oraz czynniki środowiskowe. Pokazane zostaną rozwiązania organizacyjne edukacji oraz proces kształcenia na tle przemian technologicznych. Omawiane są filary dydaktyczne nowych technologii kształcenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na neurodydaktykę. Osobnym zagadnieniem objętym dyskusją jest zastosowanie nowych technologii kształcenia, obszary jej wykorzystania w procesie kształcenia. Na tle komunikacji społecznej i kulturowej ukazane zostaną nowe rozwiązania w obszarze metod i form kształcenia. Przytoczone zostaną także najnowsze wyniki badań kognitywistycznych nad odbiorem, zapamiętaniem i prezentacją informacji przez człowieka. Ukazane są też metody oddziaływania na uczniów w procesie edukacji wykorzystujące wiedzę z zakresu pedagogiki medialnej.

Literatura:

Siemieniecki B., Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Impuls, Kraków 2013 Siemieniecki B., red. Pedagogika medialna t 1 i 2. Kruszewski K. Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Siemieniecki
Prowadzący grup: Bronisław Siemieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

treścią przedmiotu są obszary najnowszych osiągnięć naukowych obejmujących wiedzę z zakresu nowych technologii kształcenia.

Pełny opis:

W trakcie wykładów prezentowane będą związki nowych rozwiązań w obszarze technologii edukacyjnych z wizjami rozwoju cywilizacyjnego. Obejmują one płaszczyznę społeczną, kulturową oraz czynniki środowiskowe. Pokazane zostaną rozwiązania organizacyjne edukacji oraz proces kształcenia na tle przemian technologicznych. Omawiane są filary dydaktyczne nowych technologii kształcenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na neurodydaktykę. Osobnym zagadnieniem objętym dyskusją jest zastosowanie nowych technologii kształcenia, obszary jej wykorzystania w procesie kształcenia. Na tle komunikacji społecznej i kulturowej ukazane zostaną nowe rozwiązania w obszarze metod i form kształcenia. Przytoczone zostaną także najnowsze wyniki badań kognitywistycznych nad odbiorem, zapamiętaniem i prezentacją informacji przez człowieka. Ukazane są też metody oddziaływania na uczniów w procesie edukacji wykorzystujące wiedzę z zakresu pedagogiki medialnej.

Literatura:

Siemieniecki B., Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Impuls, Kraków 2013 Siemieniecki B., red. Pedagogika medialna t 1 i 2. Kruszewski K. Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.