Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do neurodydaktyki i neurowychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-WDNIN Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do neurodydaktyki i neurowychowania
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza o pedagogice, psychologii, naukach biologicznych,

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy 90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student posiada uporządkowaną interdyscyplinarną wiedzę na temat neurowychowania i neurodydaktyki opartą na badaniach kognitywistycznych.

2. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka określoną przez teorię kognitywistyczną.

3. Posiada elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w oparciu o badania w obszarze neurodydaktyki i neurowychowania.


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu neurodydaktyki i neurowychowania w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych.

2. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w oparciu o wiedzę kognitywistyczną. Dokonuje diagnozowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych i wychowawczych.

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student docenia znaczenie neurodydaktyki i neurowychowania dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

2. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań edukacyjnych w oparciu o neurodydaktykę i neurowychowanie.


Metody dydaktyczne:

wykład uproblemowiony

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiotem rozważań jest wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy na temat neurodydaktyki i neurowychowania w edukacji i życiu człowieka

Pełny opis:

W trakcie zajęć wyjaśnione zostaną podstawowe terminy: neuropedagogika, neurodydaktyka i neurowychowanie. Przeprowadzona zostanie krytyczna analiza dotychczasowych koncepcji i badań w obszarze teorii kształcenia (behawioryzm, konstruktywizm, kognitywizm, konektywizm, neurodydaktyka) i wychowania (teorie wychodzące z obszaru pedagogiki humanistycznej, teorie wychodzące z obszaru postmodernizmu, teorie wychodzące z pedagogiki krytycznej i koncepcje neurowychowania). Zaprezentowane zostaną dwa podstawowe filary neurodydaktyki i neurowychowania: komunikowanie i przepływ informacji. Przedstawione zostaną zagadnienia stylów uczenia się, inteligencji wielorakich oraz procesów pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania informacji u człowieka. Ukazane zostaną problemy ewolucji społecznej w kontekście więzi społecznej oraz wpływu mediów na odbiór i przetwarzanie informacji w mózgu człowieka. Osobnym zagadnienie podjętym w wykładach jest teoria memetyczna i jej wpływ na edukację.

Literatura:

Siemieniecki B., Pedagogika kognitywistyczna, Impuls, Kraków 2013

Kruszewski K., Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987.

Treść wykładów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach. Maksymalna nieobecność na zajęciach do dwóch razy.

Praktyki zawodowe:

Wykłady mają duże znaczenie dla tworzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji praktycznych wykorzystywanych w edukacji i życiu codziennym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Siemieniecki
Prowadzący grup: Bronisław Siemieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Siemieniecki
Prowadzący grup: Bronisław Siemieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Siemieniecki
Prowadzący grup: Bronisław Siemieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.