Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PPW-100-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok - sj- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

- ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych związanych z pedagogiką

- rozpoznaje różne koncepcje dotyczące pedagogiki ogólnej

- wie jakie są powiązania pedagogiki ogólnej z innymi dziedzinami

- dostrzega historyczną i kulturową zmienność faktów edukacyjno-wychowawczych mających znaczenie dla rozumienia pedagogiki ogólnej

Efekty uczenia się - umiejętności:

-posługuje się terminologią z zakresu pedagogiki

- wyjaśnia znaczenie pedagogiki ogólnej na kształtowanie się subdyscyplin i pedagogii jako przedmiotu edukacji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-aktywnie uczestniczy w dyskusji

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem wykładu jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturalnego.

Pełny opis:

Wykład

1. Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe

2. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne.

3. Wychowanie jednostki w cyklu życia. Etpay wychowania

4. Proces wychowania – dziedziny, cele, treści i uwarunkowania

5. Pedagogiczny i antropologiczny obraz wychowania

6. Procesy hominizacji osobniczej:

7. Kondycja współczesnej pedagogiki / prądy i kierunki w pedagogice/.

Literatura:

Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dowolne wydanie

Aleksander Nalaskowski, Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Impuls, Kraków 2006

Aleksander Nalaskowski, O względności czasu w modelach rozwoju dziecka, Impuls, Kraków 2018

Aleksander Nalaskowski, Kwieciński. Ostatnie seminarium czwartkowe, Impuls, Kraków 2019

Roman Schulz, Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej, Impuls, Kraków 2018

Kazimierz Sośnicki, Istota i cele wychowania, dowolne wydanie,

Mirosław Żelazny, Kant dla początkujących, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008

Aleksander Nalaskowski, Kwieciński Ostatnie Seminarium Czwartkowe, 2019

Marian Grabowski, Istotne i nieistotne w nauce, 1998

Mirosław Żelazny, Kant dla początkujących, 2016

Aleksander Nalaskowski, Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, dowolne wydanie

Aleksander Nalaskowski, Edukacja. Korzenie, źródła, narracje, 2017

Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, 1981

Roman Schulz, Szkice z pedagogiki ogólnej, 2016

Melchior Wańkowicz, Tworzywo, dowolne wydanie

Wiktor Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka, dowolne

wydanie

Aleksander Nalaskowski, O względności czasu w modelach rozwoju dziecka 2018

Metody i kryteria oceniania:

-egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Aleksander Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Aleksander Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Joanna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Falkowska
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Joanna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)