Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-Pe-207-PPWn2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjnych
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka posiada wiedzę nt. możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w procesie nauczania (K_W01, K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka potrafi przygotować zasoby edukacyjne przy użyciu narzędzi komputerowych oraz poznanych aplikacji (K_U09)


U2: Student/ka dostrzega przydatność nowoczesnych form nauczania oraz uczenia się (K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka wyraża zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem (K_K01)

Metody dydaktyczne:

pokaz, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe,

Projekty – K_U09, K_U10,K_W01, K_W13

Aktywność: K_K01

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia mające na celu zapoznanie z przykładowymi sposobami wykorzystania technologii informacyjnych w procesie nauczania.

Tematyka:

1) Internetowe zasoby edukacyjne - bazy edukacyjne (2 godz.)

2) Interaktywne ćwiczenia w pracy nauczyciela (6 godz.)

3) Nauka poprzez zabawę - komputerowe gry dydaktyczne (2 godz.)

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych.

Literatura:

1. Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

2. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

3. Majewska K., Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

4. Jadczak M., Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami, Wydawnictwo BEA , Toruń 2003

Uwagi:

Zajęcia w formie on-line.

4 godz. synchroniczne, 6 godz. asynchronicznie

Klucz do kursu zostanie podany drogą mailową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia mające na celu zapoznanie z przykładowymi sposobami wykorzystania technologii informacyjnych w procesie nauczania.

Tematyka:

1) Internetowe zasoby edukacyjne - bazy edukacyjne (2 godz.)

2) Interaktywne ćwiczenia w pracy nauczyciela (6 godz.)

3) Nauka poprzez zabawę - komputerowe gry dydaktyczne (2 godz.)

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych.

Literatura:

1. Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

2. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

3. Majewska K., Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

4. Jadczak M., Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami, Wydawnictwo BEA , Toruń 2003

Uwagi:

Zajęcia w formie on-line.

4 godz. synchroniczne, 6 godz. asynchronicznie

Klucz do kursu zostanie podany drogą mailową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)