Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika innowacyjności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-Pe-PI-IV-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika innowacyjności
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz. wykład zdalny synchroniczny według planu na platformie Teams

- konsultacje projektu – 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- praca własna nad opracowaniem projektu 5 h

- opracowanie projektu i prezentacja wyników 5 h


W sumie 50 godz. = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1. Doktorant ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i praktyki innowacji pedagogicznych. KW3

W 2 Zna zaawansowane pojęcia z zakresu pedagogiki innowacyjności dorobek i aktualne tendencje w dziedzinie nowatorstwa pedagogicznego w kraju i za granicą KW4

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Doktorant potrafi przygotować projekt edukacyjny oraz przedstawić go w formie multimedialnej podczas wystąpień publicznych na podstawie samodzielnie zgromadzonej literatury fachowej KU2

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Doktorant przejawia postawy innowacyjne. Jest świadomy roli jaką odgrywa innowacyjność we współczesnej praktyce społecznej w tym edukacyjnej KK4


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny oraz wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zdanie przekaz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki innowacji pedagogicznych oraz ukształtowanie postaw i kompetencji innowacyjnych studentów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do pedagogiki innowacyjności. Podstawowe pojęcia, czynniki, uwarunkowania, procesy innowacyjne. Nowatorstwo pedagogiczne

2. Kształtowanie osobowości innowacyjnej w procesie edukacji .

3. Kultura innowacyjna w edukacji .

4. Struktury innowacyjne w teorii i praktyce edukacyjnej.

Praktyki innowacyjne w edukacji

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką edukacyjną, Toruń 2013.

b) Literatura uzupełniająca:

Labuda G, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008.

Przyborowska B, Struktury innowacyjne w kształceniu. Teoria. Praktyka rozwój, Toruń 2003.

Schulz R.: Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989.

Schulz R.: Twórczość pedagogiczna, Warszawa 1984.

Szmidt K., ABC kreatywności, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin Projekt

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zdanie przekaz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki innowacji pedagogicznych oraz ukształtowanie postaw i kompetencji innowacyjnych studentów

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do pedagogiki innowacyjności. Podstawowe pojęcia, czynniki, uwarunkowania, procesy innowacyjne. Nowatorstwo pedagogiczne

2. Kształtowanie osobowości innowacyjnej w procesie edukacji .

3. Kultura innowacyjna w edukacji .

4. Struktury innowacyjne w teorii i praktyce edukacyjnej.

Praktyki innowacyjne w edukacji wczesnoszko

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką edukacyjną, Toruń 2013.

b) Literatura uzupełniająca:

Labuda G, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008.

Przyborowska B, Struktury innowacyjne w kształceniu. Teoria. Praktyka rozwój, Toruń 2003.

Schulz R.: Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989.

Schulz R.: Twórczość pedagogiczna, Warszawa 1984.

Szmidt K., ABC kreatywności, Warszawa 2010.

Uwagi:

Wykład zdalny na MC Teams

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zdanie przekaz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki innowacji pedagogicznych oraz ukształtowanie postaw i kompetencji innowacyjnych studentów

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do pedagogiki innowacyjności. Podstawowe pojęcia, czynniki, uwarunkowania, procesy innowacyjne. Nowatorstwo pedagogiczne

2. Kształtowanie osobowości innowacyjnej w procesie edukacji .

3. Kultura innowacyjna w edukacji .

4. Struktury innowacyjne w teorii i praktyce edukacyjnej.

Praktyki innowacyjne w edukacji wczesnoszko

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką edukacyjną, Toruń 2013.

b) Literatura uzupełniająca:

Labuda G, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008.

Przyborowska B, Struktury innowacyjne w kształceniu. Teoria. Praktyka rozwój, Toruń 2003.

Schulz R.: Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989.

Schulz R.: Twórczość pedagogiczna, Warszawa 1984.

Szmidt K., ABC kreatywności, Warszawa 2010.

Uwagi:

Wykład zdalny na MC Teams

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zdanie przekaz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki innowacji pedagogicznych oraz ukształtowanie postaw i kompetencji innowacyjnych studentów

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do pedagogiki innowacyjności. Podstawowe pojęcia, czynniki, uwarunkowania, procesy innowacyjne. Nowatorstwo pedagogiczne

2. Kształtowanie osobowości innowacyjnej w procesie edukacji .

3. Kultura innowacyjna w edukacji .

4. Struktury innowacyjne w teorii i praktyce edukacyjnej.

Praktyki innowacyjne w edukacji wczesnoszko

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką edukacyjną, Toruń 2013.

b) Literatura uzupełniająca:

Labuda G, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008.

Przyborowska B, Struktury innowacyjne w kształceniu. Teoria. Praktyka rozwój, Toruń 2003.

Schulz R.: Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989.

Schulz R.: Twórczość pedagogiczna, Warszawa 1984.

Szmidt K., ABC kreatywności, Warszawa 2010.

Uwagi:

Wykład zdalny na MC Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.