Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka wspierana komputerowo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-2Z-SW-Sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Statystyka wspierana komputerowo
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony podstawowy kurs ze statystyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w laboratorium, wykonywanie zadanych prac domowych, praca własna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy danych przy użyciu jedno analizy wariancji, analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami, analizy regresji wielokrotnej oraz analizy czynnikowej przydatnej w budowie kwestionariuszy (na równoległym przedmiocie)

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Jednoczynnikowa ANOVA (dane niezależne, dane zależne; testy post hoc; kontrasty)

2. Analiza regresji prosta wielokrotna

3. Analiza czynnikowa (factor analysis)

4. Analiza czynnikowa dla danych zależnych (opcjonalnie)

5. Test chi-kwadrat

6. Kolokwium

Literatura:

• Stanisz A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny Tom 2 i 3. Analizy Wielowymiarowe. Kraków, StatSoft Polska.

• Brzeziński J. (2004), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, PWN.

• Francuz P., Mackiewicz R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

• Ferguson G. A., Takane Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Górniak J., Wachnicki J. (2000). SPSS for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych. Kraków: SPSS Polska.

• Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: SAGE

• Brzeziński J., Stachowski R. (1984), Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

• statystykawpsychologii.blogspot.com

• ***E: Brzeziński J. (red.). (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

(1) Obecność na zajęciach. Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

(2) Napisanie trzech lub czterech raportów pisemnych (zależnie od tempa realizacji programu) z materiału zrealizowanego w danym okresie na ćwiczeniach (nie na ocenę). Zaliczenie raportów jest obowiązkowe.

(3) Kolokwium końcowe w postaci testu.

Ocena z kolokwium stanowią podstawę uzyskania zaliczenia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bibianna Bałaj
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Tytus Sosnowski, Maciej Trojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tytus Sosnowski
Prowadzący grup: Tytus Sosnowski, Magdalena Szmytke, Maciej Trojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tytus Sosnowski
Prowadzący grup: Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Ewa Ratajczak, Tytus Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska
Prowadzący grup: Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Ewa Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska
Prowadzący grup: Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Ewa Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.