Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-3-FUM-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia umysłu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia III rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia przez pierwszych 6 tygodni semestru będą prowadzone zdalnie.

Adres kanału: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLdLGdwsm542dvC0v3PW0FYkfdS28Hn_6H_vOGb2m5kM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7da21580-f6ce-4750-b40c-a42e139fd44f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324.

Na kanale dostępny jest plik z opisem kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi zagadnieniami i teoriami z zakresu filozofii umysłu. Czym jest umysł i jaka jest jego relacja do jego materialnej bazy, tzn. biologicznego mózgu? Czy świadomość jest realnym zjawiskiem wymykającym się wyjaśnieniom naukowym („trudny problem świadomości”), czy raczej swego rodzaju iluzją poznawczą? Czym jest i jak powstaje nasze „ja”, nasze poczucie bycia odrębną osobą? Wykład będzie poruszać te abstrakcyjne teoretyczne zagadnienia w sposób który nawiązuje do wiedzy z zakresu psychologii i kognitywistyki. Kurs w zamierzeni stwarza okazję do pogłębienia wiedzy psychologicznej poprzez spojrzenie na nią z szerokiej, filozoficznej perspektywy.

Pełny opis:

Wykład składa się z czterech bloków tematycznych (na każdy blok przypadają 1-2 spotkania wykładowe):

1. Wstęp (1 spotkanie)

- Czym jest umysł w ujęciu filozoficznym? I po co naukowcowi/naukowyczni filozofia?

2. Teorie umysł-ciało (2 spotkania)

- Dualizm kartezjański

- Pierwsze materialistyczne teorie umysłu: behawioryzm analityczny i teoria identyczności

- Funkcjonalizm i obliczeniowa teoria umysłu

3. Świadomość (2 spotkania)

- O byciu nietoperzem i Trudnym Problemie Świadomości

- O filozoficznych zombie i światach możliwych

- Przegląd teorii świadomości

- O tym, że świadomość może być iluzją

4. Problem tożsamości osobowej (2 spotkania)

- Problem tożsamości osobowej w czasie: czy powinniśmy pragnąć teleportacji?

- Fizyczne i psychologiczne kryterium tożsamości osobowej

- Źródła poczucia bycia „ja” i buddyjska doktryna no-self

Literatura:

Literatura pomocnicza

Dennett, D. (2007). Słodkie sny: Filozoficze przeszkody w drodze do nauki o świadomości. Warszawa: Prószyński i s-ka

Parfit, D. (1998). Tożsamość nie jest ważna. W: P. Gutowski, T. Szubka (red). Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku. Lublin: TN KUL.

Chalmers, D. (2010). Świadomy umysł: W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. Warszawa: PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi zagadnieniami i teoriami z zakresu filozofii umysłu. Czym jest umysł i jaka jest jego relacja do jego materialnej bazy, tzn. biologicznego mózgu? Czy świadomość jest realnym zjawiskiem wymykającym się wyjaśnieniom naukowym („trudny problem świadomości”), czy raczej swego rodzaju iluzją poznawczą? Czym jest i jak powstaje nasze „ja”, nasze poczucie bycia odrębną osobą? Wykład będzie poruszać te abstrakcyjne teoretyczne zagadnienia w sposób który nawiązuje do wiedzy z zakresu psychologii i kognitywistyki. Kurs w zamierzeni stwarza okazję do pogłębienia wiedzy psychologicznej poprzez spojrzenie na nią z szerokiej, filozoficznej perspektywy.

Pełny opis:

Wykład składa się z czterech bloków tematycznych (na każdy blok przypadają 1-2 spotkania wykładowe):

1. Wstęp (1 spotkanie)

- Czym jest umysł w ujęciu filozoficznym? I po co naukowcowi/naukowyczni filozofia?

2. Teorie umysł-ciało (2 spotkania)

- Dualizm kartezjański

- Pierwsze materialistyczne teorie umysłu: behawioryzm analityczny i teoria identyczności

- Funkcjonalizm i obliczeniowa teoria umysłu

3. Świadomość (2 spotkania)

- O byciu nietoperzem i Trudnym Problemie Świadomości

- O filozoficznych zombie i światach możliwych

- Przegląd teorii świadomości

- O tym, że świadomość może być iluzją

4. Problem tożsamości osobowej (2 spotkania)

- Problem tożsamości osobowej w czasie: czy powinniśmy pragnąć teleportacji?

- Fizyczne i psychologiczne kryterium tożsamości osobowej

- Źródła poczucia bycia „ja” i buddyjska doktryna no-self

Literatura:

Literatura pomocnicza

Dennett, D. (2007). Słodkie sny: Filozoficze przeszkody w drodze do nauki o świadomości. Warszawa: Prószyński i s-ka

Parfit, D. (1998). Tożsamość nie jest ważna. W: P. Gutowski, T. Szubka (red). Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku. Lublin: TN KUL.

Chalmers, D. (2010). Świadomy umysł: W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)