Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fałszywa pamięć. Czy możemy ufać naszym wspomnieniom?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-FP-sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Fałszywa pamięć. Czy możemy ufać naszym wspomnieniom?
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla psychologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Psychologia Poznawcza 1 i 2

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Znajomość definicji zniekształceń pamięci i ich rodzajów;

2. Znajomość czynników wpływających na formowanie się zniekształceń pamięci;

3. Znajomość podstawowych metod badania zniekształceń pamięci;Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Umiejętność posługiwania się terminologią z zakresu badań nad zniekształceniami pamięci;

2. Umiejętność wskazania czynników zwiększających i zmniejszających poziom zniekształceń pamięci.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Rozumienie wątpliwości etycznych związanych z metodami badań zniekształceń pamięci;

2. Rozumienie ryzyka zaszczepienia fałszywych wspomnień w praktyce zawodowej, np. w praktyce klinicznej;

3. Rozumienie ograniczeń własnej pamięci w zakresie jej podatności na zniekształcenia.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia z elementami wykładu, dyskusji i warsztatów

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiej pamięci, zwłaszcza tej, dotyczącej różnego rodzaju zniekształceń pamięci. Omówione zostaną typy zniekształceń pamięci, czynniki prowadzące do ich powstawania, wpływ fałszywych wspomnień na różne dziedziny naszego życia (np. pamięć naocznych świadków, psychoterapię, zachowania konsumenckie) oraz to, czy można zapobiegać lub redukować poziom zniekształceń pamięci.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Czym są zniekształcenia pamięci?

2. Modele pamięci a zniekształcenia.

3. Rodzaje zniekształceń: zniekształcenia zdarzające się naturalnie vs. zniekształcenia powstające pod wpływem zewnętrznej ingerencji.

4. Zniekształcenia pamięci w praktyce – pamięć świadków, praktyka terapeutyczna, zachowania konsumenckie.

5. Czy możliwe jest przeciwdziałanie zniekształceniom pamięci?

6. Pozytywne strony zniekształceń pamięci.

Literatura:

Memon, A., Vrij, A. i Bull, R. (2003). Prawo i psychologia. Gdańsk: GWP. Rozdziały: 5, 7, 8, 9

Polczyk, R. (2007). Mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego. Kraków: Wydawnictwo UJ. Rozdziały 1 - 4 (s. 11-123).

Ulatowska, J. i Olszewska, J. (2020). Asocjacyjne zniekształcenia pamięci. Metody ich badania i redukcji. W: M. Trojan i M. Gut (red.), Nowe technologie i metody w psychologii (s. 375–393). Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487430.rozdzial17

Metody i kryteria oceniania:

Metoda zaliczenia zajęć: test wiadomości z zakresu tematyki wykładu i literatury obowiązkowej (uzyskanie 50% punktów + 1).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.