Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody Statystyczne : Analiza Wariancji.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-MS-sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Metody Statystyczne : Analiza Wariancji.
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony podstawowy kurs ze statystyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Udział w laboratorium

2. Wykonywanie prac domowych

3. Praca własna

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość:

1. Podstaw analizy wariancji

2. Różnic w modelach jedno- i wielozmiennowych

3. Różnic w modelach anlizy danych zależnych i niezależnych

4. Specyfiki modelu mieszanego

5. Założeń, które należy spełnić w każdym z modeli

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność:

1. Wyboru właściwego modelu analizy wariancji w zależności od liczby zmiennych oraz rodzaju danych (zależne/niezależne)

2. Przeprowadzenia analizy wariancji w programie SPSS

3. Interpretacji wyników anlizy wariancji

4. Napisania raportu zawierającego opis wyników analizy wariancji zgodnie ze standardami metodologicznymi APA.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie z zagadnieniami analizy wariancji w modelu obejmującym jedną lub wiele zmiennych zarówno w przypadku danych niezależnych jak i zależnych.

Nabycie praktycznych umiejętności analizy danych z wykorzystaniem analizy wariancji w programie SPSS.

Pełny opis:

Zagdanienia:

1. Jednoczynnikowa ANOVA (dane niezależne): sprawdzanie założeń, testy post hoc, kontrasty, siła efektu

2. Wieloczynnikowa analiza wariancji (dane niezależne): sprawdzanie założeń, efekty główne, efekt interakcji, efekty główne proste

3. Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami (dane zależne)

4. Analiza wariancji w modelu mieszanym (dane niezależne oraz zależne)

5. Wprowadzenie do modelu MANOVA

Literatura:

Bedyńska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz (2012) Tom 1-3, Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (są również dostępne w wersji elektronicznej ze stron biblioteki UMK): W SZCZEGÓLNOŚCI TOM 2.

Metody i kryteria oceniania:

(1) Obecność na zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

(2) Dostarczenie raportów z zadań domowych.

(3) Ocena pozytywna z kolokwium zaliczeniowego z materiału zrealizowanego na zajęciach.

(4) Aktywność w czasie zajęć będzie dodatkowo premiowana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ratajczak
Prowadzący grup: Ewa Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.