Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawód Psycholog: prawo, przedsiębiorczość, rozwój zawodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-ZPPRZ-sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zawód Psycholog: prawo, przedsiębiorczość, rozwój zawodowy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin (3 ECTS)

- obecność(30 godzin)

- lektury

- zadania domowe


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Zna przepisy prawne regulujące działalność psychologa

Zna obszary aktywności zawodowej psychologów, wymogi formalne i kompetencje niezbędne do ich wykonywania


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

Wykonuje analizę SWOT w odniesieniu do swojej kariery zawodowej

Projektuje usługi psychologiczne w oparciu o metodę Design Thinking

Potrafi planować uzyskiwanie niezbędnych kompetencji i rozwój zawodowy.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

Rozumie znaczenie profesjonalnej postawy

Rozwiązuje dylematy etyczne związane z pracą psychologa


Metody dydaktyczne:

Praca projektowa

Wywiady z praktykami


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Samodzielne funkcjonowanie na rynku zawodowym jest wyzwaniem dla każdego absolwenta studiów wyższych. Proponowany kurs pomaga skonfrontować swoje zainteresowania i plany z praktyką funkcjonowania psychologów w obszarach psychologii klinicznej i zdrowia, szkolnej i wychowawczej oraz pracy i organizacji. Słuchacze nauczą się wyszukiwać akty prawne regulujące ich przyszły zawód. Przeprowadzą wywiad z psychologiem- praktykiem, co pozwoli urealnić wyobrażenia o przyszłej pracy. Blok zajęć poświęcony będzie projektowaniu usługi psychologicznej, z aspektem kompetencyjnym, ekonomicznym i marketingowym. Analiza SWOT w odniesieniu do swoich planów zawodowych pozwoli zaplanować wybór specjalizacji lub zajęć fakultatywnych oraz dodatkowych kursów.

Pełny opis:

Zarządzanie własną karierą i niezależne funkcjonowanie na rynku zawodowym jest wyzwaniem dla każdego absolwenta studiów wyższych. Proponowany kurs pomaga skonfrontować swoje zainteresowania i plany z praktyką funkcjonowania psychologów w obszarach psychologii klinicznej i zdrowia, szkolnej i wychowawczej oraz pracy i organizacji. Słuchacze nauczą się wyszukiwać akty prawne regulujące ich przyszły zawód. Przeprowadzą i omówią wywiad z psychologiem- praktykiem, co pozwoli urealnić wyobrażenia o przyszłej pracy.

Zapoznają się z ideą formowania kompetencji profesjonalnych wg. Roe i Bartrama

Odrębny blok zajęć poświęcony będzie projektowaniu usługi psychologicznej, z aspektem kompetencyjnym, ekonomicznym i marketingowym. Warsztat poświęcony projektowaniu usługi zostanie przeprowadzony metodą Design Thinking.

Analiza SWOT w odniesieniu do swoich planów zawodowych pozwoli zaplanować wybór specjalizacji lub zajęć fakultatywnych oraz dodatkowych kursów.

Literatura:

PTP (2020)Kodeks etyczny psychologa

Bednarek D. (2016) Zawód psycholog. Warszawa: PWN

Bartram, D., & Roe, R. A. (2005). Definition and Assessment of Competences in the Context of the European Diploma in Psychology. European psychologist, 10(2), 93.

Metody i kryteria oceniania:

Esej zaliczeniowy "plan kariery wg metody SWOT"

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.