Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium kognitywistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-2-LKOG-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium kognitywistyczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku medioznawstwa
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=39
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin - zajęcia laboratoryjne

25 godzin praca własna

25 godzin przygotowanie do zaliczenia

25 godzin wykonywanie zadań


1 ECTS=25-30 godzin

105 godzin=4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia właściwe dla nauk kognitywnych, pozwalające opisywać procesy poznawcze i mechanizmy przetwarzania informacji i stosować je w badaniach nad komunikacją.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych także o charakterze interdyscyplinarnym.

2. Student potrafi analizować procesy i zjawiska informacyjne i z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla kognitywistyki.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student jest gotów współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

2. Jest gotów odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i dyskutować na tematy o charakterze technicznym w związku z mobilnością oraz zabezpieczeniami

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny,

metoda laboratoryjna

metoda projektu

metoda referatu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się zdalnie podczas spotkań na platformie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5f9c2d3ef3894bfdb4235f59c4c8c239%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8ed02d37-6ec9-4b06-a17e-2ee91fe4e871&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Każda osoba dysponująca kodem: 0z5h54v może dołączyć

Zadania i materiały, a także grafik spotkań umieszczone zostały na Platformie Moodle

https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=39

Zajęcia mają charakter laboratorium. Pierwsze kilka spotkań wprowadza do zadań praktycznych. Druga część to projekt i przeprowadzenie badania.

Na zajęciach zaprezentowane zostaną metody i narzędzia właściwe dla nauk kognitywnych, pozwalające opisywać procesy poznawcze i mechanizmy przetwarzania informacji i stosować je w badaniach medioznawczych.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się zdalnie podczas spotkań na platformie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5f9c2d3ef3894bfdb4235f59c4c8c239%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8ed02d37-6ec9-4b06-a17e-2ee91fe4e871&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Każda osoba dysponująca kodem: 0z5h54v może dołączyć

Zadania i materiały, a także grafik spotkań umieszczone zostały na Platformie Moodle

https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=39

Zajęcia mają charakter laboratorium. Pierwsze kilka spotkań wprowadza do zadań praktycznych. Druga część to projekt i przeprowadzenie badania.

Na zajęciach zaprezentowane zostaną metody i narzędzia właściwe dla nauk kognitywnych, pozwalające opisywać procesy poznawcze i mechanizmy przetwarzania informacji i stosować je w badaniach medioznawczych. W części praktycznej kilkuosobowe zespoły badawcze zaprojektują i przeprowadzą badanie (np. z wykorzystaniem eyetrackingu, ankiety, sondy), które następnie zostanie przeanalizowane na zajęciach.

Literatura:

Pacholik-Żuromska A., (2017): Współczesne trendy w kognitywistyce (Contemporary trends in Cognitive Science), „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, t.18 nr 1/ 2017, p. 9-20.

Winterhoff-Spurk, P., (2007), Psychologia mediów, WAM, Kraków.

V.S. Ramachandran, Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego, [w:] Mózg i jego umysły, (red. W. Dziarnowska, A. Klawiter), Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Jaśkowski, P. (2009), Neuronauka poznawcza, Vizja Press&IT

http://www.pygaze.org/

Metody i kryteria oceniania:

Średnia z ocen:

Za wykonanie projektu badawczego

Udział w forum dyskusyjnym

Referat

Quiz końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ignaczewska
Prowadzący grup: Agnieszka Ignaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pacholik-Żuromska
Prowadzący grup: Anita Pacholik-Żuromska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=39
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się zdalnie podczas spotkań na platformie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5f9c2d3ef3894bfdb4235f59c4c8c239%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8ed02d37-6ec9-4b06-a17e-2ee91fe4e871&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Każda osoba dysponująca kodem: 0z5h54v może dołączyć

Zadania i materiały, a także grafik spotkań umieszczone zostały na Platformie Moodle

https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=39

Zajęcia mają charakter laboratorium. Pierwsze kilka spotkań wprowadza do zadań praktycznych. Druga część to projekt i przeprowadzenie badania.

Na zajęciach zaprezentowane zostaną metody i narzędzia właściwe dla nauk kognitywnych, pozwalające opisywać procesy poznawcze i mechanizmy przetwarzania informacji i stosować je w badaniach medioznawczych.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się zdalnie podczas spotkań na platformie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5f9c2d3ef3894bfdb4235f59c4c8c239%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8ed02d37-6ec9-4b06-a17e-2ee91fe4e871&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Każda osoba dysponująca kodem: 0z5h54v może dołączyć

Zadania i materiały, a także grafik spotkań umieszczone zostały na Platformie Moodle

https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=39

Zajęcia mają charakter laboratorium. Pierwsze kilka spotkań wprowadza do zadań praktycznych. Druga część to projekt i przeprowadzenie badania.

Na zajęciach zaprezentowane zostaną metody i narzędzia właściwe dla nauk kognitywnych, pozwalające opisywać procesy poznawcze i mechanizmy przetwarzania informacji i stosować je w badaniach medioznawczych. W części praktycznej kilkuosobowe zespoły badawcze zaprojektują i przeprowadzą badanie (np. z wykorzystaniem eyetrackingu, ankiety, sondy), które następnie zostanie przeanalizowane na zajęciach.

Literatura:

Pacholik-Żuromska A., (2017): Współczesne trendy w kognitywistyce (Contemporary trends in Cognitive Science), „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, t.18 nr 1/ 2017, p. 9-20.

Winterhoff-Spurk, P., (2007), Psychologia mediów, WAM, Kraków.

V.S. Ramachandran, Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego, [w:] Mózg i jego umysły, (red. W. Dziarnowska, A. Klawiter), Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Jaśkowski, P. (2009), Neuronauka poznawcza, Vizja Press&IT

Fałkowski, A., Tyszka, T., (2001), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

http://www.pygaze.org/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Duda
Prowadzący grup: Sławomir Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.