Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium komputerowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-LK1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Information and Communication Technologies (ICTs)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium komputerowe I
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawowe umiejętności i wiedzę z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania systemowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny zajęć: 30 godz.

Czas pracy indywidualnej (w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego): 30 godz.

Konsultacje: 30 godz.

Czas na wykonanie projektów: 30 godz.


Sumarycznie: 120 godzin (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

- student rozpoznaje technologie związane z serwisami WWW

- uczestnik zajęć posiada świadomość w zakresie potrzeby doskonalenia swoich umiejętności w zakresie najnowszych technologii internetowych

- uczestnik zajęć posiada wiedzę o potrzebie doskonalenia swoich umiejętności w zakresie najnowszych technologii w zakresie komunikacji masowej oraz wykorzystywanych w niej zabezpieczeń

Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi stworzyć serwis WWW na podstawie wybranych narzędzi przedstawionych podczas toku nauczania

- uczestnik zajęć posiada umiejętność przygotowania treści do późniejszej publikacji w Internecie

- student sprawnie zarządza stronami WWW stworzonymi przy pomocy systemów zarządzania treścią

- uczestnik zajęć potrafi wykorzystywać odstępne na rynku technologie zabezpieczania informacji

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi współpracować w grupie, w ramach tworzenia podstawowych projektów informatycznych

- uczestnik zajęć jest świadomy intensywnych prac nad rozwojem technologii informatycznych

- słuchacz jest w stanie dyskutować na tematy związane z estetyką i poprawnością wykonania stron i portali WWW

Metody dydaktyczne:

- Wykład konwersatoryjny

- Ćwiczenia laboratoryjne

- Dyskusja dydaktyczna

- Metoda projektów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony zagadnieniom związanym z projektowaniem serwisów WWW, tworzeniem projektów graficznych oraz wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji.

Pełny opis:

W ramach laboratorium przybliżone zostaną różne aspekty dotyczące najnowszych technologii w zakresie zarządzania zasobami sieciowymi (tworzenie, edycja, projektowanie, wyszukiwanie oraz gromadzenie). Przedstawione zostaną także metody tworzenia serwisów internetowych oraz aplikacje przeznaczone do opracowania projektów graficznych. Zwieńczeniem zajęć będzie wykonanie serwisu internetowego za pomocą jednej z omówionych metod.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Schafer S.: HTML, XHTML i CSS. Biblia, Gliwice 2009.

2. Schultz D., Cook C.: HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Gliwice 2008.

3. Duckett J., HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW, Gliwice 2014.

4. Marriott J., Waring E. J., Pilch P., Joomla!, Gliwice 2012.

5. Shreves R., Joomla!: biblia, Gliwice 2014.

6. Philipczyk P., Drupal 7, Gliwice 2014.

7. Barker T., Responsywne i wydanej projekty internetowe, Gliwice 2015.

8. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce, Gliwice 2014.

9. Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie, red. Sebastian Stach, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Katowice 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Böttger H. B., Kufel M., Systemy zarządzania zasobami informacyjnymi : Enterprise Content Management, Lublin 2012.

2. Townsend R. J., Pakrul S., Szajkowska J., Drupal 7: wprowadzenie, Gliwice 2011.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych,

2. Indywidualne zadania praktyczne z wykorzystaniem poznanych rozwiązań

3. Przygotowanie i indywidualna prezentacja własnego projektu strony WWW

Punktacja zajęć:

- 20% aktywność i obecność na zajęciach

- 60% projekt strony WWW

- 20% prezentacja projektu

Punktacja końcowa oceny:

5 - 91% i więcej

4+ - 80%-90%

4 - 71%-79%

3+ - 61%-70%

3 - 51%-60%

2 - 50% i poniżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom projektowania serwisów WWW. Jego celem jest przedstawienie technologii związanych z tworzeniem publikacji elektronicznych w Internecie.

Pełny opis:

W ramach laboratorium przybliżone zostaną aspekty odnośnie najnowszych technologii w zakresie zarządzania (tworzenia, edycji, projektowania, wyszukiwania zasobów oraz ich gromadzenia) najpopularniejszymi form udostępniania treści w Sieci. Przedstawione zostaną języki formatowania tekstu, wybrane systemy zarządzania treścią. Zaprezentowane zostaną narzędzia wspomagające przyszłą pracę projektantów stron WWW, ich administratorów i redaktorów portali społecznościowych.

Główna tematyka zajęć:

- Systemy CMS, (14 godzin dydaktycznych)

- Sieciowe środowisko pracy, (12 godz. dydaktycznych)

- Wyszukiwanie informacji. (4 godz. dydaktyczne)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Schafer S.: HTML, XHTML i CSS. Biblia, Gliwice 2009.

2. Schultz D., Cook C.: HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Gliwice 2008.

3. Duckett J., HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW, Gliwice 2014.

4. Marriott J., Waring E. J., Pilch P., Joomla!, Gliwice 2012.

5. Shreves R., Joomla!: biblia, Gliwiece 2014.

6. Philipczyk P., Drupal 7, Gliwice 2014.

7. Barker T., Responsywne i wydanej projekty internetowe, Gliwice 2015.

8. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce, Gliwice 2014.

9. Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie, red. Sebastian Stach, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Katowice 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Böttger H. B., Kufel M., Systemy zarządzania zasobami informacyjnymi : Enterprise Content Management, Lublin 2012.

2. Townsend R. J., Pakrul S., Szajkowska J., Drupal 7: wprowadzenie, Gliwice 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.