Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne technologie telewizyjne. Warsztaty w studiu telewizyjnym UMK

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-WTT-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Information and Communication Technologies (ICTs)
Nazwa przedmiotu: Współczesne technologie telewizyjne. Warsztaty w studiu telewizyjnym UMK
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.): 30 h/ 1 punkt ECTS

- praca indywidualna studenta/tki (przygotowanie do zajęć): 30 h/ 1 punkt ECTS

- praca indywidualna studenta/tki (przygotowanie do zaliczenia): 40 h/ 2 punkty ECTS

Razem: 100 h, 4 punkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzą dotyczącą różnych form przekazu telewizyjnego; podstawowych technik montażu/postprodukcji materiałów wideo.


Rozumie znaczenie zasady kompatybilności dźwięku i obrazu, kompozycji; zna formaty, elementy, rozdzielczości, kodowanie obrazu.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zajęć, by posługiwać się sprzętem realizacji telewizyjnej takim jak kamery cyfrowe, mikrofony, oświetlenie; potrafi wykorzystać kluczowanie i greenbox oraz wirtualne studio; potrafi zmontować materiał wideo, dokonać korekt obrazu, dodać elementy statyczne i animowane. Potrafi przygotować szczegółowy scenariusz materiału wideo.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w zespole realizatorskim, przyjmując w niej różne role.

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności nad tworzeniem nowego materiału telewizyjnego.


Metody dydaktyczne:

pokaz, warsztaty


* W roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej. Materiały e-learningowe w formie filmów wideo, prezentacji multimedialnych, grafik, testów umieszczane będą na platformie moodle oraz na specjalnie stworzonym do kontaktu ze studentami profilu na Facebooku.

Skrócony opis:

Podczas realizacji zajęć studenci poznają nowoczesne techniki telewizyjne. Zdobędą umiejętności pozwalające na tworzenie autorskich materiałów wideo.

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Geneza przekazu telewizyjnego. Pojęcia, zagadnienia, nowoczesne i klasyczne techniki telewizyjne

• Kamery cyfrowe, cyfrowe przetwarzanie i kompresja obrazów

• Techniki uzupełniające - tworzenie i postprodukacja materiałów wideo za pomocą urządzeń mobilnych i aparatów cyfrowych

• Formaty cyfrowe

• Sprzęt studyjny

• Post-produkcja cyfrowa - oprogramowanie Adobe Premiere

• Publikowanie własnych produkcji YouTube i inne serwisy internetowe

Literatura:

1. The official training workbook from Adobe Systems, Inc., Adobe Premiere Pro. Oficjalny podręcznik,

2. A.Boyd, P.Stewart, R.Alexander, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Media 2011

3. C.Kenworthy, Ujęcia mistrzów. Techniki filmowania lustrzanką lub kamerą cyfrową, Galaktyka,2010

4. C.C. Chapman, A.Handley, S.Kupisz, Treść jest kluczowa. Jak tworzyć powalające blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne), Helion 2012

5. J.Burgess, J.Greek, T.Płudowski, Youtube wideo online i kultura uczestnictwa,PWN 2011

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu.

Studenci na zaliczenie przygotowują autorski materiał wideo, z wybranej przez siebie tematyki dotyczącej życia społecznego w formie reportażu..

Kryteria:

Projekt będzie oceniany pod względem realizatorskim oraz postprodukcyjnym, ponadto oceniane będą oryginalność zaproponowanych rozwiązańi atrakcyjność prezentacji.

* W roku akademickim 2020/2021 podstawą zaliczenia będzie realizacja kilku indywidualnych projektów (w trakcie kursu) oraz zaliczenie testu zamieszczonego na platformie Moodle (podsumowującego kurs).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tondel
Prowadzący grup: Roman Tondel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.