Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-1-S1-HN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać ogólne wykształcenie humanistyczne na poziomie szkoły średniej i podstawową znajomość faktów i zagadnień historii Polski i powszechnej XX i XXI wieku.

Metody dydaktyczne:

dialogowo-ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Poznanie wybranych zagadnień z zakresu historii Polski i powszechnej XX i XX wieku.

Literatura:

- Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2009;

- Antoni Czubiński, Historia II wojny światowej [różne wydania];

- Antoni Czubiński, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej [różne wydania];

- Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski, Historia powszechna 1939-1998 [różne wydania];

- Historia polityczna świata XX wieku, red. M. Bankowicz: t. I – 1901-1945; t. II – 1945-2000 [różne wydania];

- Najnowsza historia świata, t. 1 (1945-1963), t. 2 (1963-1979), t. 3 (1979-1995), t. 4 (1995-2007), red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć składa się z czterech elementów:

1. Obecności na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności) - warunek wstępny;

2. Aktywnego udziału w zajęciach - ocenianego ciągle na podstawie pracy na zajęciach (20% oceny końcowej);

3. Egzaminu w formie pisemnej oceniającego całość zdobytej przez studenta wiedzy (70% oceny końcowej),

4. Ocena z quizów przeprowadzanych na początku wybranych spotkań (10%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)