Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-HN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać ogólne wykształcenie humanistyczne na poziomie szkoły średniej i podstawową znajomość faktów i zagadnień historii Polski i powszechnej XX i XXI wieku.

Metody dydaktyczne:

dialogowo-ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Poznanie wybranych zagadnień z zakresu historii Polski i powszechnej XX i XX wieku.

Literatura:

- Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2009;

- Antoni Czubiński, Historia II wojny światowej [różne wydania];

- Antoni Czubiński, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej [różne wydania];

- Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski, Historia powszechna 1939-1998 [różne wydania];

- Wojciech Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r. [różne wydania];

- Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-2015, [różne wydania];

- Historia polityczna świata XX wieku, red. M. Bankowicz: t. I – 1901-1945; t. II – 1945-2000 [różne wydania];

- Najnowsza historia świata, t. 1 (1945-1963), t. 2 (1963-1979), t. 3 (1979-1995), t. 4 (1995-2007), red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć składa się z czterech elementów:

1. Obecności na zajęciach on-line (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności, czyli 2x2h);

2. Aktywnego udziału w zajęciach - ocenianego ciągle na podstawie pracy na zajęciach (20% oceny końcowej);

3. Kolokwium w formie testu i pytań otwartych oceniającego całość zdobytej przez studenta wiedzy (70% oceny końcowej),

4. Ocena z quizów przeprowadzanych na początku wybranych spotkań (10%).

Kolokwium będzie przeprowadzone w formie bezpośredniej (tradycyjnej) pod koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.