Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczne teorie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-KTS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Klasyczne teorie socjologiczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nd.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h - uczestnictwo w zajęciach


45 h - lektury i przygotowanie się do zajęć

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 słuchacz/ka zna podstawowe pojęcia socjologiczne

W2 słuchacz/ka kursu wie w jaki sposób definiować zjawiska socjologiczne

W3 słuchacz/ka wykazuje wiedzę w zakresie rodzajów tradycji socjologicznych

W4 słuchacz/ka wykazuje się wiedzą na temat poszczególnych, klasycznych teoretyków socjologii

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 słuchacz/ka potrafi samodzielnie odnaleźć wiarogodne źródła wiedzy

U2 słuchacz/ka posługuje się definicjami zjawisk społecznych

U3 słuchacz/ka umie odróżnić wiedzę naukową od nienaukowej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 słuchacz/ka potrafi zabierać głos w dyskucji o podanym wcześniej zagadnieniu


Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w trybie konwersatorium. Słuchacze na bieżąco przygotowują się do kolejnych spotkań czytają zadane teksty lub samodzielnie poszukując wymaganych informacji. Dodatkowo prowadzący wspomaga od czasu do czasu słuchaczy opisem lub krótkim wykładem problemowym dotyczącym omawianego zjawiska.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie kursantów z klasycznymi pojęciami socjologicznymi tj. społeczeństwo, klasa społeczna czy interakcja. Kanon klasycznej wiedzy jest w tym przypadku traktowany jako "kamieniołom" dobrych pomysłów, które mają służyć lepszemu zrozumieniu zjawisk społecznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć słuchacze zaznajamiają się z fundamentami naukowej wiedzy o społeczeństwie zarówno w jej wymiarze historycznym jak i krytycznym. Podczas kolejnym spotkań omawiane są i dyskutowane poszczególne pojęcia tj. społeczeństwo, grupa pierwotna, klasa czy państwo. Zadaniem słuchaczy i słuchaczek jest brać udział w dyskusji nad poszczególnymi zagadnieniami dzięki lekturze zadanych klasycznych tekstów oraz dzięki własnym poszukiwaniom o charakterze źródłowym.

Literatura:

G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący ocenia stopień:

- aktywnego zaangażowania słuchacza w trakcie zajęć

- poziom jego przygotowania do zajęć

- obecność

Praktyki zawodowe:

nd.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowy przedmiot propedeutyczny. Klasyczne teorie socjologiczne stanowią "bramę" do przedmiotu socjologia zapewniając podstawy myślenia o społeczeństwie dzięki uniwersalnym dla dziedziny problemom, pojęciom i metodom.

Pełny opis:

Przedmiot polega na samodzielnym studiowaniu zadanych tekstów źródłowych wybranych klasyków myśli socjologicznej: Emila Durkheima, Karola Marksa i Maksa Webera. Słuchacze kursu przyswajają wiedzę poprzez uważną lekturę, prowadząc notatki i weryfikując wiedzę w innych źródłach. Teksty są podzielone na trzy działy i prezentowane w kolejności. Zadaniem studentów jest napisanie samodzielnego eseju (3-4 strony) z każdego działu na podstawie przeczytanych tekstów źródłowych. Eseje podlegają ocenie, a ich średnia z trzech takich ocen stanowi podstawę oceny końcowej. Prowadzący zapewnia teksty oraz pytania i materiały pomocnicze jak odnośniki do stron www, filmy, fragmenty podręcznika itp.

Literatura:

Ritzer Georg, Klasyczna teoria socjologiczna, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.