Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-PRS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku socjologii I stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku socjologii I stopnia
Przedmioty socjologii dziennej I stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

90h

Efekty uczenia się - wiedza:

(1) zapoznanie ze środowiskiem pracy;

(2) zapoznanie ze specyfiką podmiotu, w którym odbywana jest praktyka (organizacja i struktura, obszary działań, problemy i wyzwania konkretnej organizacji);

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. rozwinięcie umiejętności zastosowania wiedzy fachowej zdobytej w trakcie studiów w realizacji konkretnych zadań zawodowych;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, rzetelnego wykonywania

obowiązków, przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadania;

2. rozwinięcie umiejętności pracy w zespole;

3. kształtowanie umiejętności uwzględniania w działalności zawodowej zasad etyki zawodowej socjologa;

4. weryfikacja własnych predyspozycji, wiedzy i umiejętności w kontekście możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Pełny opis:

Celem praktyk studenckich jest przygotowanie do realizacji zadań wynikających z roli zawodowej absolwenta Socjologii.

Czas trwania praktyk studenckich – 90 godzin lekcyjnych (do końca VI semestru studiów I stopnia)

1. Student w porozumieniu z opiekunem praktyk ustala miejsce i termin ich odbycia (praktyka indywidualna)

2. Student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. ubezpieczenie NNW). Ubezpieczenie to jest oferowane przez UMK w ramach umowy zbiorowej. Osoby, które nie skorzystają z ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem dziekanatu są zobowiązane do dostarczenia opiekunowi praktyk kopii dokumentu poświadczającego posiadanie własnego ubezpieczenia NNW, obejmującego okres odbywania praktyk;

3. Praktyki mogą być realizowane przez Studenta po uprzednim zawarciu porozumienia (w sprawie organizacji praktyki) między instytucją przyjmującą a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Porozumienie nie jest wymagane w przypadku Studenta odbywającego staż/praktykę w okresie poprzedzającym jego rejestrację na praktyki studenckie w systemie USOS.

4. Przykładowe miejsca realizowania praktyk studenckich:

a) Instytucje o zasięgu krajowym;

b) Organizacje pożytku publicznego;

c) Instytucje kulturalne;

d) Instytucje oświatowe;

e) Instytucje związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych;

f) Środki masowego przekazu

Wymagane jest zaliczenie kursu z metodologii nauk społecznych i metod i technik badań społecznych.

5.Zaliczenia i wpisu dokonuje do systemu USOS opiekun praktyk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dostarczenie opiekunowi dzienniczka praktyk wraz z formularzem oceny praktykanta. Oceny i akceptacji treści dzienniczka lub zaświadczenia dokonuje opiekun praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokorska
Prowadzący grup: Anna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokorska
Prowadzący grup: Anna Pokorska, Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szalacha-Jarmużek
Prowadzący grup: Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szalacha-Jarmużek
Prowadzący grup: Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szalacha-Jarmużek
Prowadzący grup: Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.