Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie pracy umysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-TPU Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Technologie pracy umysłowej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Przedmioty socjologii dziennej I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 40 godzin. W tym:

20 godzin kontaktowych

20 godzin zadania domowe, przygotowanie i ćwiczenie referatu

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna strukturę oraz zasady funkcjonowania Uniwersytetu oraz Instytutu Socjologii

- zna normy etyczne obowiązujące podczas studiowania

- odróżnia wiedzę naukową od nienaukowej, odróżnia źródła wiedzy naukowe od nienaukowych

- posiada elementarną wiedzę w zakresie prawa autorskiego (K_W10)

- zna definicję plagiatu oraz jego odmiany, zna zasady poprawnego korzystania z różnych źródeł (cyfrowych i tradycyjnych)

- zna podstawowe zasady czytania literatury naukowej

- zna zasady przygotowywania oraz wygłaszania referatów

- ma wiedzę na temat sporządzania przypisów oraz bibliografii

- zna podstawową strukturę tekstów naukowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- posiada umiejętność przygotowywania konspektów (K_U09)

- umie przygotować materiał i zaprezentować go w formie wystąpienia publicznego z uwzględnieniem oprzyrządowania w postaci prezentacji multimedialnych (K_U10)

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową

- rozumie strukturę tekstu naukowego i wyodrębnia jej poszczególne części

- stosuje zasady sporządzania przypisów i bibliografii w pracach pisemnych oraz referatach

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- w ramach realizacji różnych zadań potrafi określać priorytety i przyporządkowuje im adekwatne działania z wyborem najbardziej użytecznych (K_K03)

- ma świadomość znaczenia zasad dotyczących kontaktów z pracownikami uczelni oraz technicznych i merytorycznych standardów przygotowywania prac zaliczeniowych

- sprawnie porusza się w strukturach uczelni, potrafi kontaktować się z dziekanatem oraz przedstawicielami władz uczelni

Metody dydaktyczne:

pogadanka, rozwiązywanie ćwiczeń i problemów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- punktowana
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest przygotowanie studentów i studentek do studiowania na UMK, w szczególności do studiowania nauk społecznych w Instytucie Socjologii UMK.

Pełny opis:

Zadaniem kursu jest pokazanie studentom i studentkom, w jaki sposób się studiuje na UMK. W ramach kursu nauczymy się, w jaki sposób prawidłowo i skutecznie się uczyć, jak czytać teksty naukowe, jak przygotowywać się do referatów i jak je wygłaszać, a także jak pisać prace naukowe zgodnie z akademickim kanonem. Celem jest przygotowanie studentów i studentek do dalszych lat studiów i danie im możliwości efektywnego uczestnictwa w kolejnych zajęciach uniwersyteckich.

Podstawowym „podręcznikiem” jest tzw. PARNAS 3.1 (dostępny do pobrania ze strony Instytutu Socjologii UMK). Będziemy go bardzo dokładnie omawiać. Jest on poradnikiem dla studentów i studentek, w którym omówione są kwestie związane ze studiowaniem nauk społecznych. Odwołują się do niego również inne osoby prowadzące zajęcia, gdy proszą o przeczytanie tekstu, przygotowanie referatu, czy napisanie tekstu na zaliczenie. Jest to również ważny dokument dla wszystkich piszących prace dyplomowe.

Uczestnictwo w zajęciach jest kluczowe z perspektywy dalszego studiowania, dlatego na zajęciach będą restrykcyjnie przestrzegane zasady zaliczenia (obecność, przygotowywanie zadań domowych oraz udział w opracowywaniu zadań na zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie referatu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Afeltowicz
Prowadzący grup: Łukasz Afeltowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Afeltowicz
Prowadzący grup: Łukasz Afeltowicz, Grzegorz Zabłocki, Piotr Zwarycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Piszczek, Katarzyna Suwada
Prowadzący grup: Elwira Piszczek, Katarzyna Suwada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Suwada
Prowadzący grup: Katarzyna Suwada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski, Anna Pokorska
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski, Anna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.