Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności mediacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S2-MF-TUM Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności mediacyjnych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Ścieżka specjalizacyjna - Human resources
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zdobędzie wiedzę na temat tego czym jest mediacja i jak można z niej korzystać w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych. Będzie potrafił opisać schemat przebiegu mediacji oraz wymienić elementy składowe monologu mediatora. Ponadto będzie posiadał wiedzę na temat możliwości zastosowania przez mediatora technik komunikacyjnych oraz narzędzi wspomagających jego pracę. Student będzie potrafił wyjaśnić na czym polega spotkanie na osobności oraz komediacja.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student rozwija umiejętności związane z rozwiązywaniem konfliktów, umiejętności komunikacyjne oraz związane z moderowaniem negocjacji stron będących w konflikcie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student buduje i rozwija kompetencje związane z radzeniem sobie z konfliktami, podejmowaniem decyzji, kreatywnością jak również wzbogaca kompetencje komunikacyjne. Potrafi moderować rozmowy skonfliktowanych stron.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają słuchaczy w temat mediacji w konfliktach pracowniczych.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

Mediacja – definicja i podstawowe zasady

Określenie roli stron i roli mediatora

Komunikacja w mediacji – umiejętność aktywnego słuchania, mediator jako aktywny słuchacz

Techniki komunikacyjne w mediacji

Schemat przebiegu mediacji

Monolog mediatora

Spotkania informacyjne ze stronami konfliktu

Symulacje mediacji

Literatura:

1. Chełpa, Stanisław, Tomasz Witkowski. 2004. Psychologia konfliktów. Wrocław: Biblioteka Moderatora.

2. Deutsch, Morton, Peter T. Coleman (red.). Rozwiązywanie konfliktów. Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Doherty, Nora, Guyler Marcelas. 2010. Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska

4. Haeske, Udo. 2005. Konflikty w życiu zawodowym. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

5. Moore, Christopher W. 2009. Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

6. Lewicka, Agnieszka (red.). 2008. Profesjonalny Mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie w symulacjach mediacji w roli mediatora prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kaźmierczak
Prowadzący grup: Janusz Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kaźmierczak
Prowadzący grup: Janusz Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kaźmierczak
Prowadzący grup: Janusz Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.