Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KD-SKJPO-Z-PNJA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie A1

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 400 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika - 250 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W02 uczestnik zna słownictwo i gramatykę języka angielskiego na wybranym poziomie

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01 uczestnik potrafi komunikować się w języku angielskim na wybranym poziomie znajomości języka

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01 uczestnik potrafi dyskutować

EK_K02 uczestnik potrafi pracować w zespole, również kierować pracą zespołu

EK_K03 uczestnik potrafi integrować się z uczestnikami kursów pochodzącymi z różnych krajów

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz, symulacyjna

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny,

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, laboratoryjna, panelowa, stolików

eksperckich


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- panelowa
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Celem kursu jest kształcenie sprawności i kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego

Pełny opis:

Kształcenie sprawności mówienia w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania językowego oraz swobodnej wypowiedzi na zadany temat. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem. Rozwijanie słownictwa. Pisanie krótkich tekstów użytkowych. Ćwiczenie poprawnej artykulacji oraz akcentowania. Rozwijanie i utrwalanie zagadnień gramatycznych.

Literatura:

Wildman, J., Myers C., Thacker C., Insight Intermediate Student's Book, Oxford University Press.

Hancock P., Gryca D., Sobierska J., Insight Intermediate Workbook, Oxford University Press.

Gairns R., Redman S., Oxford Words Skills Intermediate, Oxford University Press.

Gairns R., Redman S., Oxford Words Skills Advanced, Oxford University Press.

Hadfield J., Advanced Communication Games, The British Council.

Metcalf R., Benne R. R., Campbell R., Evans B. V., FCE Use of English.

Murphy R., English Grammar in Use.

Oxenden C., Latham-Koenig C., Seligson P., English File, Oxford University Press.

Swan M., The Good Grammar Book, Oxford University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Okresowe prace kontrolne wykonywane w domu i na zajęciach – EK_W01

Wypowiedzi ustne uczestników – EK_U01

Wypowiedzi ustne i pisemne uczestników – EK_U02

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – EK_U03, EK_U05, EK_K01, EK_K02

Testy kontrolne z umiejętności czytania ze zrozumieniem – EK_U04, EK_U06

Wypowiedzi pisemne uczestników – EK_U07,

Testy kontrolne – EK_U08

Egzamin po zakończeniu kursu – EK_W01, EK_U1-U8, EK_K1-K2

Prace słuchaczy będą oceniane wg następujących kryteriów:

55%-63% dst

64%-72% dst+

73%-81% db

82%-89% db+

90%-100% bdb

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szolc, Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Szolc, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Kształcenie sprawności mówienia w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania językowego oraz swobodnej wypowiedzi na zadany temat. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem. Rozwijanie słownictwa. Pisanie krótkich tekstów użytkowych. Ćwiczenie poprawnej artykulacji oraz akcentowania. Rozwijanie i utrwalanie zagadnień gramatycznych.

Tematyka:

1. The way we are (describing appearance; Present Simple and Present Continuous; speculating; an informal email)

2. Travellers' tales (travel; types of journey and transport; used to and would)

3. Feeling good ( idioms of happiness and sadness; Past Simple and Present Perfect; Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)

4. A right to fight (the environment, Future Perfect and Future Perfect Continuous)

5. Rights and wrongs (crime, apologizing and accepting apologies, should and ought)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szolc, Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Szolc, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Kształcenie sprawności mówienia w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania językowego oraz swobodnej wypowiedzi na zadany temat. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem. Rozwijanie słownictwa. Pisanie krótkich tekstów użytkowych. Ćwiczenie poprawnej artykulacji oraz akcentowania. Rozwijanie i utrwalanie zagadnień gramatycznych.

Tematyka:

1. The way we are (describing appearance; Present Simple and Present Continuous; speculating; an informal email)

2. Travellers' tales (travel; types of journey and transport; used to and would)

3. Feeling good ( idioms of happiness and sadness; Past Simple and Present Perfect; Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)

4. A right to fight (the environment, Future Perfect and Future Perfect Continuous)

5. Rights and wrongs (crime, apologizing and accepting apologies, should and ought)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Conor McLaughlin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Kształcenie sprawności mówienia w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania językowego oraz swobodnej wypowiedzi na zadany temat. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem. Rozwijanie słownictwa. Pisanie krótkich tekstów użytkowych. Ćwiczenie poprawnej artykulacji oraz akcentowania. Rozwijanie i utrwalanie zagadnień gramatycznych.

Tematyka:

1. The way we are (describing appearance; Present Simple and Present Continuous; speculating; an informal email)

2. Travellers' tales (travel; types of journey and transport; used to and would)

3. Feeling good ( idioms of happiness and sadness; Past Simple and Present Perfect; Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)

4. A right to fight (the environment, Future Perfect and Future Perfect Continuous)

5. Rights and wrongs (crime, apologizing and accepting apologies, should and ought)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Kształcenie sprawności mówienia w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania językowego oraz swobodnej wypowiedzi na zadany temat. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem. Rozwijanie słownictwa. Pisanie krótkich tekstów użytkowych. Ćwiczenie poprawnej artykulacji oraz akcentowania. Rozwijanie i utrwalanie zagadnień gramatycznych.

Tematyka:

1. The way we are (describing appearance; Present Simple and Present Continuous; speculating; an informal email)

2. Travellers' tales (travel; types of journey and transport; used to and would)

3. Feeling good ( idioms of happiness and sadness; Past Simple and Present Perfect; Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)

4. A right to fight (the environment, Future Perfect and Future Perfect Continuous)

5. Rights and wrongs (crime, apologizing and accepting apologies, should and ought)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.