Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

African-American musical identity. Cultural history of jazz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-AAMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: African-American musical identity. Cultural history of jazz
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in discussion seminar - 20 hrs

- consultations - 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for discussion seminar - 20 hrs

- writing essays/ papers/ projects - 20 hrs

- reading literature - 20 hrs

- preparation for test - 10 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of history and theory of jazz

W2: possesses knowledge of modern popular music

W3: is familiar with modern jazz music

W4: is familiar with modern popular culture


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: has the ability to analyse jazz music

U2: is capable of interpreting popular culture texts

U3: has basic/ advanced skills in culturalr studies methods

U4: can define modern popular culture


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K3: is aware of of his or hers skills and understands the need of continuous completing of the education

K4: is aware of of the differences between various cultures and of the basic ideological processes in contemporary culture.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) expository teaching methods:

- informative lecture


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The theme of this course is an introduction to cultural history of jazz music, including the problems such as: the history of the African diaspora in America, the African-American roots of jazz music (negro spirituals, plantation songs, blues, ragtime), the origin of swing and big band era, bebop and cool jazz, problems of improvisation – free jazz and freely improvised music in the USA and Europe, jazz in Poland and the countries of the Eastern Bloc, Great Black Music (AACM in Chicago), afrofuturism – jazz electronic and technology, jazz and rock fusion, the future of jazz.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

I. Origin of jazz music

II. Big bands and swing

III. Bebop and hard bop

IV. Free jazz and New Thing

V. John Coltrane and Spiritual Jazz

VI. Sun Ra and Afrofuturism

VII. Miles Davis and Fusion

VIII. Jazz in Europe

IX. Polish Jazz

X. Summation, recapitulation and test.

Literatura: (tylko po angielsku)

I. Anderson, This Is Our Music. Free Jazz, the Sixties, and American Culture, University of Pensylwania Press, Philadelphia 2007.

D. Bailey, Improvisation. Its Nature and Practice in Music, Da Capo 1993.

F. Bebey, African Music: A People’s Art, Cappella Books 1999.

J. Corbett, A. Elms, T. Kapsalis, Pathways to Unknown Worlds. Sun Ra, El Saturn and Chicago’s Afro-Futurist Underground 1954-68, Whitewalls, Chicago 2006.

M.C. Heller, Loft Jazz. Improvising New York in the 1970s, University of California Press, Oakland 2017.

E. Jost, Free Jazz, Da Capo Press, Vienna 1994.

A.P. Merriam, The Anthropology of Music, Northwestern University Press 1964.

Wu Ming 1, The Old New Thing is Newer than Ever, [w:] The Old New Thing. A Free Jazz Anthology, Abraxas/ESP-Disk 2006.

J. Szwed, Space is the Place. The Lives and Times of Sun Ra, Da Capo Press 1998.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test

- activity

Assessment criteria:

test:

The examination consists of a test (in English) at the end of the lecture based on the content of the lecture (9 questions).

fail- 5 pts (50 %)

satisfactory- 6 pts (60%)

satisfactory plus- 7 pts (70%)

good - 8 pts (80%)

good plus- 9 pts (90%)

very good- 10 pts (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)