Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Art of Book, Modern Typography and Printing Techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-ABMT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Art of Book, Modern Typography and Printing Techniques
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:


– participation in discussion seminar – 20 hrs

– consultations – 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for discussion seminar – 30 hrs

- reading literature – 10 hrs

- preparation for test – 30 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has advanced knowledge of editorial theories, definitions of typography and various types of publications (K_W04, K_W09),

W2: possesses knowledge of the book publishing history (K_W04, K_W09),

W3: is familiar with printing techniques, main elements of book production (K_W04, K_W09),

W4: knows how to promote and distribute books (K_W04, K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: is able to analyse a selected types of publications from the perspective of modern graphic design and typography (K_U13),

U2: is capable of using a specialised terminology associated with graphic design, art of editing (K_U13),

U3: has advanced skills in analysing the elements of macro and microtypography (K_U13),

U4: can define book editorial theory, typography and textual scholarship in the analysis of selected graphic content (K_U06, K_U019).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the importance of book production and printing techniques (K_K02),

K2: understands the need for modern typography (K_K02),

K3: is ready to work in the editorial staff and professional publishing company (K_K02),

K4: is aware of functioning of a modern publishing company (K_K02),

K5: can work with editors, graphic designer, typographers etc. (K_K02).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- description

- discussion

- case study


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is dedicated to the analysis of printing technique related to the editorial and graphic design process of various types of publications, such as: academic books (representing different academic disciplines), belles-lettres (poetry, drama, novel, autobiography, the collection of letters, diary), critical editions of literary works, the press, comic books, art albums, experimental book projects or bibliophile editions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Subjects of the lectures:

- art of book: the various types of publications (academic books, belles-lettres, critical editions of literary works, the press, comic books, art albums),

- modern typography: graphic design, art of editing, macro and microtypography,

- experimental book projects and bibliophile editions,

- the main elements of book production,

- the role of book format, type of paper, colour scheme, binding design,

- printing technique (wood block, movable type, letterpress, phototypesetting, offset, inkjet, digital),

- the limits of printing industry and the place of the book in the 21st century,

- the functioning of a modern publishing company (the course is combined with practical lectures at the Nicolaus Copernicus University Press).

- the main aspects of publishing marketing (how to effectively promote a book or magazine).

- multi-channel distribution and book trade (how to effectively distribute book).

- the most important wholesalers and bookstores in Poland and Europe.

Literatura: (tylko po angielsku)

Books That Changed History: From the Art of War to Anne Frank’s Diary, London 2017.

Bringhurst Robert, The Elements of Typographic Style, Hartley and Marks Publishers; 3rd edition, 2004.

Christianson Scott, Salter Colin, 100 Books That Changed the World, London 2018.

Felici James, The Complete Manual of Typography, Berkeley 2012.

Houston Keith, Shady Characters: The Secret Life of Punctuation, Symbols, and Other Typographical Marks, W. W. Norton 2014.

Garfield Simon, Just My Type: A Book About Fonts, Gotham 2011.

Houston Keith, The Book: A Cover-to-Cover Exploration of the Most Powerful Object of Our Time, W. W. Norton 2016.

Lupton Ellen, Thinking with Type. A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students, New York 2010.

Samara Timothy, Typography Workbook: A Real-world Guide to Using Type in Graphic Design, Rockport Publishers 2006.

Tschichold Jan, The Form of the Book: Essays on the Morality of Good Design, Hartley & Marks 1991.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

np.

- test

- activity during the lectures

Assessment criteria:

– knowledge gained during the meetings

– ability to use the knowledge / invention

– credit with a grade

fail- (<50%)

satisfactory (50%)

satisfactory plus (60%)

good (70%)

good plus (80%)

very good (90%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markuszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is dedicated to the analysis of printing technique related to the editorial and graphic design process of various types of publications, such as: academic books (representing different academic disciplines), belles-lettres (poetry, drama, novel, autobiography, the collection of letters, diary), critical editions of literary works, the press, comic books, art albums, experimental book projects or bibliophile editions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Subjects of the lectures:

- art of book: the various types of publications (academic books, belles-lettres, critical editions of literary works, the press, comic books, art albums),

- modern typography: graphic design, art of editing, macro and microtypography,

- experimental book projects and bibliophile editions,

- the main elements of book production,

- the role of book format, type of paper, colour scheme, binding design,

- printing technique (wood block, movable type, letterpress, phototypesetting, offset, inkjet, digital),

- the limits of printing industry and the place of the book in the 21st century,

- the functioning of a modern publishing company (the course is combined with practical lectures at the Nicolaus Copernicus University Press).

- the main aspects of publishing marketing (how to effectively promote a book or magazine).

- multi-channel distribution and book trade (how to effectively distribute book).

- the most important wholesalers and bookstores in Poland and Europe.

Literatura: (tylko po angielsku)

Books That Changed History: From the Art of War to Anne Frank’s Diary, London 2017.

Bringhurst Robert, The Elements of Typographic Style, Hartley and Marks Publishers; 3rd edition, 2004.

Christianson Scott, Salter Colin, 100 Books That Changed the World, London 2018.

Felici James, The Complete Manual of Typography, Berkeley 2012.

Houston Keith, Shady Characters: The Secret Life of Punctuation, Symbols, and Other Typographical Marks, W. W. Norton 2014.

Garfield Simon, Just My Type: A Book About Fonts, Gotham 2011.

Houston Keith, The Book: A Cover-to-Cover Exploration of the Most Powerful Object of Our Time, W. W. Norton 2016.

Lupton Ellen, Thinking with Type. A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students, New York 2010.

Samara Timothy, Typography Workbook: A Real-world Guide to Using Type in Graphic Design, Rockport Publishers 2006.

Tschichold Jan, The Form of the Book: Essays on the Morality of Good Design, Hartley & Marks 1991.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.