Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ancient drama in modern world

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-ADMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ancient drama in modern world
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

np.

participation in discussion seminar - 20 hrs

consultations - 5


Self-study hours:

np.

- preparation for discussion seminar (reading literature) - 25 hrs

- writing essay/ paper/ project- 25 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has advanced knowledge of selected ancient dramas (W04)

W2: is acquainted with the reception of selected ancient dramas in modern literature and culture (W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: can analyse and interpret selected ancient dramas and their modern reinterpretations (U08)

U2: is able to present the cultural, literal and historical context of the given pieces of literature and texts of culture (U07)

U3: has advanced skills in different methodological approaches in analyzing and interpreting pieces of literature and other texts of culture (U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the significance of the Greek and Roman heritage to modern culture (K03)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) informative lecture

participatory lecture

problem-based lecture

classic-problem solving

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to examine the selected Greek ancient dramas and their reception in the worldwide modern literature and culture.

The course will be lead on-line

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Theatre was one of the most important means of democracy and social communication in ancient Athens in 5th century BC. Plays performed on the stage shaped the ideas and the way of thinking of the Athenians. The extant ancient tragedies are very fruitful heritage of European, certainly, but also worldwide literature and culture. The reception (translations included) of ancient myths and dramas in modern literature, performances and movies proves that these stories still raise questions worth raising, and thus are found important and relevant to carry them to the public.

The main objective of the course is to make students acquainted with issues raised by the selected ancient Greek tragedies (featuring some of the best known heroines and heroes of the Antiquity, like Medea, Phaedra, Antigone, Iphigenia, Hecabe, Clytemnestra, Agamemnon, and Pentheus) via analysis, interpretation and discussion over both ancient (often in modern intriguing translations), and worldwide literature (also performances and movies) that revoke and/or reinterpret ancient myths and stories. Discussion about the relations between myth, history, culture, literature, art and theatre, both ancient and modern, is assumed to lead the students towards better understanding of the representation (and significance) of ancient myths in the worldwide literature and culture.

During the course the active presence of the students is obligatory.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Student to get credit (with a grade) for the course is obliged to:

be present on the classes (being absent for 50% or more of all classes means that student does not get the grade);

be prepared and take part in discussions during the classes (W04, W05, U07, U08, K03) (50% of the final grade);

obtain the positive note from the final project/presentation (W04, W05, U07, U08, K03) (50% of the final grade).

Assessment criteria:

fail - >60%

satisfactory - 60%

satisfactory plus - 70%

good - 80%

good plus - 85%

very good - 95%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

Selected ancient plays (access: online; Loeb Library; or pdf) from the following:

Aeschylus, Oresteia

Euripides, Bacchae

Euripides, Hecuba

Euripides, Medea

Euripides, Phaedra

Euripides, Trojan Women

Sophocles, Antigone

Selected modern literature (access: pdf) from the following:

Aeschylus, Oresteia, transl. Robert Icke

Antigone on the Contemporary World Stage, ed. E. B. Mee, H. P. Foley, Oxford 2012

Classical Antiquity in communist stage in Poland, ed. K. Marciniak, Warszawa 2015

Eliot T. S., Family Reunion

Euripides, Bacchae, transl. Anne Carson

Euripides, Medea, transl. Rachel Cusk

Giraudoux J., The Trojan War Will Not Take Place (Tiger at the gate) / do kupienia

Głowacki J., Antigone in New York

Kadare I., Agamemnon’s Daughter / do kupienia

Kane S, Phaedra’s love

Medea. Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, ed. J. J. Clauss, S. I. Johnston, Princeton.

Medea in Performance, ed. E. Hall, F. Macintosh, O. Taplin,

Oxford 2000.

Racine J., Phaedra

Sartre J. P., The Flies

Sophocles, Antigonick, transl. Anne Carson

Wolf Ch., Cassandra / do kupienia

Selected performances/ movies from the following:

Cacoyannis M., Trojan Women

Pasolini P. P., Medea

Warlikowski K., (A)pollonia

Theater of War Productions

Trier von L., Medea

Uwagi: (tylko po angielsku)

Virtual. The course will be lead on-line.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

Selected ancient plays (access: online; Loeb Library; or pdf) from the following:

Aeschylus, Oresteia

Euripides, Bacchae

Euripides, Hecuba

Euripides, Medea

Euripides, Phaedra

Euripides, Trojan Women

Sophocles, Antigone

Selected modern literature (access: pdf) from the following:

Aeschylus, Oresteia, transl. Robert Icke

Antigone on the Contemporary World Stage, ed. E. B. Mee, H. P. Foley, Oxford 2012

Classical Antiquity in communist stage in Poland, ed. K. Marciniak, Warszawa 2015

Eliot T. S., Family Reunion

Euripides, Bacchae, transl. Anne Carson

Euripides, Medea, transl. Rachel Cusk

Giraudoux J., The Trojan War Will Not Take Place (Tiger at the gate) / do kupienia

Głowacki J., Antigone in New York

Kadare I., Agamemnon’s Daughter / do kupienia

Kane S, Phaedra’s love

Medea. Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, ed. J. J. Clauss, S. I. Johnston, Princeton.

Medea in Performance, ed. E. Hall, F. Macintosh, O. Taplin,

Oxford 2000.

Racine J., Phaedra

Sartre J. P., The Flies

Sophocles, Antigonick, transl. Anne Carson

Wolf Ch., Cassandra / do kupienia

Selected performances/ movies from the following:

Cacoyannis M., Trojan Women

Pasolini P. P., Medea

Warlikowski K., (A)pollonia

Theater of War Productions

Trier von L., Medea

Deraspe S., Antigone

Uwagi: (tylko po angielsku)

Virtual. The course will be lead on-line.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

Selected ancient plays (access: online; Loeb Library; or pdf) from the following:

Aeschylus, Oresteia

Euripides, Bacchae

Euripides, Hecuba

Euripides, Medea

Euripides, Phaedra

Euripides, Trojan Women

Sophocles, Antigone

Selected modern literature (access: pdf) from the following:

Aeschylus, Oresteia, transl. Robert Icke

Antigone on the Contemporary World Stage, ed. E. B. Mee, H. P. Foley, Oxford 2012

Classical Antiquity in communist stage in Poland, ed. K. Marciniak, Warszawa 2015

Eliot T. S., Family Reunion

Euripides, Bacchae, transl. Anne Carson

Euripides, Medea, transl. Rachel Cusk

Giraudoux J., The Trojan War Will Not Take Place (Tiger at the gate) / do kupienia

Głowacki J., Antigone in New York

Kadare I., Agamemnon’s Daughter / do kupienia

Kane S, Phaedra’s love

Medea. Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, ed. J. J. Clauss, S. I. Johnston, Princeton.

Medea in Performance, ed. E. Hall, F. Macintosh, O. Taplin,

Oxford 2000.

Racine J., Phaedra

Sartre J. P., The Flies

Sophocles, Antigonick, transl. Anne Carson

Wolf Ch., Cassandra / do kupienia

Selected performances/ movies from the following:

Cacoyannis M., Trojan Women

Pasolini P. P., Medea

Warlikowski K., (A)pollonia

Theater of War Productions

Trier von L., Medea

Deraspe S., Antigone

Uwagi: (tylko po angielsku)

Virtual. The course will be lead on-line.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)